X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30278
Przesłano:
Dział: Języki obce

Formy przeszłe czasownika w piosence "Yesterday" the Beatles. Lekcja muzyczna

Scenariusz dla klasy VI
Temat: “Yesterday” by The Beatles- Past Simple forms. (“Yesterday” The Beatles- formy
czasu Past Simple)

Czas trwania: 20 min.

Cele:
- poznanie nowych słów i zwrotów
- powtórzenie i utrwalenie form przeszłych czasownika dla czasu Past Simple (przeszły prosty)
- doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu
- doskonalenie wymowy i intonacji (śpiew z nagraniem)
- poszerzania słownictwa
- zapoznanie z kultowym zespołem jako istotnym elementem kultury brytyjskiej oraz światowej popkultury

Uczeń:
- potrafi ze słuchu uzupełnić luki w tekście
- potrafi poprawnie wymówić czasowniki przeszłe regularne
- zna nowe słownictwo
- potrafi wskazać zespół The Beatles jako istotny element kultury brytyjskiej

Metody i formy pracy:
- praca indywidualna
- metoda audiolingwalna (dryl językowy)
- metoda audiowizualna
- technika luki informacyjnej

Potrzebne pomoce dydaktyczne:
- odtwarzacz płyt CD oraz nagranie audio
- kserokopie tekstu piosenki


Przebieg lekcji

Rozdaję uczniom kartki z tekstem piosenki po uprzednim wykonaniu kilku ćwiczeń z podręcznika, traktując pracę z piosenką jako pojedyncze ćwiczenie, jedno z wielu, na lekcji.

Przybliżam uczniom sylwetkę zespołu The Beatles podkreślając wagę twórczości zespołu w przeszłości oraz obecnie.

Odtwarzam nagranie dwukrotnie, a uczniowie uzupełniają luki ze słuchu. Następnie następuje sprawdzenie poprawności wykonanego zadania a uczniowie przepisują czasowniki do zeszytu.

Pozostały czas wykorzystujemy na wspólne śpiewanie.

Tekst piosenki:

Yesterday...
All my troubles.............. so far away;
Now it looks as though they’re here to stay.
Oh, I believe in yesterday.

Suddenly...
I’m not half the man I ............. be,
There’s a shadow hanging over me.
Oh, yesterday ............... suddenly.

Why she had to go I don’t know, she wouldn’t say.
I ........... something wrong, now I long for yesterday.

Yesterday...
Love .............. such an easy game to play;
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.

Why she ............ to go I don’t know, she wouldn’t say.
I .............. something wrong, now I long for yesterday.

Yesterday...
Love ............... such an easy game to play;
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.


Brakujące czasowniki: seemed, used to, came, said, was, had, said, was,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.