X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30568
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Fruzia i łaka pełna tajemnic"- scenariusz zajęcia dydaktycznych

Scenariusz zajęcia dla grupy III b integracyjnej (dzieci 5- letnie)

Temat zajęcia: „ Fruzia i łaka pełna tajemnic” (Twoje pedszkole – pomocnik dla nauczycieli nr 9 maj 2015 s. 8-9)
Realizacja podstawy programowej:
Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

Cele etapowe:
wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych opowiadań
kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego
rozwijanie wrażliwości słuchowej – dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniu
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
ćwiczenie umiejętności orientacji na kartce papieru
doskonalenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi
doskonalenie sprawności manualnej
ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

Cele operacyjne:
Dziecko:
jest zainteresowane słuchaniem dłuższych opowiadań
wypowiada się na temat wysłuchanego utworu
odczytuje globalnie wyrazy w powiązaniu z obrazkiem
dzieli wyrazy na sylaby
wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie
potrafi głoskować wyrazy o prostej budowie fonetycznej
wyodrębnia i podaje liczbę wyrazów w prostych zdaniach
rozpoznaje obraz graficzny wyrazów
określa miejsce na kartce papieru
odróżnia stronę lewą od prawej
potrafi współpracować w parze
współpracuje z innymi dziećmi w sytuacji zadaniowej
czerpie radość ze wspólnej zabawy
rysuje po śladzie proste wzory
koloruje, nie wychodząc poza kontury
Metody:
słowna: rozmowa, opowiadanie, objaśnienia
czynna: zadania stawiane dziecku do wykonania
oglądowa: pokaz, obserwacja,
aktywizująca: zabawy w parach wg. W. Sherborne
Formy:
indywidualna
zbiorowa
Pomoce:
Ilustracje do opowiadania, tekst opowiadania „ Fruzia i łaka pełna tajemnic”, obrazki przedstawiające mieszkańców łąki (biedronka, ślimak, konik polny, mrówki, motyl), wyrazy do czytania globalnego, zdania (To motyl. Biedronka siedzi na listku. Ślimak mieszka w muszli.), białe sylwety prostokątów po 6 dla każdego dziecka, druciki kreatywne dla każdego dziecka, podkładki, długi materiał do zabawy ruchowej, karty pracy dla każdego dziecka (z uwzględnieniem stopnia trudności), ołówki, kredki, buźki do ewaluacji zajęć


Przebieg zajęć:
Powitanie dzieci - zabawa „Iskierka - Meksykańska fala”
Cała grupa siedzi w kole, trzymając się za ręce. Prowadzący zajęcia ,, puszcza iskierkę” na zasadzie tzw. meksykańskiej fali, czyli przez ściśnięcie i jednoczesne uniesienie dłoni sąsiada. Ten z kolei przekazuje uścisk dalej, unosząc do góry dłoń osoby siedzącej z boku.

Wysłuchanie opowiadania„ Fruzia i łaka pełna tajemnic” z wykorzystaniem ilustracji.

Rozmowa na temat opowiadania:

Dokąd na wycieczkę wybrała się Fruzia z dziećmi?
Czym według was jest łąka? Jakie zauważacie różnice między łąką, a lasem czy parkiem?
Jakie zwierzątka spotkały dzieci i czego się o nich dowiedziały?
Jakie wy znacie zwierzątka zamieszkujące to środowisko? Opowiedzcie o nich.

„Jaką słyszę głoskę?” - dokonywanie analizy i syntezy wyrazowej

Wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego (biedronka, ślimak, konik polny, mrówki, motyl), w powiązaniu z obrazkiem
Dzielenie wyrazów na sylaby
Określane jaką głoskę słychać na początku i na końcu wyrazów
Dzielenie wyrazów na głoski
Wyszukiwanie podpisów do obrazków

Zabawa wg. W. Sherborne oparta na relacji ,,razem” (relacji partnerskiej)
Dzieci dobierają się w pary. Każda para otrzymuje długi kawałek materiału. Dzieci w parze łapią materiał po jego końcach. Jedno dziecko z pary owija się wokół materiału i odwija po czym następuje zmiana.

„Liczymy wyrazy” – zabawa dydaktyczna

Nauczyciel umieszcza na tablicy zdania. Następnie odczytuje zdania – mocno akcentując każdy wyraz. Każde dziecko ma po 6 białych prostokątów. Zadaniem dzieci jest przeliczenie wyrazów w zdaniu i ułożenie tylu prostokątów, ile było wyrazów w zdaniu.
To motyl.
Biedronka siedzi na listku.
Ślimak mieszka w muszli.

„Ślimak, ślimak...” – określanie kierunku i miejsca na kartce papieru
Dzieci wykonują z drucika kreatywnego ślimaka i układają go wg. poleceń nauczyciela:
Połóż ślimaka na górze po lewej stronie kartki
Połóż ślimaka na środku kartki
Połóż ślimaka na dole po prawej stronie kartki

Zabawa Ślimakowe masażyki” - ćwiczenia relaksujące wg. W. Sherborne
Dzieci dobierają się parami, siadają jedno za drugim. Dziecko siedzące z przodu zamyka oczy, a dziecko siedzące z tyłu powoli rysuje palcem na plecach partnera dużą muszlę ślimaka. Po chwili zamieniają się rolami.

Praca indywidualna przy stolikach.
Wykonanie zadania na kartach pracy – rysowanie wzorów po śladzie, kolorowanie muszli ślimaka wg. podanego wzoru (z uwzględnieniem stopnia trudności).

Ewaluacja zajęć – rozdanie dzieciom emblematów w postaci buzi uśmiechniętej i wesołej. Nauczyciel zadaje pytanie: Czy podobały się wam dzisiejsze zajęcia? Dzieci za pomocą „minek” pokazują swoje odczucia. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach, udzielenie pochwał.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.