X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30784
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Obliczenia oparte na wzorach sumarycznych - konspekt lekcji

Dominika S.


Konspekt lekcji

Przedmiot: chemia
Klasa: II dn. ............
Treści Nauczania z podstawy programowej (numer): 3.4 (Uczeń: oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych; dokonuje prostych obliczeń związanych z zastosowaniem prawa stałości składu i prawa zachowania masy)

Temat: Obliczenia oparte na wzorach sumarycznych.

I. Cel ogólny: Obliczenia chemiczne związane z prawami zachowania masy i stałości składu.
II. Cele szczegółowe:
Uczeń powinien wiedzieć i umieć:
-odczytywać wartości mas atomowych pierwiastków z układu okresowego
-obliczać masy cząsteczkowe podanych związków chemicznych
-pisać wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych, odczytywać ich nazwy i obliczać ich masy cząsteczkowe
-pisać, uzgadniać, uzupełniać równania reakcji chemicznych
-wykonywać obliczenia wielkości szukanej na podstawie ułożonej proporcji
-obliczać zawartość procentową pierwiastków w związkach chemicznych
-czym różni się wzór elementarny od wzoru rzeczywistego (sumarycznego)
-ustalać wzór sumaryczny związku chemicznego na podstawie znajomości masy cząsteczkowej i zawartości procentowej


III. Środki dydaktyczne:
- podręcznik,
- tablica multimedialna -plansza scholaris (Stechiometria-prawo zachowania masy, prawo stałości składu) http://scholaris.pl/resources/run/id/60133
- karty pracy z tematami zadań do wykonania
- układ okresowy pierwiastków
IV. Metody i formy pracy:
- podająca (mini wykład, pogadanka),
- praktyczna (ćwiczenia uczniowskie),
- problemowa (dyskusja dydaktyczna),
- programowana (praca z tablicą multimed.)

V. Przebieg lekcji:

1.Część nawiązująca:
-powitanie
-sprawdzenie listy obecności
-przypomnienie definicji podstawowych praw chemii: prawa zachowania masy , prawa stałości składu, reakcji chem. Korzystając z planszy scholaris (Stechiometria-prawo zachowania masy, prawo stałości składu)
-pogadanka na temat odkrywców powyższych praw i zastosowania do obliczeń chem.
-uczniowie definiują pojęcia reakcji chem., substratów, produktów, reagentów, prawa zachowania masy i prawa stałości składu
-sformułowanie tematu lekcji i określenie celów lekcji
-wyjaśnienie uczniom, jak będzie wyglądała ich praca na lekcji (wykonanie otrzymanych zadań)

2.Część właściwa:
- Nauczyciel dzieli klasę na 5 grup, które na kartach pracy otrzymują zadania do wykonania
- Podczas wykonywania zadań przez poszczególne grupy, nauczyciel weryfikuje poprawność rozwiązań, naprowadza w sytuacjach problemowych
- Każda grupa na kartach pracy otrzymuje zadanie do wykonania. W każdej grupie zostaje wybrany lider grupy, który na tablicy przedstawi rozwiązanie zadania, pozostali uczniowie mogą zadawać pytania w celu objaśnienia sposobu rozwiązania.
- Dla uczniów zdolnych nauczyciel proponuje zadanie dodatkowe, ponadto mogą oni wykonać pozostałe zadania z karty pracy. Dla uczniów mających trudności w nauce nauczyciel przygotował zadania o obniżonej trudności.
- Uczniowie efektywnie współdziałają w grupach. Nauczyciel sprawdza poprawność rozwiązywanych zadań przez uczniów na tablicy. Po sprawdzeniu poprawności zadania uczniowie notują rozwiązania w zeszytach
3.Podsumowanie
-Nauczyciel wraz z uczniami ocenia pracę grup i wybiera najlepiej pracującą.
-Ocenia aktywność poszczególnych uczniów uwzględniając możliwości ucznia,
-Uczniowie dokonują wspólnej oceny oraz informują, które zadania sprawiły im najwięcej trudności
-nauczyciel podsumowuje pracę uczniów i udziela wskazówek, które treści nauczania wymagają jeszcze utrwalenia
4.Praca domowa
-uczniowie samodzielnie rozwiązują zadanie:
Zadanie
Oblicz ile gramów siarki znajduje się w :
a)17g H2S
b)20g tlenku siarki (VI)
c)16g siarczanu (VI) miedzi (II)


