X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30869

Szkolny konkurs ortograficzny dla klas 1-3

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
KLAS PIERWSZYCH
TEST
1.Wstaw w miejsce kropek właściwe litery.
Jest takie miasto, co leży nad (w,W) ____isłą. Jest ono (s,S)___tolicą
(p,P)_____olski. Znajdziesz w nim wspaniałe (w,W) ___ieżowce oraz
(z,Z) ___amek (k,K) ___rólewski. W herbie tego miasta jest
(s,S)___yrenka. Legenda głosi, że nazwa jego pochodzi od
(w,W)___arsa i (s,S)___awy. ____ / 9 pkt

2. Wstaw odpowiednie litery
• ś lub si
.....limak, mie....ąc, ło....., .....piew, Ry.....o
• ć lub ci
.....sza, pię......, doda...., bab.....a, .....elę
• ń lub ni
jesie......., po......edziałek, kierow.....ca, ucze....., słonecz.....k
• ź lub zi
......mia, pó.....no, ....arno, , gałą..... , ......ródło
____ / 20 pkt


3.Wpisz właściwe litery.
u-ó rz-ż h-ch
wiewi.....rka o.....eł ......ata
pietr.....szka ......yrafa ....ałas
....waga bu....a ....leb
mr...z ....ółw ......elikopter
pi.....rnik g....yb .......ory
komp....ter wą....... .......ak
mi....d kalenda...... .......mura
cu....kierek dy.....urny ......iacynt
si....demka leka..... ku.....nia
kr.....lewna p.....ebiśnieg ....ymn
______ /30 pkt

4. Wpisz swoje imię i nazwisko.
........................................

PUNKTACJA
TEST
DYKTANDO
RAZEM


KLASA I

TEKST - Pisanie ze słuchu
Dziś Hania ukończyła ósmy rok życia. Zaprosiła koleżanki na przyjęcie. Sama przygotowała pożywną sałatkę z różnych warzyw i orzechów włoskich. Do herbatki z róży Hania poda tort wiśniowy.

Liczba
błędów Liczba
punktów
0 6
1 5
2-3 4
4-5 3
6-7 2
8-9 1
10 0

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
KLAS DRUGICH

1.W miejsce kropek wpisz brakujące litery:
ń- ni ___ebo, jele___ , podróż____k, życze____a
ś-si pro___ba, są____edzi, _____ła, _____wiat, o____oł
ć-ci po____ąg, pło___, ___emny, ____ągną_____
ź-zi ____eleń , wo____ny, po_____omki, ko____lątko
d-t ko____ , sło____ki, ko_____ pocztowy, czekola___ki
_____ /22 pkt

2.Uzupełnij luki wpisując „ż” lub „rz”.
Strudzony .....egla.... podą....a do najbli....szego b.....egu.
G....ego.... pije go....ką kawę.
Wszelkie ......arty traktuj z p....ymru....eniem oka.
Po....yczoną .....ecz nale....y zawsze zwrócić.
Zbo.....e ju..... doj....ało, więc zaczęły się ......niwa.
Na pola wjechały cię....kie, ....elazne ....niwiarki.
Ziarno p....ewo....one jest do spi....arni.
_____ /24pkt


3.Uzupełnij tabelkę.
ó-u h-ch
poczęst____nek czarna____mura
p____łnoc trudne___asło
poł____dnie ____udy ___łopiec
dzi____pla nowy___otel
jask____łka duży ____ałas
kał____ża owocowa ___erbata
wł____czka świeża gra____amka
r___żnica strażacki ____ełm
k___k___łka ładny wa____larz
b____dowla długi łańcu____
____ / 22 pkt
4.Wstaw w daniach małe lub wielkie litery.
(m,M)___ikołaj (k,K)____opernik to wielki (p,P)____olak. Urodził się i pracował w (t,T)____oruniu. Był (w,W)___ybitnym (a,A)___stronomem. (u,U)___dowodnił , że (z,Z)____iemia wraz z innymi (p,P)____lanetami krąży wokół (s,S)____łońca.
____ / 10 pkt
5. Wpisz swoje imię i nazwisko. ____________________________
PUNKTACJA
TEST
DYKTANDO
RAZEM


KLASA II
Pisanie ze słuchu.
Grzegorz i Jurek lubią niedzielę. Rozpoczyna ją wspólne śniadanie. Później chłopcy wychodzą na podwórko. Wraz z kolegami urządzają różne zabawy. Zmęczenie i głodni chętnie zjadają pożywny obiad. Torcik orzechowy i kompot wiśniowy to najlepszy deser. Rodzice piją herbatę. Po południu cała rodzina idzie na przechadzkę. Dopiero nadchodzący zmierzch przypomina o jutrzejszych obowiązkach.


