X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30704
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy słuchowe - scenariusz zajęć w oddziale integracyjnym

Grupa dzieci 5-6letnich
Data: 29.04.2016r.
Prowadząca: Aneta Malińska

TEMAT ZAJĘĆ: „Zabawy słuchowe”

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: doskonalenie analizy i syntezy słuchowej niezbędnej w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.

CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘCIA:
umie określić ilość wyrazów w zdaniach
dzieli wyrazy na sylaby
doskonali umiejętność dokonywania syntezy sylabowej
ustala miejsce głoski w wyrazach
różnicuje słuchowo głoski o podobnym brzmieniu
określa ilość sylab w wyrazach
potrafi współdziałać w grupie
reaguje prawidłowo na sygnały i instrukcje nauczyciela
potrafi skoncentrować się na zadaniu
uczestniczy chętnie i aktywnie w proponowanych zabawach
rozpoznaje przedmioty po dotyku

METODY PRACY:
czynna – zadań stawianych dzieciom do wykonania
słowna – objaśnienia oraz instrukcje
oglądowa – rekwizyty, obrazki, emblematy

FORMY PRACY:
indywidualna
z całą grupą

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
papierowe talerzyki z kropkami, kosz na bieliznę, skrzynia, szufelka, szalik, sznurek, szklanka, szelki, skarpeta, skakanka, samochód, sukienka, serce, chustka, kolorowe obrazki, białe koperty, czarno-białe karty z ilustracjami, kolorowe kartki, kleje, taśma malarska, tamburyno, grzechotka, obręcze, gwizdek, emblematy z kropkami, worek, dywaniki.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci
kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.


PRZEBIEG ZAJĘCIA:

Część właściwa

1. „Gimnastyka ucha” w różnych miejscach sali nauczycielka rozmieszcza emblematy z kropkami, które będą oznaczały określoną ilość wyrazów w zdaniach. Gromadzi dzieci wokół siebie. Następnie umawia się z uczestnikami zabawy, że po wysłuchaniu wypowiedzianego przez nią zdania muszą samodzielnie policzyć ilość wyrazów oraz ustawić się przy właściwym emblemacie.

2. Zabawa „Szumi albo syczy”. Dzieci siedzą w kole na dywanie, na którym znajduje się duży kosz oraz skrzynia. Prowadząca trzyma worek, w którym zostały ukryte różne przedmioty rozpoczynające się na głoskę „sz” lub „s”. Nauczycielka wybiera pojedynczo chętne dzieci, których zadaniem jest wylosowanie z worka jednego przedmiotu (wcześniej prowadząca zasłania wybranemu dziecku oczy chustką). Dziecko po dotyku stara się poprawnie nazwać wylosowany przedmiot oraz określić głoskę rozpoczynającą dany wyraz. Jeżeli wyraz rozpoczyna się na głoskę „sz” - wkłada przedmiot do kosza, jeśli natomiast na głoskę „s” - do skrzyni.

3. „Sprawne uszko” zabawa słuchowo – ruchowa. Na podłodze nauczyciel przykleja długi odcinek taśmy malarskiej zaznaczając dodatkowym kolorem początek (nagłos), środek (śródgłos) oraz koniec taśmy (wygłos). Nauczycielka umawia się z dziećmi, że na dźwięk grzechotki biegają na palcach po wyznaczonej części sali, dbając przy tym o bezpieczeństwo swoje i rówieśników. Natomiast po usłyszeniu gwizdka zatrzymują się i wsłuchują w podany przez nauczycielkę wyraz zawierający głoskę „sz”. Zadaniem dzieci jest ustalenie miejsca występowania tej głoski w wyrazie tj. na początku taśmy, w jej środku lub na końcu oraz prawidłowe ustawienie się przy taśmie malarskiej.

4. „Zabawy sylabami” praca z wykorzystaniem dywaników. Każde dziecko otrzymuje kopertę z kolorowymi obrazkami jedno, dwu, trzy i czterosylabowymi oraz papierowe tacki z odpowiednio jedną, dwoma, trzema i czterema kropkami. Nauczyciel wspólnie z dziećmi nazywa poszczególne obrazki. Zadaniem dzieci jest samodzielnie podzielić nazwę obrazka na sylaby, policzyć ilość sylab w wyrazie i umieścić obrazek na właściwej tacce.

5. „Tajemnicze słówka” prowadząca angażuje do zabawy rodziców oraz zaproszonych gości. Początkowo dzieli uczestników na dwie duże grupy – jedna grupa to rodzice, a druga to dzieci. Chętne dziecko pod opieką osoby dorosłej chwilowo opuszcza salę. Podczas jego nieobecności prowadząca wymyśla słowo składające się z dwóch sylab. Dzieci podają pierwszą sylabę, a dorośli drugą. Uczestnicy zabawy chodzą po dywanie w różnych kierunkach i wypowiadają przydzielone im sylaby. Zadaniem ochotnika, jest po wysłuchaniu, połączenie dwóch sylab i odgadnięcie wyrazu.

6. „Poszukiwacze głosek” zabawa ruchowa inhibicyjno-incytacyjna połączona z ćwiczeniem percepcji słuchowej. Nauczycielka ustala z dziećmi, że podczas gry na tamburynie podskakują obunóż omijając rozłożone na podłodze obręcze gimnastyczne. Na przerwę w grze prowadząca wypowiada wyraz. Jeśli w podanym przez nauczycielkę wyrazie nie będzie głoski „cz”, wtedy dzieci zatrzymują się i stoją nieruchomo blisko obręczy, jeśli zaś wyraz będzie zawierał głoskę „cz” dzieci wskakują obunóż do obręczy.

7. „Segregujemy” praca indywidualna przy stoliku. Każde dziecko otrzymuje osiem kartoników z obrazkami oraz dwie kartki – jedna koloru czerwonego, a druga żółtego. Dzieci samodzielnie nazywają obrazki oraz ustalają początkową głoskę obrazka. Następnie przyklejają kartoniki z obrazkami rozpoczynającymi się na głoskę „cz” na czerwonej kartce, a na głoskę „ż” na żółtej.

Część końcowa

8. Czynności organizacyjno-porządkowe

9. Podziękowanie zgromadzonym rodzicom i gościom za udział w zajęciach.


Bibliografia

Tońska-Mrowiec A.,Pojmaj I. (2012), Zabawy słuchowe – ćwiczenia dla uczniów klas 0-III, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.

Maurer A. (2011), Znaczenie świadomości fonologicznej w początkowej nauce czytania i pisania, [w:] Dźwięki mowy, program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, A. Maurer (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Lubner-Piskorska A. (2011), Unilogo 2, Proste sposoby kotów na szeregi bez kłopotów, wyrazy w obrazkach, zestaw kart do terapii głosek trzech szeregów, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.Scenariusz opracowała:
Aneta Malińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.