Karta pracy ucznia

Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach. Każda grupa ma do rozwiązania 1 zadanie (pogrubionym drukiem), które następnie wybrana osoba rozwiązuje na tablicy, tłumacząc sposób rozwiązania. Pod koniec lekcji zostaje oceniona praca każdej z grup i wybrana najlepsza.

Rozwiązanie zadania należy wykonać według schematu.
1.Dokladne przeczytanie i zrozumienie zadania.
2. Analiza problemu ( wyszukanie danych i szukanych w zadaniu)
3. Układanie planu rozwiązania
4. Rozwiązanie zadania do sporządzonego planu
5. Podanie odpowiedzi z uwzględnieniem jednostek.

Grupa I
Zad.1 Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje się w 72 g wody?

Zad.2 Podaj nazwę i wzór sumaryczny tlenku, który jest tlenkiem metalu trójwartościowego i zawiera 30% masowych tlenu.
Zad 3.Magnez łączy się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. Ile gramów magnezu należy połączyć z tlenem, aby w wyniku reakcji otrzymać 20g tlenku magnezu.
Zad.4 Ustal wzór elementarny, a następnie rzeczywisty (sumaryczny) związku zawierającego 80% węgla i 20% wodoru. Masa cząsteczkowa tego związku wynosi 30u.

Dla uczniów chętnych zadanie 7* str. 126 (podręcznik NE)

Praca domowa
Zadanie
Oblicz ile gramów siarki znajduje się w :
a)17g H2S
b)20g tlenku siarki (VI)
c)16g siarczanu (VI) miedzi (II)

Karta pracy ucznia

Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach. Każda grupa ma do rozwiązania 1 zadanie (pogrubionym drukiem), które następnie wybrana osoba rozwiązuje na tablicy, tłumacząc sposób rozwiązania. Pod koniec lekcji zostaje oceniona praca każdej z grup i wybrana najlepsza.

Rozwiązanie zadania należy wykonać według schematu.
1.Dokladne przeczytanie i zrozumienie zadania.
2. Analiza problemu ( wyszukanie danych i szukanych w zadaniu)
3. Układanie planu rozwiązania
4. Rozwiązanie zadania do sporządzonego planu
5. Podanie odpowiedzi z uwzględnieniem jednostek.

Grupa II
Zad.2 Podaj nazwę i wzór sumaryczny tlenku, który jest tlenkiem metalu trójwartościowego i zawiera 30% masowych tlenu.

Zad.1 Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje się w 72 g wody?
Zad 3.Magnez łączy się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. Ile gramów magnezu należy połączyć z tlenem, aby w wyniku reakcji otrzymać 20g tlenku magnezu.
Zad.4 Ustal wzór elementarny, a następnie rzeczywisty (sumaryczny) związku zawierającego 80% węgla i 20% wodoru. Masa cząsteczkowa tego związku wynosi 30u.

Dla uczniów chętnych zadanie 7* str. 126 (podręcznik NE)

Praca domowa
Zadanie
Oblicz ile gramów siarki znajduje się w :
a)17g H2S
b)20g tlenku siarki (VI)
c)16g siarczanu (VI) miedzi (II)

Karta pracy ucznia

Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach. Każda grupa ma do rozwiązania 1 zadanie (pogrubionym drukiem), które następnie wybrana osoba rozwiązuje na tablicy, tłumacząc sposób rozwiązania. Pod koniec lekcji zostaje oceniona praca każdej z grup i wybrana najlepsza.

Rozwiązanie zadania należy wykonać według schematu.
1.Dokladne przeczytanie i zrozumienie zadania.
2. Analiza problemu ( wyszukanie danych i szukanych w zadaniu)
3. Układanie planu rozwiązania
4. Rozwiązanie zadania do sporządzonego planu
5. Podanie odpowiedzi z uwzględnieniem jednostek.

