X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30656
Przesłano:
Dział: Artykuły

Kształtowanie uzdolnień dzieci i młodzieży. Współpraca z rodzicami dziecka zdolnego. Rola Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana

Jednym z podstawowych zadań realizowanych w MDK im. dr. H. Jordana jest stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu. Każdemu uczniowi zapewniamy szanse rozwoju uzdolnień poprzez zróżnicowaną ofertę zajęć.
Do naszej placówki przychodzą wychowankowie świadomi swoich zdolności i zainteresowań, ale też i tacy, którzy nie odkryli jeszcze w sobie drzemiących talentów. Sam fakt zainteresowania się przez dzieci (lub ich rodziców) wybraną formą zajęć świadczy o pewnych predyspozycjach dostrzeżonych przez nich samych. Przed nauczycielami MDK stoi więc zadanie umiejętnego towarzyszenia w kształtowaniu i rozwijaniu uzdolnień uczestników zajęć.
Ważnym etapem naszej pracy jest pomoc w ujawnieniu specyficznych predyspozycji wychowanka, które tworzą bazę do dalszej pracy. Poprzez wprowadzanie nowych metod, dobieranie ich w ten sposób aby nie przerastały ani też nie były poniżej jego możliwości pobudzamy do kreatywnego myślenia, samodzielnej pracy, realizacji oryginalnych pomysłów. Indywidualne podejście do uczestników zajęć pozwala realizować im własne projekty muzyczne, plastyczne, taneczne oraz naukowe. Przykładem mogą być: nagrywanie solowych płyt, recitale, taneczne występy solowe lub w duetach, autorskie wystawy prac plastycznych.
Naszym priorytetem jest promowanie ucznia zdolnego. Realizujemy to poprzez zgłaszanie wychowanków do licznych konkursów, festiwali na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Istotne dla nas jest to, aby czuwać nad rozwojem zdolnego dziecka, dając mu pole do samorealizacji.
Ważnym zadaniem, które stoi przed kadrą MDK jest również umiejętne rozpoznanie zdolności i zachęcenie do pójścia w tym kierunku dzieci, które same nie znalazły dziedziny do samorealizacji. Dużą rolę odgrywa tu świetlica. Często przebywają w niej dzieci, które nie uczestniczą w innych zajęciach. Wychowawca świetlicy poprzez obserwację podczas prowadzonych wieloaspektowych zajęć ma możliwość określenia predyspozycji wychowanka i zaproponowanie mu udziału w konkretnych kołach.
Wielu naszych wychowanków wybiera dalszą drogę kształcenia w szkołach artystycznych, takich jak gimnazja i licea plastyczne, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoły Baletowe szkoły i wydziały muzyczne. Na tym etapie również otrzymują wsparcie (m.in. pomoc w przygotowaniu się do egzaminów). Cieszy nas kontakt z byłymi wychowankami, którzy często odwiedzają naszą placówkę, gdyż ich sukcesy dla naszych obecnych podopiecznych są motywacją do doskonalenia własnych pasji i uzdolnień.
Ważnym aspektem omawianego zagadnienia jest współpraca z rodzicami dzieci zdolnych. Jednym z elementów tej współpracy jest wsparcie rodziców przez nauczycieli poprzez udzielanie rad i wskazówek jak kierować rozwojem dziecka zdolnego. Dotyczy to kilku ważnych sfer. Rodzice dziecka zdolnego powinni przede wszystkim je wspierać, okazywać akceptację, nawet dla najbardziej szalonych i twórczych pomysłów. Stawiając wymagania powinni pamiętać, aby były one adekwatne do możliwości i potrzeb dziecka. Wymagania nie powinny być za duże, ale również nie za małe. Dziecko przemęczone nie wykorzystuje swoich możliwości i ich nie rozwija. Należy pamiętać, że osiągnięcia dziecka zdolnego nie są czymś oczywistym i naturalnym. Dziecko zdolne również potrzebuje pochwał, uznania, docenienia włożonego trudu.
Młodzieżowy Dom Kultury im. dr H.Jordana to miejsce, gdzie każdy młody człowiek może rozwijać swoje talenty, ale także miejsce gdzie talenty można odkryć. W naszej placówce miejsce znajdzie każdy, kto chce siebie poznać, wyrazić oraz rozwijać w różnych dziedzinach sztuki, sportu i nauki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.