X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30463
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan miesięczny 4 latki - listopad

Plan wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc listopad – 4-latki
Tematy kompleksowe:
1. MIESZKAŃCY MORZA BAŁTYCKIEGO.
2. ZIMNA I DESZCZOWA JESIEŃ.
3. JAK ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY.
4. MY SIĘ DUCHÓW NIE BOIMY, WSZYSTKIE ZARAZ PRZEGONIMY.

Podstawa programowa:

1/1, 2,3,5; 2/1,2,3,5; 3/1,4; 4/2,3; 5/3,4; 6/1,5; 7/2; 8/2,4; 9/2; 10/1; 11/1, 12/2; 13/1,3,; 14/2,3, 15/3

Treści programowe:
- Poznanie zwierząt zamieszkałych w morzu bałtyckim,
- Poznanie okolic naszego regionu,
- Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole,
- Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej,
- Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie,
- Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci,
- Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych,
- Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta spośród innych figur,
- Wyrabianie pewności siebie w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat,
- Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
- Wyróżnianie i nazywanie części ubioru, dostrzeganie różnic w ubiorze ludzi,
- Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie,
- Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, rozwijanie sprawności ruchowej,
- Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni

Temat tygodnia: MIESZKAŃCY MORZA BAŁTYCKIEGO
1. Temat dnia:Morze Bałtyckie

„Skoki do wody”- zabawa ruchowa; doskonalenie skoków obunóż
„Morskie krajobrazy” – wyszukiwanie ilustracji przedstawiających morze, krajobraz morski z kolorowych czasopism, kartek pocztowych książek, albumów przedszkolnych i przyniesionych przez dzieci z domów, dzielenie się swoimi materiałami

„Morze Bałtyckie” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych przez dzieci ilustracji; zapoznanie dzieci z morskim krajobrazem, rozwijanie umiejętności wskazywania morza bałtyckiego na mapie, bogacenie słownictwa , wdrażanie do wypowiadania się całym zdaniem
„Morskie fale”- zastosowanie elementów metody dobrego startu; doskonalenie umiejętności odtwarzania wzoru, kształcenie koordynacji ruchu i wzroku

„Błękitne fale” - wycinanie nożyczkami; rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami, zachowanie bezpieczeństwa podczas pracy

- skacze obunóż

- wyszukuje ilustracje o tematyce morskiej, dzieli się przyniesionymi i wyszukanymi materiałami z innymi dziećmi


- nazywa i wskazuje Morze Bałtyckie na mapie, wie jak wygląda krajobraz morski, wypowiada się pełnym zdaniem


- odtwarza wzór wg podanych przez nauczyciela wskazówek

- wycina fale, prawidłowo posługuje się nożyczkami, zachowuje bezpieczeństwo podczas zabawy

1. Percepcja wzrokowa- dokonywanie syntezy sytuacji przedstawionej na obrazkach (pocięte obrazki)
2. Percepcja słuchowa- wyróżnianie sylab - liczenie sylab, odróżnianie głosów ptaków, wystukiwanie podanego rytmu
3. Orientacja w przestrzeni- działanie wg schematów przestrzennych szlaczki z figur geometrycznych oraz literopodobne i rysunkowe
4. Koordynacja wzrok.-ruchowa- usprawnianie manipulacji przedmiotami – piramidy z klocków, składanie obrazka z części
5. Lateralizacja - ćwiczenia ruchliwości palców – lepienie z plasteliny, zabawy paluszkowe, wycinanie

2. Temat dnia: Co słychać nad morzem?

„Różne dźwięki” – zabawa słuchowa, rozpoznawanie dźwięków z otoczenia (szum wiatru, morza, rozbijane o brzeg fal morskich, mewy), wdrażanie do uważnego słuchania
„Skaczemy przez fale” – zabaw ruchowa, pobudzanie wyobraźni

„Co wiemy o Morzu Bałtyckim” – zabawa twórcza z wykorzystaniem wiersza D. Wawiłow „Morze”, burza mózgów, dzielenie się swoimi wiadomościami na temat morza ( jakie jest-kolor, czy jest słone, czy słodkie, zapach) co się dzieciom kojarzy z morzem
„Marynarze” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych, kształtowanie prawidłowej postawy podczas wykonywania ćwiczeń, bezpieczne poruszanie się po wyznaczonym miejscu, prawidłowe wykonywanie poleceń nauczyciela