Grupa III
Zad 3.Magnez łączy się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. Ile gramów magnezu należy połączyć z tlenem, aby w wyniku reakcji otrzymać 20g tlenku magnezu.

Zad.1 Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje się w 72 g wody?
Zad.2 Podaj nazwę i wzór sumaryczny tlenku, który jest tlenkiem metalu trójwartościowego i zawiera 30% masowych tlenu.
Zad.4 Ustal wzór elementarny, a następnie rzeczywisty (sumaryczny) związku zawierającego 80% węgla i 20% wodoru. Masa cząsteczkowa tego związku wynosi 30u.

Dla uczniów chętnych zadanie 7* str. 126 (podręcznik NE)

Praca domowa
Zadanie
Oblicz ile gramów siarki znajduje się w :
a)17g H2S
b)20g tlenku siarki (VI)
c)16g siarczanu (VI) miedzi (II)

Karta pracy ucznia

Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach. Każda grupa ma do rozwiązania 1 zadanie (pogrubionym drukiem), które następnie wybrana osoba rozwiązuje na tablicy, tłumacząc sposób rozwiązania. Pod koniec lekcji zostaje oceniona praca każdej z grup i wybrana najlepsza.

Rozwiązanie zadania należy wykonać według schematu.
1.Dokladne przeczytanie i zrozumienie zadania.
2. Analiza problemu ( wyszukanie danych i szukanych w zadaniu)
3. Układanie planu rozwiązania
4. Rozwiązanie zadania do sporządzonego planu
5. Podanie odpowiedzi z uwzględnieniem jednostek.

Grupa IV
Zad.4 Ustal wzór elementarny, a następnie rzeczywisty (sumaryczny) związku zawierającego 80% węgla i 20% wodoru. Masa cząsteczkowa tego związku wynosi 30u.
Zad.1 Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje się w 72 g wody?
Zad.2 Podaj nazwę i wzór sumaryczny tlenku, który jest tlenkiem metalu trójwartościowego i zawiera 30% masowych tlenu.
Zad 3.Magnez łączy się z tlenem w stosunku wagowym 3:2. Ile gramów magnezu należy połączyć z tlenem, aby w wyniku reakcji otrzymać 20g tlenku magnezu.

Dla uczniów chętnych zadanie 7* str. 126 (podręcznik NE)

Praca domowa
Zadanie
Oblicz ile gramów siarki znajduje się w :
a)17g H2S
b)20g tlenku siarki (VI)
c)16g siarczanu (VI) miedzi (II)
Karta pracy ucznia

Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach. Każda grupa ma do rozwiązania 1 zadanie (pogrubionym drukiem), które następnie wybrana osoba rozwiązuje na tablicy, tłumacząc sposób rozwiązania. Pod koniec lekcji zostaje oceniona praca każdej z grup i wybrana najlepsza.

Rozwiązanie zadania należy wykonać według schematu.
1.Dokladne przeczytanie i zrozumienie zadania.
2. Analiza problemu ( wyszukanie danych i szukanych w zadaniu)
3. Układanie planu rozwiązania
4. Rozwiązanie zadania do sporządzonego planu
5. Podanie odpowiedzi z uwzględnieniem jednostek.

Grupa V
Zad.1 Oblicz zawartość procentową węgla, wodoru i tlenu w glukozie o wzorze sumarycznym C6H12O6.
Zad.2 Ile gramów siarki znajduje się w 234g siarczku sodu?
Zad.3 Oblicz stosunek masowy węgla do tlenu w następujących związkach chemicznych:
a) CO
b) CO2

Zad 4.W wyniku rozkładu 80g tlenku magnezu otrzymano 48g magnezu. Ustal wzór, nazwę i masę drugiego produktu, który powstaje w tej reakcji.

Praca domowa
Zadanie
Oblicz ile gramów wodoru znajduje się w :
a)17g H2S
b)20g NH3
c)16g siarczanu (VI) miedzi (II)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.