X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30610
Dział: Gimnazjum

Opera romantyczna. Scenariusz lekcji

Opera romantyczna


Przebieg lekcji

I Wprowadzenie
1.Powitanie
2.Sprawdzenie obecności

II Lekcja właściwa
1.Podanie tematu lekcji
2. Zapoznanie uczniów z pojęciem opera. Wyjaśnienie pojęcia
3. Krótkie wprowadzenie uczniów w historię postania opery i jej kształtowanie się na przełomie wieków.
4. Wyjaśnienie cech opery romantycznej.
5. Uczniowie pracując indywidualnie , korzystając z podręcznika, wyjaśniają następujące pojęcia- uwertura, aria, libretto, belcanto
6.Króciutko omawiam przedstawicieli opery romantycznej
G.Verdi, G.Rossini, G.Bizet, R.Wagner, S.Moniuszko
7. Wspólnie słuchamy i oglądamy na youtube fragmentów wybranych oper:
G.Verdi „La donna e’mobile”- aria księcia z opery „Rigoletto”
G.Verdi Marsz triumfalny z opery „Aida”,
G.Verdi- „Libiamo, libiamo ne lieti calici” -z opery “Traviatta”
G.Rossini- uwertura do opery „Cyrulik Sewilski”
G.Bizet- kuplety torreadora z opery „Carmen”
S.Moniuszko- Mazur z opery „Halka”
S.Moniuszko- aria Jontka z opery „Halka”
S.Moniuszko- aria Stefana z opery „Straszny dwór”
8.Zakończenie lekcji


Cel główny- Zapoznanie z twórczością operową

Cele szczegółowe
- Uczeń potrafi zdefiniować pojecie „opera”
- Uczeń zna genezę powstania opery
- Uczeń rozumie rolę opery jako elementu życia muzycznego i kulturalnego dziewiętnastowiecznej Europy
- Uczeń wie jakie elementy składają się na przedstawienie operowe
- Uczeń zna terminy: uwertura, aria, libretto, belcanto
- Uczeń zna nazwiska najwybitniejszych kompozytorów oper i ich wybrane dzieła
- Uczeń wie, gdzie znajduje się najbliższy gmach opery

Metody pracy
- podająca- referat
- problemowa
- słowno-dźwiękowa( dyskusja, słuchanie utworów )
- twórcza

Formy pracy
- zbiorowa
- indywidualna

Materiały dydaktyczne
- podręcznik- Jan Oleszkowicz-„Gra muzyka”
- Bogusław Schaeffer- Dzieje kultury muzycznej
- Korzystanie z Internetu

Środki dydaktyczne
- odtwarzacz cd
- płyty Cd
- filmy na youtube

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.