X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30627
Przesłano:

Zapraszamy do filharmonii. Scenariusz zajęć muzyki w klasie VI

Scenariusz zajęć muzyki w klasie VI

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej „I gra muzyka”- autor Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Podręcznik do muzyki „I gra muzyka” dla klas IV-VI wyd. Nowa Era.
Temat: Zapraszamy do filharmonii.
Realizacja podstawy programowej:
1.1 Uczeń: stosuje podstawowe pojęcia muzyczne.
1.7 Uczeń: korzysta z multimedialnych źródeł muzyki i informacji o muzyce.
2.3 Uczeń: śpiewa, dbając o higienę głosu.
3.1 Uczeń: świadomie odbiera muzykę – słucha.
Cel ogólny:
-przyswajanie podstawowych wiadomości dotyczących muzyki,
-stymulowanie różnych form aktywności: muzycznej, świadomego odbiorcy kultury muzycznej, umiejętnego korzystania z nowoczesnych środków informacji.
Cele sformułowane w języku ucznia:

Na dzisiejszej lekcji :
-poznasz instytucje kulturalne związane z muzyką,
-wyjaśnisz pojęcie: filharmonia,
-dowiesz się kto występuje w filharmonii,
-wymienisz grupy instrumentów orkiestry symfonicznej,
-zastosujesz technologię komputerową w praktyce:
• znajdziesz strony internetowe instytucji kulturalnych,
• skorzystasz z zawartych na tych stronach informacji,
• dowiesz się w jakim celu zamieszczane są one w Internecie,
-zainteresujesz się repertuarem, aktualnościami z filharmonii,
-aktywnie będziesz uczestniczył w zajęciach, -dokonasz samooceny.

Metody : podająca: pogadanka; praktycznego działania: praca z instruktażem, śpiew; programowana: praca z komputerem; waloryzująca: prezentacja stron internetowych oraz zawartych tam informacji, oglądanie filmu i fragmentów przedstawień.

Metody motywujące:
-zadanie na dobry początek,
-angażowane w naukę,
-metody aktywne: burza mózgów, obserwacja, praktycznego działania,
-pochwały,
-zróżnicowana praca domowa.

Forma pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Przebieg lekcji:

Środki i pomoce: Tablica multimedialna, laptop, netbooki ,Podręcznik do muzyki „I gra muzyka” dla klas IV-VI wyd. Nowa Era., Karta Pracy „Co słychać w filharmonii?”, Arkusz Ewaluacji, Internet: www.filharmonianarodowa.pl. Słownik Języka Polskiego, Encyklopedia Powszechna, Słownik Wyrazów Bliskoznacznych.

Literatura: Bibliografia:
„Program nauczania muzyki kl. IV – VI” wyd. Nowa Era,
Monika Gromek, Grażyna Kilbach „Podręcznik „I gra muzyka” .Wyd. Nowa Era. „Encyklopedia muzyczna“ .Wyd. PWM 2012.
„Słownik muzyczny“.
Z. Lissa „Zarys nauki o muzyce“ .Wyd. Ad Oculous 2007.

PRZEBIEG LEKCJI

I. Część wstępna

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
-powitanie, sprawdzenie obecności,
-przygotowanie do zajęć ( przygotowanie materiałów, sprawdzenie gotowości grup, uruchomienie netbooków, zalogowanie się uczniów).
2. Nawiązanie do ostatniego tematu lekcji (zadanie na dobry początek- wspólne zaśpiewanie np.kolędy lub innej piosenki z akompaniamentem fletu zagranym przez chętnych uczniów- pochwała).
3.Zapoznanie uczniów z tematem, celami i przebiegiem lekcji (wklejenie celów lekcji).

