X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30288
Przesłano:

Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Scenariusz projektu

Cel główny projektu:
• Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.

Cele ogólne :
• poznawanie zwyczajów i tradycji związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i wybranych krajach na świecie;
• wdrażanie do poważnego traktowania obrzędów i tradycji;
• przekazywanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w życiu społecznym;
• rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość;
• pogłębianie więzi z rodziną oraz budowanie pozytywnego kontaktu placówki z rodzinami dzieci;
• rozwijanie samodzielności, aktywności twórczej oraz umiejętności - współdziałania w grupie, słuchania opinii innych, wyrażania własnych odczuć;
• zwracanie uwagi dzieci na kształtowanie pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na zrozumieniu i pomocy drugiemu ;
• przygotowanie spotkania wigilijnego
• rozwijanie zdolności plastycznych i aktorskich dzieci

Cele operacyjne:
• zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia w Polsce i wybranych krajach świata
• potrafi wypowiadać się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w jego rodzinnym domu
• wypowiada się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w innych krajach
• wymienia tradycyjne potrawy wigilijne
• opracowuje materiały do albumu
• zgodnie współpracuje w grupie
• uważnie słucha prelekcji
• wykonuje „ciasteczka” świąteczne z masy solnej
• pomaga przy pracy młodszym kolegom i koleżankom
• śpiewa kolędy i piosenki po polsku i angielsku
• gra na flecie
• bierze udział w „Jasełkach”
• składa życzenia i dzieli się opłatkiem

Metody słowne:
• objaśnienie
• opis
• dyskusja
• praca z tekstem

Metody aktywizujące :
• prezentacja
• drama
• zadań stawianych do wykonania

Formy pracy zastosowane w projekcie:
- praca indywidualna
- praca grupowa
- praca zbiorowa

Zadania dla uczniów:

– nauczą się na pamięć roli na Jasełka
– nauczą się grać kolędę „Lulajże Jezuniu” na flecie
– nauczą się śpiewać kolędy i piosenki o świętach w języku polskim i angielskim
– będą aktywnie uczestniczyły w spotkaniu ze szkolną kucharką na temat polskich potraw wigilijnych i świątecznych
– wezmą udział w zajęciach zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych na świecie, wykonają papierowe aniołki
– opracują materiały o zwyczajach bożonarodzeniowych w wybranych krajach
– w grupach wykonają albumy na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w innych krajach
– spotkają się z babcią jednego z uczniów i wysłuchają prelekcji na temat obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia kilkadziesiąt lat temu, wykonają ozdoby choinkowe z tamtych czasów
– wspólnie z uczniami klasy II ulepią z masy solnej „świąteczne ciasteczka”, które następnie ozdobią koralikami, cekinami, guzikami itp.
– zaprezentują przedstawienie „Jasełkowe”

Zadania dla nauczyciela:

– opracuje i zapozna uczniów z projektem
– przygotuje niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne
– będzie nadzorować i pomagać w trakcie realizacji zadań
– opracuje scenariusz przedstawienia podsumowującego realizację projektu
– przydzieli uczniom role
– przygotuje scenografię

Zadania dla rodziców:

- przygotowanie strojów do przedstawienia „Jasełkowego”
- przygotowanie poczęstunku oraz wystroju stołów podczas spotkania wigilijnego

Źródła informacji:
– prelekcje i pogadanki
– książki, czasopisma
– płyty CD
– Internet

Dokumentacje:
- scenariusz Jasełek
- zdjęcia
Opis założonych osiągnięć:
W wyniku wdrożenia projektu uczniowie klasy III:
• Poznali tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie,
• Nauczyli się grać kolędę na flecie,
• Nauczyli się śpiewać kolędy po polsku i angielsku,
• Poznali potrawy wigilijne i świąteczne,
• Dowiedzieli się jak wyglądało Boże Narodzenie kilkadziesiąt lat temu,
• Potrafili wykonać „ciasteczka” z masy solnej,
• Zgodnie współpracowali w grupach,
• Dawali dobry przykład młodszym kolegom,
• Wykonali albumy o tradycjach świątecznych na świecie,
• Wszyscy brali udział w jasełkach,
• Potrafili składać sobie życzenia,
• Zacieśniły się więzi rodzinne,
• Rodzice czynnie się zaangażowali w pomoc w przygotowaniu strojów do jasełek oraz przygotowaniu spotkania wigilijnego,

Ewaluacja:
• pozytywne zatwierdzenie projektu przez Radę Pedagogiczną, aprobata nauczycieli przystępujących do współrealizacji,
• przeprowadzona wśród uczniów analiza wykazała, że uczniowie chętnie brali udział w tym projekcie, a powierzone im zadania okazały się interesujące.

Projekt edukacyjny przyniósł założony efekt. Cele zostały zrealizowane, a uczniowie pracowali metodą, która sprawia wrażenie zabawy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.