X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30533
Przesłano:

Łamigłówki ekologiczne

Opracowane przeze mnie krzyżówki, rebusy, eliminatki, wykorzystuję w pracy z dziećmi klas I-III na zajęciach kółka ekologicznego. Uważam, że z powodzeniem można je zastosować na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej przy realizacji treści związanych z ekologią, a nawet na lekcjach przyrody w starszych klasach.
Tego typu zadania stawiam przed uczniami przeważnie na początku zajęć, jako wprowadzenie do nowego tematu albo w celu odczytania tematu lekcji. Wszyscy uczniowie otrzymują takie samo zadanie, które muszą wykonać w określonym czasie i zakończyć odczytaniem hasła. Wzbudza to w nich ciekawość, zachęca do wysiłku umysłowego, pobudza do udziału w „zdrowej rywalizacji”, daje możliwość porównania wyników swojej pracy z wynikami kolegów.
Krzyżówki natomiast wykorzystuję w celu utrwalenia i podsumowania wiadomości zdobytych podczas cyklu zajęć dotyczących określonego zagadnienia np. zanieczyszczenia środowiska odpadami.
Nauczyciel tworzący łamigłówki jest nauczycielem kreatywnym i bardziej efektywnym. Prowadzone przez niego lekcje są atrakcyjne i różnorodne pod względem metod nauczania, a jego uczniowie zaktywizowani i zaciekawieni tematyką.
Oto kilka moich propozycji:
ELIMINATKA 1
Skreśl co drugą literę i odczytaj hasło.
SOPIRWZCĄJTMABNOIIEKŚPWFITARTEAJ

Hasło:........................................
ELIMINATKA 2
Skreśl co drugą literę i odczytaj nazwy zwierząt chronionych w Polsce. Zapisz je.
paukctheancyzr
śdwlicshtmaokj
wbącżg Efszktuilwabpcau
razyelkioztfksap dzryzaeiwhntan
ngisecdpźuwbiaeydkźz beriubntaltiniyw
smapleacmrajnudprdao pflsanmhitsytoas
........................................
........................................
........................................
ELIMINATKA 3
Skreśl co drugą literę i odczytaj temat.
EPKIOULAORGYIJCNZMNDEZ
ŚOREOHDFKCIB
TGREAZNLSMPJOLRDTWUA
Temat:........................................

ELIMINATKA 4
Wykreśl wyraz "roślina" i odczytaj, co jest jej potrzebne do życia.
roślinaglebaroślinawodaroślinaświatłoroślina
roślinapowietrzeroślinaodpowiedniaroślina
temperatura

KRZYŻÓWKA
1. Rozdzielanie odpadów do odpowiednich pojemników to ... (segregacja)
2. Jak nazywa się proces, polegający na przetwarzaniu odpadów w celu powtórnego ich wykorzystania? (recykling)
3. Materiałowa torba na zakupy to torba .............................użytku. (wielokrotnego)
4. Stare gazety, papiery, tektura to .............................. (makulatura)
5. Np. plastik to surowiec...................... (wtórny)
6. Nadaje się do powtórnego przetworzenia. (papier)
7. Słoik wrzucamy do pojemnika z napisem.......... (szkło)
8. Wrześniowa akcja to „sprzątanie ............ (świata)
9. Obchodzony 22 kwietnia. (Dzień Ziemi)
10. Miejsce, na które wywozi się odpady. (wysypisko)
11. Organizmy, które rozkładają odpady organiczne. (bakterie)
12. Potocznie odpady. (śmieci)
13. Miejsce, w którym naturalnie przerabiane są odpady pochodzenia roślinnego (np. ogryzek) i zwierzęcego na nawóz, służący do wzbogacania gleby. (kompostownik)
HASŁO: ELEKTROŚMIECI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.