X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30862

Od piosenek nucenia do dodawania i mnożenia - scenariusz zajęć otwartych z matematyki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
OTWARTYCH Z MATEMATYKI
(DLA RODZICÓW)

Temat: Od piosenek nucenia do dodawania i mnożenia.

Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów.
Stwarzanie rodzicom możliwości obserwacji dziecka i jego pracy
podczas lekcji.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• śpiewa słowa teledysku „Tygrys tabliczki mnożenia”,
• wykonuje improwizację ruchową do piosenki,
• umieszcza na tablicy karty z działaniami matematycznymi zgodnie z instrukcją, odczytuje temat zajęć,
• dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100,
• stosuje i przestrzega reguł gry,
• zgodnie współpracuje w grupie,
• uczestniczy w zabawie ruchowej,
• zapisuje i oblicza działania w zeszycie

Metody: czynna, słowna, oglądowa.
Forma pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Materiały dydaktyczne: komputer, rzutnik, kartki z działaniami matematycznymi, plansza „Mistrz mnożenia i dzielenia”, płyta CD, mata matematyczna, kostki do gry, miarka o długości 100 cm, puzzle matematyczne, klamerki, zeszyt, piłka plażowa z działaniami matematycznymi,, kolorowe kartoniki, magnesy.


Przebieg zajęć:
1. Powitanie.
2. Przedstawienie celu zajęć.
3. Prezentacja teledysku „Tygrys tabliczki mnożenia” z płyty MatŚwiat "Od piosenek nucenia do tabliczki mnożenia" Producent: YOUNG DIGITAL PLANET (źródło http://chomikuj.pl/pawlik_78/tabliczka+mno*c5*bcenia+mp3/Tygrys+tabliczka+mno*c5*bcenia+MatSwiat+multiplication+table,1416128451.mp4(video) połączona ze śpiewem oraz improwizacją ruchową.
4. Umieszczenie przez uczniów kartek z działaniami matematycznymi z teledysku na tablicy, odczytanie tematu zajęć.
5. Zapisanie przez uczniów w zeszycie tematu lekcji oraz kilku wybranych działań z tablicy.
6. Zabawa z piłką matematyczną.
Nauczyciel rzuca piłkę, po jej złapaniu, uczeń odczytuje wybrane działanie i podaje wynik (można wykorzystać dostępne na rynki piłki dmuchane z nadrukowanymi działaniami).
7. Gra „Mistrz mnożenia i dzielenia” (do zabawy można włączyć kilku rodziców).
Grę rozpoczyna osoba, która na kostce wyrzuci większą liczbę oczek. Od tego momentu każdy gracz rzuca dwoma kostkami, a liczby wyrzucone na kostkach mnoży przez siebie lub dzieli. Podaje wynik wykonanego działania, odnajduje go na planszy i zakrywa kartonikiem. Gra kończy się, gdy wszystkie pola na planszy zostaną zakryte. Wygrywa osoba, która zakryła swoimi kartonikami najwięcej pół.
W czasie rozpoczęcia gry nauczyciel wyświetla teledysk „Królik tabliczki mnożenia”, który ma na celu odprężyć i rozluźnić uczestników.

8. Zabawa ruchowa.
Uczeń wykonuje kolejno przysiady, pajacyki, podskoki w liczbie, która stanowi wynik podanego przez nauczyciela działania. Następnie ilustruje ruchem wierszyk:
”Ręce w górę - ręce w bok
niski przysiad - wielki skok
marsz dookoła, gra muzyka
i skończona gimnastyka
ale nie matematyka”.

9. Gra „Mata matematyczna” (z wykorzystaniem „Hundred activity mat”)
Uczniowie dzieleni są na 2 grupy. Następnie podchodzą do umieszczonej na tablicy maty matematycznej (zawierającej kolejno pola od 1 do 100). Grę rozpoczyna drużyna, której kapitan wyrzuci większą liczbę oczek na kostce. Następnie uczestnicy z każdego zespołu na zmianę turlają kostkę i przesuwają swoje „pionki” o liczbę wyrzuconych oczek, podając przy tym głośno działanie, które wykonują. Jeżeli zawodnik poda nieprawidłowy wynik, a jego drużyna go nie poprawi, „pionek” zostaje na wcześniejszej pozycji. Wygrywa drużyna, która pierwsza osiągnie pole z nr 100 bądź go przekroczy. Jeżeli uczestnik wyrzuci liczbę 6 ma prawo do dodatkowego rzutu. Ponadto wyznaczone pola mogą posiadać bonus np. pole z zielonym kwadratem umożliwia przesuniecie „pionka” o jedną dziesiątkę, pole czerwone cofa pionek o 3 itp.
(Jeżeli nauczyciel nie ma dostępu do oryginalnej planszy można ja wykonać samodzielnie na dużym arkuszu papieru. Rysujemy 10 rzędów i kolumn, a w uzyskane pola wpisujemy kolejno liczby od 1 do 100)

10. Puzzle matematyczne ( z wykorzystaniem oryginalnych „Math puzzles” lub wykonanych samodzielnie; można również do każdego zespołu włączyć jednego rodzica).
Uczniowie w zespołach otrzymują plansze z polami oznaczonymi różnymi liczbami. Ich zadaniem jest w jak najkrótszym czasie dopasować puzzle z działaniem do odpowiedniego pola z wynikiem na planszy. Wygrywa zespół, który poprawnie i najszybciej ułoży cały obrazek. Po wykonaniu zadania uczniowie losowo wybierają kilka puzzli i przepisuję zapisane na nich działania do zeszytu. (Nauczyciel określa minimalną liczbę działań, które należy wpisać). Jako pomoc uczniowie otrzymują miarkę 100cm oraz klamerkę, jeżeli mają wątpliwości, czy wynik jest poprawny, mogą sobie przeliczać liczby na miarce.

11. Podsumowanie zajęć.
Uczniowie otrzymują 2 karteczki: jedną z działaniami, na których wpisują wynik, drugą pustą, na której za pomocą rysunku - buzi uśmiechniętej lub smutnej określają czy podobały im się zajęcia. Następnie umieszczają pod symbolem walizki wszystkie te działania, które są obliczone poprawnie, a pod obrazkiem kosza te wyliczone błędnie. Analogicznie - buzie uśmiechnięte pod walizką, smutne pod koszem.

13.Zakończenie. Pożegnanie. Wspólne śpiewanie piosenki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.