„Ślady na piasku”- rysowanie po śladzie; rozwijanie umiejętności rysowania po śladzie, rozwijanie sprawności ręki wiodącej
„Morskie fale” – zabawy ruchowe z chustą animacyjną

- rozpoznaje dźwięki z otoczenia

- chętnie bierze udział w zabawie ruchowej

- dzieli się swoją wiedzą na temat Morza Bałtyckiego

- ćwiczy z innymi dziećmi, prawidłowo wykonuje ćwiczenia wg wskazówek n-la, zachowuje prawidłową postawę podczas wykonywania ćwiczeń

- rysuje po śladzie

- czerpie radość ze wspólnych zabaw w grupie


3. Temat dnia: Mieszkańcy Morza Bałtyckiego

„Co żyje w Morzu Bałtyckim ” - zbieranie materiałów i informacji przygotowanych przez dzieci razem z Rodzicami do plakatu „Mieszkańcy Morza Bałtyckiego”, projektowanie plakatu, wdrażanie rodziców do współpracy, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole
„Woda szumi” –zabawa ruchowa przy muzyce Klanza, wprowadzenie radosnej atmosfery w grupie

„Mieszkańcy Morza Bałtyckiego” – zabawa plastyczna, wykonanie plakatu, malowanie farbami, kolaż, poszerzanie wiadomości na temat morza i jego mieszkańców, wieszanie plakatu na galerii
„Wycieczka nad morze” – opowieść ruchowa

„Muszelki” – zabawa matematyczna, przeliczanie w zakresie możliwym dla dziecka
„Kolorowe rybki” – zabawy z plasteliną, tworzenie kolorowych rybek wg własnych pomysłów, nadanie imienia swojej rybce, rozwijanie aktywności twórczej


- angażuje Rodziców do wyszukiwania w domu materiałów na zajęcia, przygotowuje wspólnie z kolegami materiały do plakatu

- uczestniczy w zabawie, czerpie radość z zabawy

- wykonuje plakat, wymienia mieszkańców Morza Bałtyckiego

- pokazuje ruchem treść opowiadania

- przelicza w dostępnym dla siebie zakresie

- lepi z plasteliny rybkę, nadaje jej imię, czerpie radość z zabawy


4. Temat dnia: Statkiem po morzu

„Statki z papieru” – składanie statków z papieru techniką origamii, rozwijanie umiejętności składania papieru
„Statki i latarnia morska”- zabawa ruchowa, reagowanie na odpowiedni sygnał

„Co schowane jest w worku” – określanie za pomocą dotyku przedmiotów schowanych w worku,
„Dlaczego statek nie tonie?” – zabawa badawcza, eksperymentowanie – co pływa, a co tonie, zapoznanie dzieci z różnymi przedmiotami, które unoszą się po wodzie i toną, poznanie właściwości różnego tworzywa, szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego statek nie tonie?, rozwijanie samodzielnego myslenia

Rozwiązywanie zagadek związanych z wodą i morzem, rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek, wdrażanie do samodzielnego myślenia
„Kolorowe rybki” – ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na zawieszone na nitce rybki, rozwijanie pojemności płuc

- tworzy statek z papieru, składa kartkę wg wskazówek nauczyciela

- reaguje na umówiony sygnał


- rozpoznaje przedmioty ukryte w worku za pomocą dotyku
- chętnie uczestniczy w zabawach badawczych, eksperymentuje, szuka odpowiedzi na pytanie dlaczego statek nie tonie?


- rozwiązuje zagadki, potrafi samodzielne myśleć


- prawidłowo wykonuje ćwiczenie oddechowe
5. Latarnia morska

„Kto nas przywitał” – zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie głosu kolegów z grupy
Zestaw ćwiczeń porannych, ogólnorozwojowych, pobudzanie organizmu do dalszego działania
„Większa, mniejsza” zabawa matematyczna, układanie latarni morskich wg wielkości
„Latarnia morska” – zabawa dydaktyczna połączona z pracą plastyczno-techniczna, odsłonięcie „ukrytej” budowli – nazwanie jej i omówienie, wdrażanie do pracy w zespole, rozwijanie wyobraźni przestrzennej

