X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30883
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Ciekawa zima - scenariusz zajęć dla dzieci 4 - letnich

„CIEKAWA ZIMA”
Scenariusz zajęć dla dzieci 4 – letnich

Temat zajęć: „Zimą może być ciekawie”

Cele główne:
• Poznanie właściwości śniegu i lodu.
• Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.
• Doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
• Słucha poleceń i dostosowuje się do nich.
• Skupia uwagę na zadaniu.
• Prowadzi obserwację ukierunkowaną.
• Porównuje fakty.
• Formułuje prawidłowe wnioski.
• Potrafi wykonać pracę plastyczną.
• Doprowadza do końca rozpoczętą pracę.

Metody:
• Czynne: zadań stawianych do wykonania.
• Słowne: instrukcja słowna, pogadanka, opis.
• Eksponująca: pokaz.
• Zabaw ruchowych.

Formy: indywidualna, grupowa i zbiorowa

Środki dydaktyczne: pojemnik z wodą, pojemnik z lodem, magnetofon, płyta CD, oszlifowane szkło, gładka deska, papier ścierny, materiał, pojemnik z lodem, duży gładki drewniany klocek, śnieg, lupy, słoiki, kubeczki jednorazowe, gaza, wata, białe kartki A4, folia bąbelkowa, farby oraz pędzle.
Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjne: przywitanie się z dziećmi za pomocą „iskierki przyjaźni”.
• Nauczyciel puszcza iskierkę mówiąc słowa „Iskiereczkę przyjaźni puszczam w krąg – niech powróci do mych rąk”.
• Pogadanka na temat padającego za oknem śniegu.
• Sprawdzenie listy obecności.
• Określenie i zaznaczenie pogody na tablicy, poprzez wybranie odpowiedniej ilustracji.

2. Rozmowa wprowadzająca do tematu. Nauczyciel zadaje dzieciom następujące pytania:
• Kto cieszy się z padającego śniegu i dlaczego?
• Dla kogo śnieg jest kłopotliwy i dlaczego?
• Jakie ubrania powinniśmy zakładać przed wyjściem na dwór, kiedy jest śnieg i mróz?
• Jakie są wasze ulubione sporty zimowe?
• Gdzie i jak można bawić się na śniegu?
• Kiedy powstają ślizgawki na chodnikach?

3. Nauczyciel przynosi do sali pojemnik z wodą. Pyta uczniów „co się w nim znajduje?”, pokazuje pojemnik każdemu z osobna. A następnie przynosi drugi taki sam pojemnik ale z zamarzniętą wodą. Pyta uczniów „a co znajduje się w tym pojemniku?”, każdemu z osobna pokazuje pojemnik, dzieci dotykają zamarzniętej wody. Odgadują, że jest to lód. Nauczyciel zadaje pytanie: „Czym jest lód?” Dzieci odpowiadają, że jest to zamarznięta woda. Nauczyciel pyta uczniów „Co się stało z wodą?, Jak to się dzieje, że zamarza”?. Dzieci dyskutują na ten temat. Stwierdzając, że woda staje się lodem, gdy na dworze jest mróz i temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza.

4. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: „Gdzie na zewnątrz spotykamy lód?”, dzieci dyskutują, udzielają odpowiedzi.

5. Zabawa ruchowa – „Groźny mróz”
Mróz, mróz, mróz – szczypie groźny mróz.
Mróz, mróz, mróz - szczypie w nosy /uszy/ ręce/ uda mróz.
Przyszła zima biała, śniegu nasypała.
Mróz, mróz, mróz – uciekajmy już !

6. Zabawa badawcza „Co jest śliskie, a co nie?”. Nauczyciel przygotowuje różne materiały o różnej fakturze: oszlifowane szkło, gładka deska, papier ścierny, materiał, pojemnik z lodem, duży gładki drewniany klocek. Wszystkie wymienione faktury kładzie na podłodze na środku sali. Dzieci siadają w kole. Po kolei podchodzą i przesuwają drewnianym klockiem po fakturach. Zadaniem ich jest wyciągnięcie wniosków, po których fakturach klocek sunie szybciej, a po których wolniej. Po wykonaniu kilku prób udzielają odpowiedzi.

7. Zabawa badawcza „Co się stało z lodem?”. Obserwowanie topniejącego lodu. Wyciąganie wniosków przez dzieci.

8. Zabawa badawcza „Czy śnieg jest czysty?”. Dzieci podzielone są na 3 zespoły.
• Pierwsza grupa ogląda śnieg przez lupy – wypowiadają się na temat jego koloru i czystości;
• Druga grupa wkłada śnieg do słoików, które stawia przy kaloryferze, czekają aż się rozpuści, następnie oglądają rozpuszczony śnieg przez lupy – wypowiadają się na temat jego czystości.
• Trzecia grupa układa na brzegu kubeczków jednorazowych gazę, a na niej watę, przelewają wodę powstałą z lodu, oglądają watę przez lupę i odpowiadają na pytanie badawcze – czy śnieg jest czysty?

9. Zajęcia plastyczne przeprowadzone techniką stemplowania. Nauczyciel prosi uczniów aby zajęli miejsca przy stolikach. Każdy z uczniów otrzymuje: 2 białe kartki A4, folię bąbelkową, farby oraz pędzle. Zadaniem dzieci jest z otrzymanych przyborów stworzenie pracy pt. „kolorowe płatki śniegu”. Nauczyciel omawia i pokazuje etapy pracy – malowanie farbami folii bąbelkowej, odciskanie śladów na kartce papieru – projektowanie wielobarwnej kompozycji płatków śniegu. Po zakończeniu pracy, prosi uczniów o wspólne posprzątanie sali, umycie pędzelków i stolików oraz dłoni. Wywieszenie prac dzieci na tablicy.

10. Podsumowanie zajęć oraz ocena aktywności dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.