Liczba
błędów Liczba
punktów
0 6
1 5
2-3 4
4-5 3
6-7 2
8-9 1
10 0


SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
KLAS TRZECICH
1.W miejsce kropek wpisz brakujące litery.
(w,W)___róciłam wczoraj z wycieczki. Zwiedzałam miejsca związane
ze (s,S)__ławnym (p,P)___olakiem (f,F)___ryderykiem
(c,C)___hopinem. Byłam w (w,W)___arszawie na (k,K)___rakowskim
(p,P)___rzedmieściu i w (ł,Ł)___azienkach. Podziwiałam (w,W)___isłę.
Koło (p,P)___omnika (s,S)___yrenki zrobiłam zdjęcie. Miło będę
wspominała pobyt w (s,S)___tolicy (p,P)___olski.
(d,D) __ziś odwiedziła nas (c,C)__iocia (m,M)___aryla. Podarowała
nam album o (k,K)___rakowie. Od razu poznałam (s,S)___ukiennice
i (z,Z) ____amek na (w,W)___awelu. W każdym zakątku naszego
(k,K)____raju są (z,Z)___abytki warte poznania. Piękna jest
(p,P)____olska ziemia. ___ /24pkt


2. W tych wyrażeniach w miejsce kropek wpisz ż, rz, sz .
p___yb___e___ne wzgó___e najwięk____y dwo____ec
g___eczny p___ed___kolak ku____e pie_____e
d___emiący sta___ec smaczna ____e___ucha
odwa___ny ____ołnie____ ___yczliwy gospoda_____
_____ / 20 pkt


3.Dopisz brakujące litery ( ę, ą lub połączenia literowe en, em, on, om ).
g......ste gał......zie utal........towany k.......pozytor
d.......bowy kred.....s m......dry stud......t
ci.....żki prez.....t gor........cy k.......pot
okr.....gły st.....pel k......s mi.....sa
t......pa t......perówka fragm......t k......certu
____ /20 pkt

4.Niektóre wyrazy tak samo brzmią, a różnią się pisownią. Uważnie przeczytaj zdania. Wpisz odpowiednio litery: ch, h, ż, rz, B, b, ó, u.
Sąd ka....e złodziei. Mama ka....e Ali uczyć się ortografii.
Strażak nałożył na głowę ....ełm. Karol urodził się w ......ełmie.
Być mo....e w tym roku pojadę nad mo....e.
Nikt nie uwie....y, że na wie....y jest skarb.
Kto ma....e w zeszycie, niech nie ma....y o szóstkach.
Ekspedientka wa....y drożdże. Mama wa....y zupę.
Systematycznie ....artuj ciało i wolę biegając z psem .....artem.
Huragan powalił drzewo ...uk na rzekę B....g.
...........g jest stwórcą nieba i ziemi.
____ / 17 pkt


5.Wpisz spółgłoski miękkie.
....liwka, .....upla, mie....ące, ....rebak, ....ma, dło......, ....epło, łabę.... , .... arno, ....sko, śle......e, po......omki
_____ / 12 pkt
6.Uzupełni w zdaniach brakujące znaki ?, ! . .
W całym domu pachnie
Co to za miły zapach
To babcia Teresa gotuje grochówkę
-To moja ulubiona zupa ale pycha - woła Darek ___ /6 pkt

7. W tych wyrazach w miejsce kropek wpisz ch lub h .
.....onor, wi.....ura, .....usta, .....arcerz, te.....nika, wy.....amował,
.....erb, .......łodnia .....andel , ......erbata, da....., po.....wała,
bo.....ater, dru....., słu.......ać, ........okej
____ / 16 pkt
8. Podpisz swoją pracę.
Imię i nazwisko: ........................................ Klasa: ............... Data: .....................

PUNKTACJA
TEST
DYKTANDO
RAZEM


Pisanie ze słuchu KL. III
Dziewczęta i chłopcy mają różne zainteresowania. Józek należy do drużyny piłki nożnej. Jerzyk wspólnie z dziadkiem zajmuje się hodowlą pszczół. Marzenka haftuje przepiękne chusteczki. Hubert zapragnął zostać podróżnikiem. Uważnie czyta czasopismo „Świat” oraz uczy się języka angielskiego. Grażynka bardzo lubi czytać książki. Ma własną biblioteczkę. Na półkach w rzędach leżą ciekawe książki przygodowe, historyczne i fantastyczne. Dziewczynka najbardziej lubi bajki o wróżkach, królewnach i rycerzach. Teraz czyta ,,Kopciuszka”, a potem przeczyta ,,Królową Śniegu”.
Liczba
błędów Liczba
punktów
0 6
1 5
2-3 4
4-5 3
6-7 2
8-9 1
10 0

Opracowała: Anna Madej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.