„Jedziemy nad morze” – zabawa ruchowa przy muzyce
Ćwiczenia oddechowe połączone z artykulacyjnymi na podstawie wiersza E.M. Skorek „Kapanie”

- wie jakie dziecko go przywitało

- chętnie bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych, prawidłowo je wykonując

- układa latarni od największej do najmniejszej

- wie jak wygląda latarnia morska i do czego służyła, pracuje w zespole, konstruując latarnię morską

- czerpie radość z zabawach ruchowych przy muzyce
- wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniami nauczyciela

6. Temat dnia: Dzień Niepodległości

Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnego typu klocków, budowanie domów, nazywanie swoich budowli, stosowanie pojęć: wysoki, wyższy, najwyższy – stopniowanie przymiotników
Ćwiczenia poranne – rozwijanie sprawności ruchowej, zdyscyplinowanie grupy

„Co to jest Polska?” Cz. Janczarski – wysłuchanie wiersza z wykorzystaniem ilustracji, budzenie poczucia przynależności narodowej, nawiązanie do tematu święta Dnia Niepodległości, wypowiadanie się na temat treści wiersza
„Flaga Polska” – zabawa dydaktyczna, połączona z zabawa plastyczną, omówienie wyglądu flagi Polski, zwrócenie dz. uwagi, że flaga jest symbolem naszego kraju, wykonanie chorągiewki w barwach narodowych

„Hymn Polski” - wysłuchanie fragmentu hymnu Polski, objaśnienie dzieciom jak należy się zachować słuchając hymn


- stawia domy z klocków, stopniuje przymiotniki: wysoki, wyższy, najwyższy


- bierze udział w ćwiczeniach porannych, jest sprawny ruchowo

- wypowiada się na temat treści wiersza, odpowiada na pytania dot. wiersza, wie że jego ojczyzną jest Polska, stolicą Warszawa


- wie jak wygląda flaga Polski i że jest symbolem naszego kraju, wykonuje flagę w barwach narodowych

- stoi „na baczność", trzymając w dłoniach wykonane przez siebie flagę


Temat tygodnia: ZIMNA I DESZOWA JESIEŃ.

1. Temat dnia: Ciepłe kurteczki na jesienne wycieczki

„Przepychanki”- zabawa w parach wg
W. Sherborne (relacja przeciwko)
Ćwiczenia ortofoniczne – utrwalenie nawyku mówienia na wydechu na sylabach: la, le, li

„Zmienia się pogoda-zmieniamy ubrania” – oglądanie ilustracji przedstawiających pory roku, rozmowa na temat właściwego ubierania się w zależności od pogody
„Pary butów”- dobieranie w pary, przyklejanie butów na kartonie, kolorowanie

„Przeskocz kałużę” – zabawa ruchowa z elementem skoku
„Sześć parasoli” – A. Łady-Grodzieckiej, masażyk wg M. Bogdanowicz


- poznaje swoje możliwości i możliwości kolegów, uczestniczy w zabawie w parach
- wypowiada sylaby na wydechu

- wskazuje różnice w ilustracjach, wyjaśnia dlaczego należy ubierać się stosownie do pogody

- odnajduje pary butów i koloruje je

- skacze z jednej nogi na drugą i obunóż

- masuje tak, by innym sprawiało to przyjemność

2. Temat dnia: „Kto mieszka w kałuży?”

„Przelewanie” – zabawa badawcza, obserwowanie kształtów, jakie przybiera określona ilość wody (np. 1 litr) w naczyniach o zróżnicowanych kształtach
„Kap, kap, chlap, chlap” – zabawa naśladowcza z ćwiczeniami ortofonicznymi

„Kałużyści” – wysłuchanie wiersza D. Wawiłow, rozmowa na temat zajęć bohaterów utworu, zachęcanie do odpowiedzi na pytanie : „Dlaczego dzieci lubią zabawy w kałuży?”
„Uczymy się pływać” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych

„Wietrzne figle” – historyjka obrazkowa, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
„Zła pogoda” – ilustrowanie ruchem piosenki

- bierze udział w zabawie badawczej

- naśladuje odgłosy wody i wykonuje ruchy, dzięki którym te odgłosy powstają

- słucha uważnie utworu literackiego i wypowiada się na jego temat, dostrzega humor w utworach dla dzieci

