X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30551
Przesłano:
Dział: Artykuły

Funkcjonowanie współpracy przedszkola z rodzicami

Obecnie współpraca przedszkola wraz z rodzicami rozwija się w dobrą stronę. Rodzice wraz z nauczycielami uczestniczą we wspólnej pracy gdyż chodzi tu przede wszystkim o dobro dziecka i jego rozwój.
„Budowaniu partnerskich relacji sprzyja:
- bezwarunkowa akceptacja drugiej osoby, jak również samego siebie, poczucie autonomii oraz praw partnera i własnych, - otwartość na drugiego człowieka, empatia, szacunek, życzliwość, uczciwość,
- umiejętność adekwatnego spostrzegania partnera relacji,
- wzajemne zaufanie partnerów (do kompetencji własnych i drugiej strony),
- istnienie wspólnych celów i wartości,
- umiejętność efektywnego porozumiewania się (aktywne słuchanie, informowanie i wymiana myśli bez pouczania, oceniania, narzucania własnego zdania, spokojne przyjmowanie ewentualnych słów krytyki, tolerancja dla odmiennych poglądów i przekonań, koncentrowanie się na sprawach istotnych, uważne wysłuchiwanie uwag, dążenie do wspólnego rozwiązania problemu, szczerość),
- okazywanie sympatii przez komunikaty niewerbalne (kontakt wzrokowy, właściwa postawa, uśmiech).” D. Szumna, O nową jakość pedagogicznych relacji przedszkola i rodziny, „Wychowanie w Przedszkolu” 2002, nr 6


Na rozwój dziecka nie tylko ma duży wpływ rodzina, ale również przedszkole i jeżeli kontakty rodziny z nauczycielami są bardziej zbliżone i działają one pozytywnie w obie strony to możemy zaobserwować, że rozwój dziecka jest o wiele lepszy. Dzieci są dobrymi obserwatorami i jeśli widzą, że kontakty rodzic – nauczyciel są dobre to i dziecko w tej sytuacji czuje się dobrze. Współpraca tych dwóch grup powinna działać na zasadzie partnerstwa i wspólnego działania. Z takich dobrych kontaktów skorzystają nie tylko rodzice i przedszkole ale przede wszystkim dziecko gdyż widzi,
że jego te dwa środowiska się akceptują i działają razem a nie przeciwko sobie.
Przedszkole aby zachęcić rodziców do wspólnej pracy wyszukuje i organizuje nowe formy wspólnych kontaktów przez co wszyscy czują i widza, że to ma pomóc
w dalszej pracy i podejmowania czasami trudnych decyzji dla dobra dziecka. Te dwie grupy są ściśle odpowiedzialne za rozwój tych małych ludzi.
Nauczyciel powinien współdziałać z rodzicami, zachęcać do większego i częstego uczestnictwa w życiu przedszkola jak również wysłuchać jego propozycji i uwag dotyczących przedszkola i często włączać je do realizacji, aby nie czuli, że ich propozycje nie są akceptowane i brane pod uwagę.
Oto kilka propozycji współpracy przedszkola z rodzicami:
- „kąciki dla rodziców”,
- zebrania z rodzicami – ogólne dotyczą spraw organizacyjnych na początku roku szkolnego zaś grupowe – mówią o sprawach dotyczących tylko tej jednej grupy,
- zebrania otwarte- podczas których rodzice dowiadują się o postępach w nauce swoich pociech,
- zebrania z udziałem psychologa i logopedy,
- uroczystości rodzinne typu: pasowanie na przedszkolaka, wspólna wigilia, dzień Babci i Dziadka, dzień Matki,
- tworzona jest Rada Rodziców w skład której wchodzą trójki klasowe poszczególnych grup. Zajmują się one np. organizowaniem funduszy na rzecz przedszkola poprzez dobrowolne składki, podejmują wraz z Dyrektorem ważne decyzje dla przedszkola w ramach swoich możliwości,
- udział w licznych piknikach, wycieczkach, zabawach na terenie przedszkola.
Wszystkie te działania mają na celu wzmocnić kontakty między rodzicami a przedszkolem jak również polepszyć stosunki między nimi i tak te zadania „są działaniami na rzecz polepszenia socjalizacyjno-wychowawczych możliwości współczesnych rodzin, wspomagającymi bardzo dziś ograniczone możliwości i umiejętności pedagogiczne rodziców bezradnych wobec zagrożeń, jakie stwarza współczesna cywilizacja w odniesieniu do socjalizacji dzieci.”
D. Szumna, O nową jakość pedagogicznych relacji przedszkola i rodziny, „Wychowanie w Przedszkolu”2002, nr 6

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.