X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30849
Dział: Gimnazjum

Unia Europejska wczoraj i dziś. Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie

Szkoła: Gimnazjum
Klasa: III

Temat lekcji: Unia Europejska wczoraj i dziś.
Czas: 2h

Cele ogólne:
1. Zapoznanie z pojęciem Unia Europejska.
2. Przedstawienie polskiej drogi do struktur europejskich.
3. Zapoznanie z korzyściami, jakie zyskała Polska po przystąpieniu do UE.
4. Przedstawienie historii integrującej się Europy.
5. Doskonalenie pracy z tekstami źródłowymi.
6. Doskonalenie pracy z mapą.
7. Doskonalenie umiejętności czytania prostych wykresów graficznych z danymi statystycznymi.

Cele operacyjne:
1. Uczeń zna i rozumie terminy:
• Unia Europejska
• Integracja Europejska
• Członkowstwo w UE
• Kraje stowarzyszone
• EWWiS
• Euratom
• EWG
• Traktaty europejskie; traktat w Maastricht
2. Uczeń zna postaci: Konrad Adenauer, Robert Schuman.
3. Uczeń rozumie przyczyny integracji europejskiej.
4. Uczeń wymienia najważniejsze etapy integracji europejskiej.
5. Uczeń wymienia najważniejsze instytucje UE.
6. Uczeń rozumie, czym jest UE.
7. Uczeń rozumie znaczenie przystąpienia Polski do UE.
8. Uczeń potrafi wymienić warunki, jakie musiała spełnić Polska, by stać się członkiem UE.
9. Uczeń potrafi opowiedzieć o zmianach, jakie zaszły po wejściu Polski do UE.
10. Uczeń potrafi wymienić symbole UE i krótko opisać ich znaczenie.
11. Uczeń potrafi wytłumaczyć, czym jest unia monetarna.
12. Uczeń potrafi wymienić programy edukacyjne prowadzone w ramach UE.
13. Uczeń potrafi wskazać na mapie kraje członkowskie UE.

Typ lekcji: Poświęcona opracowaniu nowego tematu.
Czas: 2 godziny lekcyjne

Środki dydaktyczne:
• Kuczałek, D. Ura, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla uczniów klasy III gimnazjum, Warszawa 2004, s. 60-70
• Iwona Walendziak, Wiedza o społeczeństwie. Zeszyt zadań, Warszawa 2006. strony 58-65 w tym mapa konturowa Europy
• Mapa ścienna Unia Europejska
• Instytucje Unii Europejskiej - plansza dydaktyczna

Metoda:
• Wykład
• Praca pod kierunkiem
• Praca w grupach
• Praca z mapą
• Praca z tekstami źródłowymi (dane statystyczne)

Ogniwa lekcji:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe:
Sprawdzanie listy obecności.
2. Rekapitulacja wtórna:
Uczniowie na ostatniej lekcji pisali kartkówkę z działu: Przekształcenia ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 roku.

3. Ogniwo wiążące:
Podyktowanie nowego tematu:
Unia Europejska wczoraj i dziś.

4. Opracowanie nowego tematu:
I. Nauczyciel przedstawia cele lekcji i opowiada genezę Wspólnot Europejskich, wspomina także nazwiska założycieli wspólnej Europy. W czasie wykładu nauczyciel wskazuje na mapie państwa, które wchodziły do Wspólnot. Następnie wybrani uczniowie jeszcze raz samodzielnie na mapie ściennej wskazują państwa wchodzące do UE.
II. Nauczyciel prosi uczniów, aby otworzyli książki na stronie 65 i wspólnie z uczniami analizuje etapy tworzenia UE. Nauczyciel pyta uczniów o symbole Unii Europejskiej.
III. Następnie nauczyciel prosi uczniów aby spojrzeli na przygotowane przez nauczyciela materiały z zeszytu ćwiczeń strona 64-65. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie rozwiązują poszczególne ćwiczenia 74, 75, 76, 77/64-65 oraz ćwiczenie 79/67.
IV. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy:
1) Grupa I: czyta fragment rozdziału z podręcznika ze strony 60-61, na podstawie którego dowie się, jakie były kryteria członkostwa w Unii oraz główne problemy negocjowane przez Polskę?
2) Grupa II: czyta fragment rozdziału podręcznika ze strony 61-62 i zwraca uwagę na etapy integracji Polski z Europą. Wspomina z jakich funduszy pomocowych korzystała Polska starając się o wstąpienie do UE.
3) Grupa III: czyta fragment podręcznika strona 62-63 i próbuje dowiedzieć się, dlaczego Polska starała się o członkostwo w EU?
4) Grupa IV: czyta fragment podręcznika strona 63-64 i próbuje się dowiedzieć, co zyskała UE, przyjmując Polskę i co sadzą obywatele polscy o członkostwie w UE?
V. Następnie poszczególne grupy pod kierunkiem nauczyciela wspólnie rozwiązują zadania z zeszytu ćwiczeń 65, 67, 68,69,70,71/58-61.
VI. Nauczyciel opowiada krótko o programach edukacyjnych w ramach UE.
VII. Na zakończenie nauczyciel pokazuje uczniom plakat przedstawiający Instytucje Unii Europejskiej i opowiada o najważniejszych kompetencjach poszczególnych organów EU.

5. Rekapitulacja pierwotna:
Uczniowie odpowiadają na poniższe pytania:
• Czym jest Unia Europejska?
• Ile państw wchodzi w skład UE?
• Jakie państwa Europy zachodniej nie weszły do UE?
• Jak nazywa się waluta UE?
• Jakie organizacje zapoczątkowały powstanie UE?
• Co wydarzyło się w Maastricht w 1992?
• Jakie korzyści zyskała Polska i Polacy po wstąpieniu do UE?
• Jakie wydarzenia (negocjacje, traktat, referendum) poprzedziły przystąpienie Polski do UE?
• Kiedy Polska przystąpiła do UE?

6. Zlecenia pracy domowej:
Uczniowie w domu uzupełniają tabelkę ze strony 58 ćwiczenie 64 zeszyt ćwiczeń.

7. Wpisanie ocen za aktywność na lekcji.

Załączniki:
• Strony 58, 59, 64, 65, 67 ,60, 61 z zeszytu ćwiczeń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.