- doskonali sprawność ruchową

- opowiada historyjkę obrazkową

- pokazuje ruchem treść piosenki

3. Temat dnia: Deszczowe zabawy

„Deszczyk” – zabawy przy piosence –rozmowa na temat treści i nastroju piosenki, rytmizowanie tekstu poprzez klaskanie, tupanie, klepanie w kolana
„Spacer z pieskiem” – zabawa ruchowa, reagowanie na polecenia nauczyciela

„Deszczowe zwierzaki” – malowanie farbami na podstawie wiersza D.Gellner, odpowiadanie na pytania związane z treścią, malowanie farbą z wykorzystaniem techniki plastycznej mokre na mokrym, wspólne ocenianie prac
„Język maluje obraz” – zabawa logopedyczna, usprawnianie języka

„Znajdź różnice” – wyszukiwanie różnic w obrazkach o tematyce jesiennej, rozwijanie i ćwiczenie spostrzegawczości, wdrażanie do skupienia i uwagi
„Głuchy telefon” – zabawa rozwijająca mowę, ćwiczenia słuchowe
- wypowiada się na temat treści piosenki, określa jej nastrój, rytmizuje tekst piosenki


- uczestniczy w zabawie ruchowej, reaguje na polecenia nauczyciela

- zna nową technikę plastyczną, odpowiada na pytania związane z treścią wiersza, bierze udział w ocenianiu prac

- wykonuje ćwiczenia logopedyczne

- znajduje różnice w dwóch obrazkach

- wie jakie informacje przekazuje mu kolega, powtarza je następnej osobie

4. Temat dnia: Jesienny deszczyk

„Złota jesień” – układanie pociętych pocztówek w jedną całość, ćwiczenie syntezy wzrokowej
„Do dziury myszko” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną

„Woda” – zabawy badawcze, badanie właściwości wody fizycznych, chemicznych, itp. (przelewanie, barwienie wody, rozpuszczanie w niej różnych substancji)
„Deszczowe kropelki” – zabawa matematyczna, liczenie sylwetek kropli, układanie wg wielkości, malejąco lub rosnąco

„Co nie pasuje” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
„Tańcowały dwa Michały” – zabawa ruchowa przy piosence

- składa pociętą pocztówkę w jedną całość

- czerpie radość z zabawy w grupie

- bierze udział w zabawach badawczych z wodą, stara się wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń

- układa krople w odpowiedniej kolejności

- wskazuje przedmioty, które nie pasują do pozostałych
- czerpie radość z zabawy ruchowej

5. Temat dnia: Pan Parasol

Ćwiczenia usprawniające wargi wg D. Emiluty-Rozyi
„Jesienna wycieczka” – opowieść ruchowa przy jesiennej muzyce

„Bajki Pana Parasola” – opowiadanie A. Świrczyńskiej z wykorzystaniem ilustracji, kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, doskonalenie umiejętności opisywania przedmiotów, wdrażanie do rozpoznawania i nazywania emocji
„Czarodziejski worek” – układanie bajki z wykorzystaniem guzików, rozwijanie aktywności twórczej, samodzielnego myślenia

„Guzik do guzika” – zabawa ruchowa przy muzyce, poruszanie się zgodnie z rytmem muzyki, reagowanie na sygnał w muzyce
„Magiczne guziki” - zabawa matematyczna z wykorzystaniem guzików, rozwijanie umiejętności porównywania wielkości, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
- wykonuje ćwiczenia usprawniające wargi wg wskazówek nauczyciela
- chętnie bierze udział w zabawie ruchowej

- formułuje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym, opisuje przedmioty, rozpoznaje i nazywa przedmioty

- kontynuuje bajkę poprzez układanie kolejnych zdań

- porusza się zgodnie z rytmem muzyki, reaguje na przerwę w muzyce

- porównuje wielkości przedmiotów, określa ich kolor

6. Temat dnia: Szaro za oknem

„Szaro za oknem” – obserwowanie deszczowej pogody za oknem, kształtowanie umiejętności spontanicznego wypowiadania się na określony temat, wyjaśnienie pojęcia mżawka
„Smutny parasol” – zabawa plastyczna, stemplowanie w gęstej farbie, kształtowanie umiejętności twórczych, poznanie nowej techniki plastycznej, nabywanie doświadczeń artystycznych

