X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30499
Przesłano:

W jak woda - wprowadzenie liter w, W na podstawie wyrazu woda. Scenariusz zajęć

Temat: „W jak woda” – wprowadzenie litery w, W na podstawie wyrazu woda.

Rodzaj aktywności (edukacje):
- aktywność polonistyczna
- aktywność przyrodnicza
- aktywność społeczna
- aktywność muzyczna

Cele ( uczeń):
- buduje zdania poprawne pod względem gramatycznym,
- zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz,
- dzieli słowa na głoski i sylaby,
- czyta litery, sylaby, proste wyrazy i zdania,
- uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela,
- udziela prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania,
- pisze i przepisuje poprawnie litery, wyrazy, zdania i stara się uwzględniać właściwy kształt liter,
- improwizuje głosem zgodnie z podanymi zasadami,
- współpracuje z rówieśnikami,

Formy pracy:
- zbiorowa,
- indywidualna

Metody:
- czynne,
- słowne,
-oglądowe.

Środki dydaktyczne: monografia litery w, W, kolorowe kartoniki, karty w pracy, woda, balon, komputer, projektor
Literatura:
- Program edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia z pomysłem, WSiP, Warszawa 2014,
- Ćwiczenia z pomysłem, klasa I. Poradnik nauczyciela, WSiP, Warszawa 2014,
- wiersz E. Zechenter - Spławińskiej „Woda”
- http:/www.superkid.pl ( generator arkuszy)

I. Część wstępna
1. Powitanie – przekazanie z rąk do rąk balonika wypełnionego wodą.

II. Część główna
1. Recytacja wiersza E. Zechenter – Spławińskiej „Woda”

Woda
Jestem kroplą wody,
mogę być małą łzą
i wielkim mogę być morzem.
To ja wypełniam rzeki,
to mnie znajdziesz w jeziorze.
W deszczu, śniegu,
w źródłach gorących
i w kryształowym lodzie.
Tyle tajemnic
ukrywam w sobie.
Swą cierpliwością nawet skały
rozsadzić mogę
lepiej niż dynamit.
Moja siła porusza elektrownie.
Moje ciepło ogrzewa domy...
Choć jestem tylko
kroplą wody...

Rozmowa na temat wiersza:
- o czym był wiersz?
- gdzie możemy znaleźć kroplę wody?
- o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?

3. Rozmowa kierowana:
- Jaką głoską rozpoczyna się słowo woda?
- Czy znacie inne słowa rozpoczynające się głoską w?
- Czy znacie słowa w których głoska w, występuje w środku?
- Jakie słowa kończą się na głoskę w?

4. Prezentacja litery w, W oraz składanie modelu wyrazu woda przez wybranego ucznia.
Układanie modelu wyrazu woda ( wyraz, podział na sylaby i głoski w wykorzystaniem kartoników).
5. Zabawa „ Kropelka wody”
Dzieci siedzą na dywanie z zamkniętymi oczami. Nauczyciel podchodzi kolejno do dzieci. Uczeń który poczuje na sobie kroplę wody, siada do stoliczka.
6. Zaznaczenie w modelach dźwiękowych wyrazów miejsca występowania głoski w ( praca na poziomach).
Następnie dzieci, pionową kreską dzielą wyrazy na sylaby.
7. Prezentacja monografii pisanej litery w, W oraz pokaz multimedialny sposobu pisania litery małej i wielkiej.
a) wodzenie palcem w powietrzu,
b) pisanie litery na plecach kolegi.

8. Samodzielne pisanie litery w, W ( karta - praca na poziomach).

III. Zakończenie
1. Śpiewanie sylab na melodię „Panie Janie”
a) Uczniowie siadają na dywanie i otrzymują kartkę z sylabami ( wa, we, wi, wo, wu) w różnej kolejności.
wa wo wi wu
wa wo wi wu
wa wo wi
wa wo wi
wu we wa wi wo wu
wu we wa wi wo wu
wa wo wu
wa wo wu
b) Wspólne odczytanie sylab.
c) Śpiewanie sylab.
2. Zadanie domowe.
Przekazanie zeszytów i krótkie wyjaśnienie – ćwiczenia w pisaniu litery, sylaby, wyrazów, zdania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.