X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30792
Przesłano:

Moje miasto - Grudziądz. Lekcja pokazowa

1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Ewa Szulc
2. OBSERWOWANE ZAJĘCIA: edukacja wczesnoszkolna ( lekcja pokazowa )
3. KLASA: II b
4. DATA: 28.04.2016 r.
5. TEMAT: „Moje miasto- Grudziądz”
6. ZAKŁADANE CELE, ZADANIA I TREŚCI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,
- kształtowanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania, liczenia),
- wyposażenie uczniów w podstawowy zasób wiedzy o własnej miejscowości,
- poznanie najbliższego środowiska,
- wyposażenie dzieci w wiedzę z perspektywy tradycji i współczesności,
- rozbudzenie zainteresowań historią i kulturą Grudziądza,
- budowanie więzi z kulturą, historią swojej małej ojczyzny,
-kształtowanie umiejętności właściwego postępowania w kontaktach z innymi osobami,
- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
- uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność miejsc w najbliższej okolicy,
- zapewnienie warunków do działania indywidualnego i zespołowego,
- rozwijanie aktywności muzycznej: śpiewanie „Pieśni o Grudziądzu”
7.METODY I FORMY PRACY:
Metody: pogadanka, objaśnienie, prezentacja multimedialna, inscenizacja, ćwiczebna
Formy: indywidualna, grupowa, w zespole klasowym, wycieczka tematyczna, udział w cyklu pięciu zajęć w muzeum: „Moja mała ojczyzna”
8.ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty pracy uczniów, tablica interaktywna, albumy związane z Grudziądzem (wykonane przez dzieci w muzeum ), internet
9. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
- wypowiada się na określony temat,
- zna nazwę swojej miejscowości, jej pochodzenie i dzieje miasta,
- zna symbole miasta Grudziądza- herb i flagę,
- zna zabytki, miejsca kultury i pamięci w Grudziądzu,
- potrafi dodawać i odejmować w zakresie 100, potrafi mnożyć w zakresie 30,
- potrafi pracować w zespole

10. TOK LEKCJI:

a) zapowiedź tematu: „Moje miasto- Grudziądz”,
b) przypomnienie wierszyków ortograficznych: „rz”, „ó”, „ch”, „ż”:
Spytał kiedyś orła orzeł:- Wie pan, jak się pisze „morze”? Czy tam w środku tkwi „er- zet”? Orzeł Orłu na to wnet: - Skoro się na „r” wymienia, to tkwić musi, bez wątpienia!
Jeszcze lepsze dla ochłody niż lód w waflu są... dwa lody! A kto lubi lody, to wie, że ó się zmienia w o.
Cicho... Posłuchaj! Słyszysz? Na stryszek zakradł się duszek i mąci ciszę. Ciszę na strychu duch nam wciąż mąci, a skoro mąci, to warto wtrącić, że duch ów z tyłu nosi „ce-ha”, bo się na duszka wymienić da.
Kiedy z nieba prószy śniegiem, na powietrze ruszam biegiem i na śnieżku, przez „ż” z kropką, słowo „śnieżny” piszę stopką.
( Wiersze Agnieszki Frączak)

c) rozwiązanie rebusu, wykreślanki, krzyżówki :hasła związane z Grudziądzem-(praca indywidualna - w poziomach ),
Wykorzystano materiały ze strony internetowej:
( od autorki SP 3 – Grudziądz)
d) pogadanka na temat położenia Grudziądza i pochodzenia jego nazwy,
e) zaznaczanie Grudziądza na mapie Polski ( praca indywidualna ),
f) omówienie herbu, flagi Grudziądza oraz układanie herbu z odpowiednich części i kolorowanie flagi ( praca indywidualna ),
g) inscenizacja legendy związanej z Grudziądzem: „Przygoda Jadwigi przy studni zamkowej”,
Inscenizacja :„Przygoda Jadwigi przy studni zamkowej”
Narrator: Kiedy wojska Szwedzkie okupowały Grudziądz, pewna urodziwa mieszczanka imieniem Jadwiga zakochała się bez pamięci w oficerze wojsk szwedzkich. Z wzajemnością!
Oficer: Kocham cię! Tęsknię! Wołam cię do siebie! Świat cały twoim nazywam imieniem! Tyś jest mą wiarą na wysokim niebie .Tyś jest mi całej ludzkości wcieleniem.

Jadwiga: Tak, w każdym miejscu i o każdej dobie ,gdziem z tobą płakała, gdziem z tobą przebywała .Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawiła!

Oficer: Waćpanno! Tak waćpannę miłuję, że dychać nie mogę... Miłuję waćpannę i piechotą, i na koniu, i na czczo, i po jedzeniu, i na wieki, i po szwedzku...
Chcesz być moją?

Jadwiga: Tak, mój ukochany! Spotkajmy się przy studni i jeźdźmy do Szwecji. Tam, gdzie aniołowie śpiewają wieczny koncert. Gdzie żywe fontanny tryskają radośnie.

Ojciec: Oficerze szwedzki, tyś nasz wróg haniebny. Nie godzę się z miłością mej córki do Ciebie! Uczcij mą siwiznę! Po ciebie tu przychodzę! Na ręce mych synów twe ciało położę!

Jadwiga: Dziś Bogu powierzam moje cierpienie, codzienną mękę i ból i nie chcę, by cierpienie moje daremne było. Ojcze, wstąpię do Klasztoru
Benedyktynek!