„Krople deszczu” – usprawnianie mięśni ust z wykorzystaniem słomki
„Omiń kałużę” – zabawa ruchowa z elementem równowagi wg K. Wlaźnik

- wypowiada się spontanicznie na określony temat, rozumie pojęcie mżawka

- zna nową technikę plastyczną, wykazuje się znajomością kolorów
- wykonuje ćwiczenie zgodnie z poleceniem nauczyciela
- czerpie radość z uczestnictwa w zabawie ruchowej

Temat tygodnia: JAK ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY

Temat dnia: Zwierzęta idą spać

Oglądanie książek, kalendarzy przedstawiających zwierzęta np. wiewiórkę, jeża, niedźwiedzia, poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy, wypowiadanie się na ich temat
„Pszczoły i niedźwiedzie” – zabawa ruchowa wg. K. Wlaźnik orientacyjno-porządkowa
„Wiercipiętek ogląda mieszkanie na zimę” – słuchanie opowiadania M. Galicy wzbogacone oglądaniem ilustracji, nazywanie zwierząt pojawiających się w opowiadaniu, rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań i właściwego uzasadniania swojej wypowiedzi
„Czyje to mieszkanie” – ćwiczenie klasyfikacyjne, przyporządkowanie obrazków zwierząt, do obrazków ich domów

„Domki dla zwierząt” – zainspirowanie dzieci do budowania mieszkań dla zwierząt z wykorzystaniem klocków, rozwijanie wyobraźni przestrzennej
„Tunel” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania
- zna sposoby przygotowania się zwierząt do zimy, wypowiada się na temat oglądanych ilustracji

- uczestniczy w zabawie ruchowej

- wypowiada się na określony temat, poprawnie buduje zdania i właściwie uzasadnia swoją wypowiedź

- nazywa zwierzęta i ich zimowe mieszkania

- buduje mieszkania dla zwierząt z klocków

- czerpie radość z zabawy ruchowej


2. Temat dnia: Jeż szykuje się do snu.

„Labada” – zabawa muzyczno-ruchowa, wprowadzenie radosnej atmosfery w grupie
„Jaki to ptak?”- zabawa graficzna, łączenie kropek
„Lecą liście” K. Pokorska – inscenizacja wiersza z wykorzystaniem sylwet, rozumienie sensu pojęć złoty, schronisko, przeliczanie w zakresie możliwym dla dziecka, posługiwanie się pojęciami na, nad
„Jeż idzie spać” – ćwiczenie graficzne, rysowanie krótkich linii prostych

“Las i jego mieszkańcy” - rozmowy w małych zespołach przy gazetce tematycznej, nabywanie umiejętności – zwyczaju kolejnego wypowiadania się
„Igły sosny” - ćwiczenia oddechowe, rozwijanie pojemności płuc poprzez umiarkowanie dmuchanie – zdmuchiwanie igieł z sosny z chropowatej powierzchni


- chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem
- łączy kropki, odgaduje ptaka z ilustracji

- rozumie sens pojęcia złoty, schronisko, przelicza w możliwym dla siebie zakresie, posługuje się pojęciami na, nad


- wykonuje prawidłowo ćwiczenie graficzne, rysuje krótkie, proste linie, dorysowuje jabłka i listki

- wypowiada się na określony temat, cierpliwie oczekuje na swoją kolej

- chętnie uczestniczy w zabawie, wykonuje ćwiczenia oddechowe

3. Temat dnia: Leśne zwierzęta

„Leśne zwierzęta” – składanie obrazka z 4 części, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do skupienia
„Zajączki i misie” – zabawa ruchowa przy muzyce

Spacer w najbliższej okolicy w celu obserwacji zmian w otoczeniu, związanych z porą roku, zwracanie uwagi na to, w jaki sposób człowiek może pomóc zwierzętom przetrwać zimę
„Co widziałem w lesie?” – zabawa gramatyczna, podejmowanie próby mówienia o przeżytych wydarzeniach, dzielenie się spostrzeżeniami, różnicowanie modulacji głosu przy zdaniach pytających

„Chomik i jeżyk” – historyjka obrazkowa, zaznaczenie kolejności zdarzeń, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
„Zwierzęta” – zabawa ruchowa, naśladowcza

