X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30251
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Historyjka obrazkowa I. Jurgielewiczowej "Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla" - scenariusz zajęć dydaktycznych

Scenariusz zajęcia dla grupy IV

Temat zajęcia: Historyjka obrazkowa I. Jurgielewiczowej „ Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla”

Realizacja podstawy programowej:
Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
Wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną
Cele ogólne:
kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego
rozwijanie wrażliwości słuchowej – dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
stwarzanie dzieciom sytuacji zabawowych, w których występują elementy liczenia
rozwijanie umiejętności liczenia
liczenie w zakresie dziesięciu
rozwijanie logicznego myślenia
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
kształcenie zdolności reakcji na umówione hasło
ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

Cele operacyjne:
Dziecko:
wypowiada się na temat wysłuchanego utworu
odczytuje globalnie wyrazy w powiązaniu z obrazkiem
dokonuje analizy słuchowej wyrazów
dzieli wyrazy na sylaby
wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie
liczy w zakresie 10
rozwija spostrzegawczość i logiczne myślenie
potrafi skupić uwagę na wykonywanym zadaniu
potrafi szybko reagować na sygnały słowne
aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
jest aktywne podczas zajęć, prezentuje swoje wiadomości i umiejętności

Metody:
słowna: rozmowa, historyjka obrazkowa, objaśnienia, polecenia
czynna: zadania stawiane dziecku do wykonania
oglądowa: pokaz, obserwacja, ilustracje
aktywizujące: zabawy ruchowe, burza mózgów
Formy:
indywidualna
zbiorowa

Pomoce dydaktyczne: Historyjka obrazkowa, płyta CD z nagraniem, obręcze, liczby kartoniki od 1 do 10, puzzle- motyle, ilustracje kwiaty występujące na łące, biedronki z różna ilością kropek, ilustracje przedstawiające owady, wyrazy do odczytania.

Literatura: I. Jurgielewiczowa „ Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla”


Przebieg zajęcia:

1. Rozmowa wstępna.

2. Historyjka obrazkowa I. Jurgielewiczowej „ Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla”

3. Rozmowa na temat historyjki obrazkowej.

4. Burza mózgów- wypowiedzi dzieci „Jakie owady i zwierzęta spotkasz na łące”.

5. „Który obrazek mam na myśli?” - dokonywanie analizy i syntezy wyrazowej
Wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego w powiązaniu z obrazkiem (motyl, biedronka, mrówka, żaba, komar, ślimak, konik polny, kret, pszczoła, ).
- Dzielenie wyrazów na sylaby,
- Wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie
- Dzielenie wyrazów na głoski dla dzieci zdolnych
- Dobieranie podpisów do rysunków

6. Zabawa ruchowa „Motyle na łące”.
Rozłożenie obręczy na dywanie. Przed każdą obręczą znajduje się liczba.
Na hasło „Motyle na łąkę ” – wszystkie dzieci naśladują motyle w rytmie słuchanej muzyki.
Na hasło: „Motyle do kryjówek” – gdy muzyka cichnie dzieci biegną do „kryjówek”, w których może przebywać tyle motyli, ile wskazuje liczba znajdująca się przed obręczą. Każde dziecko „motyl” znajduje miejsce dla siebie.

Po skończonej zabawie dzieci dostają plakietki w których umieszczone są wyrazy owadów i kwiatów występujących się na łące. Zadaniem dzieci jest odnaleźć taki sam wyraz. Po odszukaniu takiego samego wyrazu dzieci tworzą ze sobą pary.
7.Zadanie 1
Dzieci dostają puzzle. Ich zadaniem jest ułożenie puzzli i powiedzenie co przedstawia.( Puzzle przedstawiają motyla. Zadanie jest stopniowane w zależności od umiejętności dziecka np. dziecko zdolne 7 – elementowe).
8. Zadanie 2.
Dzieci dostają ilustracje kwiatów i wyrazy do czytanie. Zadaniem dzieci jest odczytanie wyrazu i przyporządkowanie do odpowiedniego obrazka. ( Zadanie to dzieci mogą wykonywać w parach lub w trójkach np. dziecko które czyta z dzieckiem słabiej czytającym).
9. Zadanie 3.
Dzieci dostają sylwety biedronek z różną ilością kropek. Zadaniem dzieci jest policzenie kropek i ułożyć pod biedronkami właściwą cyfrę.
10. Praca przy stolikach
Podział dzieci na dwie grupy:
Dzieci czytające- Przeczytaj wyrazy. Dopasuj je do odpowiedniego obrazka.
Dzieci nieczytające – Dopasuj obrazek z pierwszą głoską jego nazwy.

11. Ewaluacja zajęć – dzieci rysują motylkowi minę uśmiechnięta lub smutną. Nauczyciel zadaje pytanie: Czy podobały się wam dzisiejsze zajęcia? Dzieci za pomocą „minek” pokazują swoje odczucia. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach, udzielenie pochwał.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.