Narrator: Podobno do dziś dnia nikomu jeszcze nie udało się wydobyć klejnotów Jadwigi z 50-cio metrowej studni. Aby uniknąć losu mieszczanki i nie stracić życiowej miłości, panna na wydaniu, wdowa czy rozwódka powinna „wkupić się” zamkowej studni, wrzucając do niej grosik. I to nie byle jak, ale tyłem, prawą ręką przez lewe ramię. Wtedy to podobno odczyniają zły urok, jaki spoczywa na nieszczęsnym ich przodku - Jadwidze - i szczęśliwie zakochują się, bogato wychodząc za mąż. Podobno działa i od pokoleń Grudziądzanki wrzucają do studni miłosny grosik...

h) uzupełnianie tekstu z lukami odpowiednimi wyrazami („Przygoda Jadwigi przy studni zamkowej” ( praca grupowa ):
Kiedy wojska szwedzkie okupowały Grudziądz, pewna urodziwa mieszczanka imieniem Jadwiga zakochała się bez pamięci w oficerze wojsk szwedzkich. Z wzajemnością! Ich miłość była tak wielka, że zaplanowali wspólny wyjazd do Szwecji. Gdy dowiedział się o tym ojciec Jadwigi, wielki patriota, krew w nim zawrzała i kazał zamordować owego oficera, czekającego na Jadwigę przy studni zamkowej. Gdy Jadwiga przybyła na miejsce schadzki, przeżyła wielki szok i wpadła w rozpacz widząc zwłoki ukochanego. Rozgniewana na ojca wrzuciła do głębokiej na 50 metrów studni wszystkie swe kosztowności, które przygotowała do podróży i wstąpiła do miejscowego klasztoru Benedyktynek. Podobno do dzisiejszego dnia nikomu jeszcze nie udało się wydobyć jej klejnotów...
W punkcie „g,h” wykorzystano materiały ze strony internetowej:
( Legendy i podania o Grudziądzu )

i) omówienie makiety Grudziądza ( na podstawie filmów –
Makieta Grudziądza- Strona główna PTTK )
j) umieszczanie na zdjęciu makiety w wyznaczonych miejscach odpowiednich nazw budowli ( praca w grupach ),
k) śpiewanie „Pieśni o Grudziądzu” ( słowa i melodia: ks. kanonik Jerzy Sobota: You Tube ):
1.
Wiele pięknych miast odnajdziesz w naszym kraju,
barwnych latem, zimą, zwłaszcza wiosną, w maju
ale jedno tylko sercu z nich najbliższe,
to nad Wisłą wsparte o czerwone spichrze.

Ref.:
Grudziądz, Grudziądz to gotycka smukła fara
Grudziądz, Grudziądz to nad Wisłą Wodna Brama,
Cytadeli masyw i Zamkowa Góra
I zaklęta w nich historii pieśń ponura
Tu wybijał zegar wzniosłe, wielkie chwile
Kiedy z ruin wstawał Grudziądz w mocy sile
Gdy Hubale nie składali swojej broni,
Wiernie dzierżąc szablę w mocnej polskiej dłoni

2.
Tu Mikołaj z Ryńska oddał głowę katu.
Tu Kopernik głosił swe teorie światu.
I opięty traw dywanem fort spichrzowy
Słowackiego żegnał orszak pogrzebowy

Ref.:
Grudziądz, Grudziądz....

3.
Otoczyła go warkoczem polska rzeka.
tak jak dawniej, dziś swym pięknem nas urzeka,
Dumny i wyniosły w swojej panoramie,
Honor i Ojczyzna wieczne jego znamię.

l) pogadanka na temat ważniejszych i ciekawszych miejsc występujących na terenie naszego miasta ( omówienie także funkcji pierwotnej i obecnej prezentowanych budowli ) – prezentacja multimedialna przedstawiająca Grudziądz dawniej i dziś ( BŁONIA NADWIŚLAŃSKIE, DWORZEC GŁÓWNY, WIEŻA KLIMEK, RYNEK GŁÓWNY, BAZYLIKA P.W. ŚW. MIKOŁAJA, KOŚCIÓŁ ŚW. DUCHA, KLASZTOR BENEDYKTYNEK, CYTADELA, BRAMA WODNA, CENTRUM WYSZKOLENIA KAWALERII, PAŁAC OPATEK, RYBNY RYNEK, BIBLIOTEKA MIEJSKA, MOST IM. BRONISłAWA MALINOWSKIEGO ),
ł) rozwiązywanie zadań tekstowych- treść zadań tematycznie związana z Grudziądzem ( praca indywidualna- w poziomach ):
-Grudziądz zwiedzało 43 turystów. Dołączyło do nich jeszcze 7 turystów. Ilu turystów razem zwiedzało miasto ?
-Grudziądz zwiedzało 51 turystów. Od tej grupy odeszło 8 turystów. Ilu turystów jeszcze zwiedzało miasto ?
-Grudziądz zwiedzało 8 turystów. Każdy z nich dostał od przewodnika po 3 pocztówki. Ile pocztówek otrzymali razem turyści ?
m) ocena aktywności uczniów,
n) podsumowanie zajęć.

Lekcję pokazową poprzedził udział w pięciu zajęciach, w muzeum ( "Moja mała ojczyzna" ) oraz wycieczka po Grudziądzu pod kierunkiem przewodnika PTTK.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.