X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3029
Przesłano:

Scenariusz lekcji w klasie II: Technika wokół nas

Prowadząca: mgr Bożena Smolarz
Krąg tematyczny: Technika wokół nas
Temat dnia: Elektryczność w domu. Co to jest prąd?

Cele ogólne:
- kształtowanie nawyku bezpiecznego użytkowania domowych
urządzeń elektrycznych
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń
elektrycznych w domu

Cele operacyjne:
uczeń:
- rozróżnia i nazywa urządzenia działające na prąd i na baterie;
- rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku;
- rozumie, w jaki sposób działa instalacja elektryczna;
- zna i stosuje zasady bezpiecznego posługiwania się domowym
sprzętem elektrycznym;
- czyta wiersz z odpowiednią intonacją i siłą głosu;
- rozwiązuje zagadki;
- układa i zapisuje rady dla użytkowników prądu;
- zgodnie uczestniczy w zabawie ruchowej.

Metody: praca z tekstem, pogadanka, pokaz, zabawa symulacyjna,
działania praktyczne

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: zagadki, urządzenia działające na prąd i na baterie, karty pracy, wiersz Cz. Janczarskiego „Mieszkanie Hani”.


Przebieg zajęć:

1. Rozwiązanie zagadki-wprowadzenie do tematu zajęć

2. Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku - „Skrzynia skarbów”
- Nauczyciel przygotowuje skrzynię pełną skarbów – urządzeń
działających na prąd i na baterie. Poszczególni uczniowie za
pomocą dotyku rozpoznają przedmioty i mówią, do czego ludzie je
wykorzystują
- Wykonanie wystawki przedmiotów – podział na 2 grupy –
działające na prąd z gniazdka i na baterie.

3. Głośne, wyraziste czytanie wiersza Cz. Janczarskiego „Mieszkanie Hani”. Omówienie treści wiersza.

3. Rozmowa na temat: Skąd bierze się prąd w domu?
- Zabawa wyjaśniająca w prosty sposób funkcjonowanie systemu energetycznego
Uczniowie rozwiązują zagadki i „podłączają”się nitkami wychodzącymi z kłębka wełny. Po rozwinięciu nitek do wszystkich uczestników zabawy powstaje prawdziwa sieć energetyczna. Na początku znajduje się „elektrownia” (nauczyciel), z której grubymi liniami (ręce) „prąd” jest przesyłany do „zakładu energetycznego” (kłębek wełny). Stad, cienkimi nitkami, prąd dociera poprzez pajęczynę przewodów do odbiorców (dzieci) i służy do zasilania wszystkich urządzeń w domu.
- Wyjaśnienie nauczyciela, co to jest instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna jest zbudowana z kilku elementów: licznik,
bezpieczniki, izolowane przewody, wyłączniki, gniazdka sieciowe.
Dostarcza ona energię, dzięki której korzystamy z wielu urządzeń
elektrycznych. Instalacja elektryczna jest bardzo ważna w
gospodarstwie domowym.

4. Uzupełnienie zdań wyrazami i zapis do zeszytów.

5. Zabawa ruchowa „Iskra”, ćwiczenia manualne-wkręcanie i wykręcanie żarówki.

6. Nauka obsługi radiomagnetofonu

7. Układanie rad dla użytkowników prądu – praca grupowa zróżnicowana.
I poziom – samodzielne układanie zdań.
II poziom – układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.
III poziom – uzupełnianie luk w zdaniach.
Odczytanie ułożonych rad przez liderów grup.

8. Zadanie pracy domowej.

9. Podsumowanie i ocena pracy dzieci na zajęciach.

Załączniki do konspektu
Zagadka
W elektrowni powstaje,
Do domów się dostaje.
Jest silny niesłychanie, włącza pralkę i oświetla mieszkanie. (prąd)

Uzupełnianka wyrazowa:
Prąd powstaje w...................( elektrowni).
Prąd płynie............................ (przewodami) do domu.

Zagadki
1.
To urządzenie takie gorące,
jakby nagrzane sierpniowym słońcem,
służy wybornie do prasowania
twojej bielizny oraz ubrania.
( żelazko)
2.
Któż_ to taki, powiedz kto?
Kto choć bardzo lubi kurz
i choć dużo je, nie tyje
i ma zawsze smukła szyje?
(odkurzacz)
3.
Od stacji do stacji po szynach pędzi,
towary i ludzi dowozi wszędzie,
gdzie są zbudowane perony i tory,
gdzie mosty, tunele i semafory.
(pociąg elektryczny)
4.
Ta maszyna pracowita niesłychanie,
samodzielnie wykonuje całe pranie.
Trochę prądu, proszku odrobina,
a już pierze, płucze i wyżyma.
(pralka automatyczna)
5
Ta maszyna wszystkich nęci
w wesołym miasteczku,
na niej w głowie a_ się kreci
tacie oraz dziecku.
(karuzela)
6.
Elektryczna bańka szklana
sprytnie tak skonstruowana,
że gdy do niej prąd doleci,
bardzo jasnym światłem świeci.
(żarówka)
7.
Kiedy nie ma do roboty nic lepszego,
możesz zasiąść przed nim z bratem
lub z kolega i obejrzeć,
gdy ekranem swym zaświeci,
jakiś program, oczywiście ten dla dzieci.
(telewizor)
8.
Ona wzwyż i w dół kursuje
dla naszej wygody,
ale kiedy się popsuje,
przydadzą się schody.
(winda)
9.
Na samej górze mróz największy,
Mama tam zawsze chowa mięso.
( lodówka)
10.
Gwiżdże podczas gotowania.
(czajnik)

Układanie rad dla użytkowników prądu-praca zróżnicowana

I poziom - samodzielne układanie zdań

II poziom – rozsypanka wyrazowa:
1. elektrycznych. Bądź przy z urządzeń ostrożny korzystaniu
2. do prądu ręce! Przed czy urządzeń masz sprawdź, suche włączeniem elektrycznych

III poziom- Uzupełnij zdanie wyrazami:

wtyczki z prądu kontakt odłączyć

Aby ................. urządzenie elektryczne .................. chwyć
najpierw za specjalnie do tego celu przeznaczoną część
................, a drugą ręką przytrzymuj ...................!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.