X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30395
Dział: Gimnazjum

Powiedz stop przemocy wobec zwierząt - scenariusz zajęć poruszających problem bezdomnych i porzuconych zwierząt

Powiedź stop przemocy wobec zwierząt - scenariusz zajęć poruszających problem bezdomnych i porzuconych zwierząt.
(Lekcja może być podsumowaniem akcji charytatywnej na rzecz zwierząt zorganizowanej w szkole).

Cel główny:

- uwrażliwienie ucznia na krzywdę, jaka spotyka zwierzęta ze strony ludzi
-zapoznanie z działalnością różnych fundacji dla zwierząt

Cele operacyjne:

Uczeń:
- jest świadomy, co to znaczy być dobrym opiekunem zwierząt
- potrafi nazwać negatywne zachowania człowieka popełniane wobec zwierząt
- wie na czy polega działalność fundacji dla zwierząt

Metody:
- praca z tekstem, dyskusja, metoda oglądowa, metoda czynna

Formy:
- indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:
- tekst Światowej Deklaracji Praw Zwierząt
- prezentacja multimedialna,
- flamastry , markery, kartki papieru


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.Odczytanie tekstu Światowej Deklaracji Praw Zwierząt uchwalonej przez UNESCO w 1978r. w Paryżu.

2.Rozmowa z uczniami na temat:
- w jaki sposób należy traktować zwierzęta
- jakie prawa mają zwierzęta
- jakie naganne zachowania najczęściej popełniają ludzie wobec zwierząt
- co to znaczy być dobrym opiekunem zwierzęcia.

3.Zapoznanie uczniów z działalnością fundacji dla zwierząt (można zaprosić na spotkanie pracownika takiej fundacji) lub przedstawić działalność wybranej fundacji działającej na terenie miasta lub najbliższej okolicy ( może być w formie prezentacji).

4.Projekt i wykonanie ulotek- stop przemocy wobec zwierząt.

PODSUMOWANIE

1. Zachęcanie uczniów do brania udziału w akcjach charytatywnych na rzecz bezdomnych zwierząt organizowanych w szkole.

2. Zachęcanie uczniów do współpracy z organizacjami działąjacymi na rzecz zwierząt ( wolontariat ).

3. Przekonywanie do świadomej adopcji bezdomnych zwierząt.

4. Powielanie ulotek przygotowanych przez uczniów.

5. Rozpropagowanie ulotek na terenie szkoły przez chętnych uczniów
( po zakończonych zajęciach).


Załącznik

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt uchwalona przez UNESCO w 1978r. w Paryżu.


1. Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia

2.
a. Każde zwierzę ma prawo do poszanowania.
b. Człowiek jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek do wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierząt.
c. Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania i ochrony.

3.
a. Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa.
b. Jeżeli okaże się, ze śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy uśmiercić szybko, nie narażając na ból i trwogę

4.Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu ziemskim, powietrznym lub wodnym oraz prawo do rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych, jest pogwałceniem tego prawa.

5.
a. Każde zwierzę należące do gatunku, który żyje zazwyczaj w środowisku ludzkim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności właściwymi dla swojego gatunku.
b. Każde zakłócenie tego rytmu i warunków przez człowieka w celach merkantylnych jest pogwałceniem tego prawa.

6.
a. Każde zwierzę, które człowiek wybrał na swojego towarzysza, ma prawo żyć tak długo, jak długo pozwala na to jego gatunkowi natura.
b. Porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym.

7. Każde zwierzę pracujące dla człowieka ma prawo do rozsądnego ograniczenia czasu intensywności pracy, do właściwego wyżywienia i wypoczynku.

8.
a. Doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym, są pogwałceniem praw zwierzęcia zarówno w przypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych, jak i wszystkich innych.
b. Należy w tym celu rozwijać i stosować metody zastępcze.

9. Jeżeli człowiek hoduje zwierze w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować, przewozić i uśmiercać nie narażając na niepokój i ból.

10.
a. Żadne wierze nie może być traktowane jako zabawka dla człowieka.
b. Wyzyskiwanie zwierzęcia na pokaz oraz widowiska z udziałem zwierząt narażają na szwank godność zwierzęcia.

11. Każdy akt prowadzący do uśmiercenia dużej ilości zwierząt dzikich jest masowym mordem, czyli zbrodnia przeciwko gatunkowi.

12. Każdy akt prowadzący do zabicia choćby jednego zwierzęcia bez koniecznej potrzeby jest mordem, czyli zbrodnia przeciw życiu.

13.
a. Zwierzę martwe należy traktować z poszanowaniem.
b. Sceny przemocy, której ofiarą padają, nie powinny mieć dostępu do telewizji i ekranu kinowego, chyba ze jest to demonstracja przeciwko zbrodniom dokonywanych na zwierzętach.

14.
a. Stowarzyszenia ochrony i opieki zwierząt powinny mieć przedstawicieli na szczeblu rządowym.
b. Prawa zwierząt powinny być chronione jak prawa ludzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.