X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30749
Przesłano:

Scenariusz zajęc otwartych na Dzień Matki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
OTWARTYCH NA DZIEŃ MATKI

Temat: Po prostu mama.

Cel ogólny: Kształtowanie właściwej postawy w stosunku do mam i ich pracy.

Cele szczegółowe:
Uczeń
1. Potrafi ułożyć hasło z rozsypanki literowej.
2. Śpiewa piosenkę „Dzień Mamusi”.
3. Próbuje przenieść i przekazać nadmuchany balon tak, aby nie stracił powietrza.
4. Czyta głośno tekst pt. ”Mamy mają swoje pomniki.”
5. Opisuje cechy pomnika i wpisuje je do ćwiczeń.
6. Prezentuje w grupie za pomocą pantomimy prace domowe mamy.
7. Zlicza liczbę liter składających się na hasło ”Dzień Mamusi”, oblicza ich iloczyn.
8. Układa obrazek z puzzli.

Metody: czynna, słowna, oglądowa.
Forma pracy: indywidualna, grupowa.
Materiały dydaktyczne: płyta CD, magnetofon, arkusz z wizerunkiem pomnika „Macierzyństwo”, kartoniki z przymiotnikami, kartoniki magnetyczne z literami, karta z puzzlami, podręcznik z ćwiczeniami, balon.


Przebieg zajęć:

1. Układanie przez uczniów na tablicy hasła „Dzień Mamusi”.
(Kilkoro uczniów otrzymuje kartoniki z literami, następnie umieszczają je na tablicy i układają dwa wyrazy.)
2. Zaśpiewanie piosenki pt. ”Dzień Mamusi”.
3. Zabawa z balonem, która ma na celu uświadomienie dzieciom, jak trudna jest opieka nad dzieckiem.
Nauczyciel nadmuchuje balon, nie zawiązując go, następnie wręcza go jednemu z dzieci, które musi go przekazać następnemu dziecku tak, żeby powietrze nie uleciało. Zwrócenie uwagi na konieczność delikatnego i ostrożnego obchodzenia się z delikatnym balonem.
4. Głośne, indywidualne czytanie przez uczniów tekstu pt. ”Mamy mają swoje pomniki!”.
5. Prezentacja na tablicy wizerunku opisywanego w tekście pomnika, próba opisywania jego wyglądu.
6. Wybieranie i przypinanie przez uczniów na tablicy kartoników z wyrazami opisującymi cechy pomnika, a następnie wpisywanie ich w ćwiczeniach.
7. Zabawa „Pantomima”.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, wręcza im kartonik z nazwą pracy domowej, wykonywanej przez mamę. Każda z grup prezentuje za pomocą ruchu ciała o jaką czynność chodzi, pozostali muszą odgadnąć rodzaj wykonywanej pracy.
8. Zliczanie liczby liter składających się na hasło „Dzień Mamusi”, obliczanie ich iloczynu.
9. Układanie ilustracji pomnika „Macierzyństwo” z puzzli rozdanych przez nauczyciela.
10. Podsumowanie zajęć.
Dzieci dopowiadają zakończenie do początku zdania np. „Moja mama jest”...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.