- składa obrazek z 4 części, potrafi skupić się przez dłuższą chwilę na wykonywanym zadaniu

- czerpie radość z zabaw muzyczno-ruchowych

- obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie, wie w jaki sposób człowiek może pomóc zwierzętom przetrwać zimę

- dzieli się swoimi ważeniami i spostrzeżeniami ze spaceru, różnicuje modulacje głosu przy zdaniach pytających

- zaznacza kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

- naśladuje znane zwierzęta leśne

4. Temat dnia: Zwyczaje leśnych zwierząt
Segregowanie szyszek, orzechów laskowych, orzechów włoskich, żołędzi: określanie różnic pomiędzy orzechem włoskim a laskowym oraz w wyglądzie szyszek
„Wiewiórki w dziuplach” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa

„Wiewiórki” B. Ostrowska – wysłuchanie wiersza połączone z zabawą plastyczną;
poszerzanie wiedzy przyrodniczej o wyglądzie i zwyczajach niektórych leśnych zwierząt, posługiwanie się pojęciami: w, obok
„Prawda czy fałsz” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności rozpoznawania co jest prawdą a co fałszem

„Orzeszki” – zabawa rytmiczno-ruchowa przy muzyce
Rozwiązywanie zagadek słownych, rozwijanie samodzielnego myślenia

- segreguje szyszki, orzechy laskowe, orzechy włoskie, żołędzie: określa różnice pomiędzy orzechem włoskim a laskowym oraz w wyglądzie szyszek
- orientuje się w przestrzeni

- wie jak wygląda wiewiórka i jaki jest jej sposób życia, posługuje się pojęciami: w, obok

- wie, które zdanie wypowiadane przez nauczyciela jest prawdziwe, a które fałszywe

- czerpie radość z zabawy przy muzyce

- rozwiązuje zagadki

5. Temat dnia: Leśna spiżarnia

Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, układanie dowolnych konstrukcji z klocków, rozwijanie wyobraźni przestrzennej
„Stary niedźwiedź” – zabawa ruchowa ze śpiewem, wprowadzenie radosnej atmosfery w grupie

„Leśna spiżarnia” – zabaw matematyczna, rozwijanie umiejętności stosowania pojęć: mniejszy, większy oraz ciężki, lekki z wykorzystaniem wagi szalkowej
„Żołędziowe zawody” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych, rozwijanie sprawności fizycznej i zwinności, kształtowanie postawy prozdrowotnej

„Orkiestra rudych wiewiórek” – wystukiwanie rytmu na orzeszkach
„Wiewiórka” – zabawa plastyczna, wyklejanie watą, malowanie farbami
- układa konstrukcje z klocków wg własnych pomysłów

- czerpie radość ze wspólnych zabaw

- stosuje pojęcia: mniejszy, większy oraz ciężki, lekki, wie do czego służy waga

- wie, że ruch jest dobry dla zdrowia, wykonuje poprawnie ćwiczenia gimnastyczne, sprawnie się porusza

- wystukuje rytm na orzeszkach

- wykorzystuje różne materiały plastyczne w pracy, estetycznie wykonuje swoją prace

Temat tygodnia: MY SIĘ DUCHÓW NIE BOIMY, WSZYSTKIE ZARAZ PRZEGONIMY

1.Temat dnia: Święto pluszowego misia

„Misiowy album” – zabawa plastyczna, poznanie sławnych misiów i ich imion, oglądanie ilustracji w kąciku czytelniczym, tworzenie kompozycji z wyciętych z czasopism postaci znanych misiów
„Misie i dzieci” – zabaw ruchowa przy muzyce

„Święto Pluszowego Misia” – zapoznanie dzieci z historią Święta Pluszowego Misia, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem
„W sklepie z zabawkami” Cz. Janczarski – wysłuchanie opowiadania, rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania, rozwijanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi

„Co się dzieje?”- zabawa ruchowa z chustą animacyjną
„Mój pluszowy miś” – zabawa plastyczna, wykonanie postaci misia dowolną techniką plastyczną, rozwijanie aktywności twórczej

- ogląda ilustracje, rozpoznaje sławne misie, tworzy kompozycje z wyciętych z czasopism postaci znanych misiów