II. Faza główna- realizacyjna

Uczniowie pracują w dwuosobowych zespołach pod kierunkiem nauczyciela:
a) Wprowadzenie do tematu:
-uczniowie wymieniają nazwy różnych instytucji kultury muzycznej (burza mózgów),
-wyjaśniają pojęcie filharmonia (Słownik Języka Polskiego, Encyklopedia, Słownik Wyrazów Bliskoznacznych),
b) wyszukują nazw filharmonii w Polsce (działanie),
c) wchodzą na stronę filharmonii narodowej, szukają informacji w niej zawartych (angażowanie w naukę):
-opis strony(co zawiera?),
-najbliższy repertuar,
-kto występuje?,
-oglądają plan widowni,
-jak można zarezerwować bilety.
(Pomagam uczniom znaleźć stronę, gdzie umieszczony jest plan widowni oraz gdzie dokonuje się rezerwacji biletów).
d) Z wizytą w filharmonii projekcja filmu:
-każdy zespół obserwując film angażuje się w wykonanie zadań z kart pracy (działanie-aktywne słuchanie)-uczniowie wykonują zadania wg instrukcji:
Na podstawie materiału filmowego poszukują odpowiedzi na poniższe pytania:
• Co oznacza słowo filharmonia?
• W którym wieku powstała?
• Kto może odwiedzić filharmonię?
• Co organizuje się w filharmonii ?
• Kto występuje w filharmonii?
• Kto kieruje orkiestrą symfoniczną?
• Ile osób liczy orkiestra symfoniczna?
• Jakie rodzaje instrumentów wykorzystuje orkiestra?
• Jakie rodzaje głosów można usłyszeć w chórze orkiestrowym?
• Wymień 5 nazw instrumentów orkiestry symfonicznej,
• Jak nazywa się zapis nutowy utworu granego przez orkiestrę?
e) prezentacja efektów pracy zespołów(obserwacja, działanie, angażowanie);
-uczniowie odpowiadają na pytania zawarte w karcie pracy,
- nauczyciel sprawdza prawidłowość odpowiedzi, ocenia aktywność uczniów (ocena, angażowanie w naukę).
d) wklejenie notatki.

III. Faza końcowa

1.Ewaluacja lekcji – uczniowie na kartkach ( indywidualnie) w ramach podsumowania lekcji kończą zdania dokonując samooceny(sprawdzenie realizacji celów lekcji, wdrażanie do samooceny):
Arkusz ewaluacyjny:
Uważam, że lekcja była ...................
Dziś dowiedziałam/em się.................
Muszę popracować nad..................
zachęcenie uczniów do odwiedzania stron filharmonii i śledzenia wydarzeń artystycznych.
2.Ocena pracy uczniów (ocena, pochwała). 3.Zadanie pracy domowej(zróżnicowana praca domowa):
Dla wszystkich uczniów : Odpowiedz na pytanie: Jak powinniśmy zachowywać się w instytucjach kultury muzycznej? –skorzystaj z podręcznika str.108
Dokończ arkusz ewaluacyjny.
Dla chętnych uczniów: Przygotuj informację o operze i Stanisławie Moniuszko. Wyjaśnij pojęcie „meloman”.
5.Pożegnanie.

Karta pracy nr 1
Co słychać w filharmonii?

Zespół...............
Imię i nazwisko ucznia........................................

Instrukcja:
1.Na podstawie materiału filmowego odpowiedz na poniższe pytania:
• Co oznacza słowo filharmonia?
........................................
• W którym wieku powstała?
........................................
• Kto może odwiedzić filharmonię?
........................................
• Kto występuje w filharmonii?
........................................
• Co organizuje się w filharmonii ?
........................................
• Kto kieruje orkiestrą symfoniczną?
........................................
• Ile osób liczy orkiestra symfoniczna?
........................................
• Jakie rodzaje instrumentów wykorzystuje orkiestra?
........................................
• Jakie rodzaje głosów można usłyszeć w chórze orkiestrowym?
........................................
• Wymień 5 nazw instrumentów orkiestry symfonicznej,
........................................
• Jak nazywa się zapis nutowy utworu granego przez orkiestrę?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.