X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30654
Przesłano:

Co według Mickiewicza tworzy więzy rodzinne?

mgr Małgorzata Chmielowiec
nauczyciel języka polskiego

Scenariusz zajęć

Temat lekcji: Co według Mickiewicza tworzy więzy rodzinne?

Cele lekcji:
Po lekcji uczeń potrafi:
• Wyszukiwać w tekście potrzebne informacje
• Dostrzegać specyfikę języka poetyckiego (z pomocą nauczyciela)
• Czytać ze zrozumieniem poetycki tekst niewspółczesny
• Zna cechy ballady jako gatunku literackiego

Metody lekcji:
• Metoda programowa: Praca z tekstem, Ukierunkowana rozmowa z uczniami dotycząca wiersza
• Metoda aktywizująca:Scenka dramowa

Środki dydaktyczne:
Tekst A.Mickiewicza: „Powrót taty”

Przebieg zajęć:

1. Zapis tematu. Przygotowanie do lekcji.
2. Nauczyciel odczytuje dzieciom tekst A. Mickiewicza: „Powrót taty”, rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza, wyjaśnienie trudnego słownictwa.
3. Dzieci w ciszy czytają jeszcze raz utwór, zaznaczając przy tym najważniejsze wydarzenia w wierszu. Następnie na tablicy zostają zapisane punkty obrazujące główne wydarzenia:
1) Prośba matki o modlitwę za ojca.
2) Długa modlitwa dzieci na wzgórku za miastem.
3) Powitanie ojca z dziećmi.
4) Odesłanie wozów ze służbą.
5) Napad 12 zbójców.
6) Prośba ojca, gotowość oddania majątku za życie.
7) Zachowanie herszta bandy.
8) Uzasadnienie decyzji zbójcy.
4. Następnie nauczyciel prosi dzieci, by odnalazły w tekście informacje dotyczące opisanych w utworze rodzin. Zapis:

KUPIEC mówi: „bierzcie dostatek” ZBÓJCA ogarnia go „litość i trwoga
dla obu rodzina jest najwyższą wartością

5. Odnajdywanie z uczniami cech gatunku jakim jest ballada, zapis wyznaczników gatunku na tablicy:
BALLADA
stosowanie dialogów
wzruszające (liryczne) momenty
utwór wierszowany,
rymowany
opowiada o jakimś wydarzeniu
duże napięcie emocjonalne,
dramaturgia

6. Zapis pracy domowej:
Wykonaj ilustrację do tekstu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.