- bierze udział w zabawie ruchowej

- słucha historii powstania pluszowego misia

- odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania, poprawnie buduje wypowiedzi

- czerpie radość z zabaw ruchowych w grupie rówieśniczej
- wykonuje postać misia dowolną technika plastyczną

2. Temat dnia: Dziecięce zabawy


Wyliczanki-odliczanki” – nauka popularnych wyliczanek, zachęcanie do korzystania z nich w sytuacjach wyboru
„Ole Janko” – zabawa muzyczna ze śpiewem


„Plac zabaw jesienią w przedszkolu” – słuchanie opowiadania, ilustrowanie treści sylwetami, rozmowa z dziećmi na temat ich ulubionych zabaw w przedszkolu: w sali i ogrodzie”
„Mój dzień w przedszkolu” – zabawa plastyczna, rysowanie kredkami pastelowymi ulubionych zajęć i zabaw w przedszkolu

„Która ręka jest lewa?” – określanie kierunków ( od siebie) w sytuacjach zabawowych
„Do kosza” – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania

- rytmicznie mówi wyliczankę, ćwiczy pamięć

- sprawnie wykonuje polecenia zawarte w treści piosenki

- wypowiada się na określony temat, pokonując tremę i nieśmiałość

- rysuje kredkami, ćwiczy rękę podczas rysowania

- wskazuje, która ręka jest prawa, a która lewa, co jest przednim, a co jest za nim, co w górze, a co na dole
- sprawnie odbija i łapie piłkę

3. Temat dnia: Mój przyjaciel duch

„Duchy” – zabawa ruchowa, bezszelestne poruszanie się po sali
„Kasper- przyjazny duch” – rozmowa o duchach, bohaterach książek i filmów dla dzieci

„Stasiek, dżdżownica i Zdzidek spod szafy” – wysłuchanie opowiadania, , rozmowa z dziećmi na temat lęków dziecięcych
„Strasznie śmieszne” - próby przedstawienia swoich leków w sposób śmieszny

„Szept i krzyk” – zabawa artykulacyjno-fonacyjna, rozwijanie narządów mowy
„W chowanego” – zabawa w ogrodzie

- cicho porusza się po Sali, tak by nikt go nie słyszał

- uważnie słucha co inni mają do powiedzenia, cierpliwie czeka na swoją kolej

- uważnie słucha i wypowiada się na temat zachowania bohaterów opowiadania, wie że każdy ma prawo do swoich leków,
- przedstawia swoje lęki w sposób humorystyczny za pomocą gestów i min

- panuje nad własnym głosem

- zna i przestrzega reguł zabawy

4. Temat dnia: Strach ma wielkie oczy
I

„Stonoga” – zabawa integracyjna, reagowanie jednoczesnym ruchem wszystkich uczestników na polecenia prowadzącego, sygnalizowanie kierunku ruchu i jego rodzaju
„Kiedy światło zgaśnie” – rysowanie węglem drzewnym na kolorowych kartkach

„Ciemnego pokoju nie trzeba się bać” E. Szelburg-Zarębina – wysłuchanie wiersza, rozmowa na temat treści wiersza
„Strach ma wielkie oczy” – konkurs na straszną minę z wykorzystaniem lusterek

„Cień” – podejmowanie próby przedstawienia różnych postaci, przez tworzenie cieni dłoni na oświetlonej ścianie
„Figurki” – zabawa ruchowa, reagowanie bezruchem na umówiony sygnał

- czerpie radość ze wspólne zabawy

- tworzy piękne prace wg własnych pomysłów

- słucha w skupieniu utworu literackiego, wypowiada się na temat treści wiersza, czeka na swoją kolej podczas rozmowy
- ma dystans do swoich lęków


- zgaduje do czego podobny jest cień, tworzy własne cienie,

- staje w bezruchu na umówiony sygnał


Literatura :
1. Zabawy logopedyczne wg G. Demel
2. Zabawy logopedyczne wg M. Debińskiej
3. Zabawy ruchowe K.Wlaźnik
4. Entliczek-Pętliczek – plany i scenariusz
5. ABC czterolatka – przewodnik metodyczny
6. Księga uśmiechu (4-latki) – przewodnik metodyczny


Opracowała: Anna Bielińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.