X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30800

Sprawdzian wiadomości z działu "Ojczyzna" dla klasy I gimnazjum

Sprawdzian wiadomości z działu "Ojczyzna" dla klasy I gimnazjum opracowany na podstawie podręcznika wyd. Jedność "Błogosławienia, którzy szukają Jezusa"


Grupa I
Sprawdzian wiadomości kl. I gimnazjum – dział „Ojczyzna:”
Imię i nazwisko ........................................kl. .............. nr ....................

1. Wyjaśnij co to jest patriotyzm, wypisz wartości dla których Polacy oddawali swoje życie, podaj dwa przykłady wydarzeń historycznych, z których możemy jako naród być dumni. ..../7p.
........................................
2. Podaj datę chrztu Mieszka I oraz wskaż dwa powody osobiste lub polityczne przyjęcia przez niego chrztu. ...../3p.
........................................
........................................
3. Święty Wojciech jest głównym patronem Polski. Uzupełnij tekst dotyczący jego życia. ....../6p.
Święty ............................... przybył na dwór księcia ............................. ............................ w latach dziewięćdziesiątych .......... wieku. W porozumieniu z władcą postanowił zająć się chrystianizacją ........................ . Wraz z towarzyszami wyruszył w podróż misyjną. Jego działalność ewangelizacyjna spotkała się z odrzuceniem. Zginął śmiercią męczeńską dnia ......... kwietnia ................ r. Wkrótce po śmierci książę ................................ .................................... wykupił ciało świętego płacą za nie ........................., którego waga była równa wadze męczennika. Grób świętego ............................... znajduje się w mieście ........................................ .
4. Dopasuj daty do podanych niżej faktów z życia św. Jadwigi. Połącz je ze sobą. ....../2p.
18 lutego 1374 r. kanonizacja
18 lutego 1386 r. narodziny
17 lipca 1399 r. śmierć
8 czerwca 1997 r. ślub
5. Wyjaśnij, dlaczego Polskę w XVI-XVIII w. nazywano „azylem heretyków”? ......../3p.
........................................
6. Napisz imię i nazwisko pierwszego męczennika podlaskiego oraz podaj liczbę jego towarzyszy. ......../1.p.
........................................
7. Podaj dwa fakty działalności patriotycznej Kościoła polskiego w czasie niewoli narodowej. ........./2p.
........................................
8. Wśród podanych faktów zaznacz te, które odnoszą się do osoby Jana Pawła II. ........./4p.
a) Urodził się 14 września 1947 r.
b) Był duszpasterzem chorych, personelu szpitalnego i robotników hucie „Warszawa”
c) Prosił „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”
d) Od stycznia 1982 r. odprawiał Msze Św. w intencji ojczyzny
e) Zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży
f) Kanonizowany 27 kwietnia 2014 r.
g) Wybaczył swojemu zamachowcy.
h) Został zabity 19 października 1984 r.
9. Wymień po dwie tradycje związane z Bożym Narodzeniem i Wielkim Postem. ......./4p.
Boże Narodzenie- ........................................
........................................

Wielki Post - ........................................
........................................
10. Ułóż modlitwę, w której podziękujesz Bogu za dar przynależność do Kościoła. ......../2p.
........................................
11. * ZADANIE DODATKOWE Poniżej podane są dwa tematy jeśli chcesz dostać ocenę celującą w kilku zdaniach opisz jeden z nich.
- Opisz męczeństwo Unitów Podlaskich.
- Podaj różnorodne formy swojego zaangażowania w rozwój wiary z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski.
Grupa II
Sprawdzian wiadomości kl. I gimnazjum – dział „Ojczyzna:”
Imię i nazwisko ........................................kl. .............. nr ....................

1. Wyjaśnij co to jest patriotyzm, wypisz trzech narodowych bohaterów, podaj dwa przykłady wyrażania patriotyzmu. ..../7p.
........................................
2. Podaj imię księżniczki czeskiej żony Mieszka I, wskaż dwa powody przyjęcia przez księcia chrztu.
........................................ ....../3p.
........................................
3. Święty Stanisław obok św. Wojciecha jest głównym patronem Polski. Uzupełnij tekst dotyczący jego życia. ....../6p.
Między rokiem 1030 a 1039 w miejscowości o nazwie ........................................ urodził się święty ............................... . Początkowo w Krakowie pełnił funkcję pomocniczą w zarządzaniu diecezją, potem stał się kapelanem książęcym. Po śmierci biskupa Lamberta król ................................ ................................ zwany ........................................ mianował przyszłego świętego nowym biskupem.
Między królem ..................................... .................................... a biskupem ........................................ doszło jednak do konfliktu. Król potraktował upomnienia biskupa jako zdradę i kazał go ............................
Zabito bo podczas sprawowania ........................................ . Za swoją porywczość król poniósł karę: musiał ..................................... z kraju. Relikwie św. Stanisława znajdują się w ........................................ .
4. Wymień dwie zasługi św. Jadwigi dla chrześcijaństwa. ....../2p.
........................................
5. Wskaż najważniejsze wyznania chrześcijańskie i niechrześcijańskie. Dokończ zdania. ......./3p.
Od chwili chrztu należysz do Kościoła ................................... . W wyniku schizmy wschodniej (1054 r.) powstał Kościół ........................................ a w wyniku reformacji (1517r.) ........................................ .
Wyznawców Islamu nazywamy .................................... . Żydzi to wyznawcy ........................................ .
Buddyści to wyznawcy ........................................ .
6. Kościół unicki powstał na mocy porozumienia z roku 1516. Napisz jaką nazwę nosiła ta unia? ......./1p.
........................................
7. Wskaż dwa przykłady działalności patriotycznej Kościoła polskiego w okresie zaborów ......./2p.
........................................
8. Wśród podanych faktów zaznacz te, które odnoszą się do osoby bł. Jerzego Popiełuszki. ........./4p.
a) Urodził się 14 września 1947 r.
b) Był duszpasterzem chorych, personelu szpitalnego i robotników hucie „Warszawa”
c) Prosił „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”
d) Od stycznia 1982 r. odprawiał Msze Św. w intencji ojczyzny
e) Zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży
f) Kanonizowany 27 kwietnia 2014 r.
g) Wybaczył swojemu zamachowcy.
h) Został zabity 19 października 1984 r.
9. Wymień po dwa zwyczaje związane z Wielkanocą i Wielkim Postem. ........../4p.
Wielkanoc - ........................................
Wielki Post - ........................................
10. Ułóż modlitwę, w której podziękujesz Bogu za dar wolności. ......./2p.
........................................
11. * ZADANIE DODATKOWE Poniżej podane są dwa tematy jeśli chcesz dostać ocenę celującą w kilku zdaniach opisz jeden z nich.
- Opisz męczeństwo Unitów Podlaskich.
- Podaj różnorodne formy swojego zaangażowania w rozwój wiary z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.