X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30236
Przesłano:

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. IV

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Cele główne:
Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.
Budowanie u dziecka adekwatnej samooceny.
Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

Cele szczegółowe:
stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia
usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych
przezwyciężanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania
zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki jego trudności w nauce oraz dostrzeganie mocnych stron
kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy
wzbogacanie słownika uczniów
rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków
wdrażanie do samodzielności w pracy
utrwalenie podstawowych zasad ortograficznych
doskonalenie umiejętności samokontroli pisanych tekstów.

Metody :
oparte na praktycznej działalności uczestników zajęć
oparte na obserwacji, np.: pokaz
oparte na słowie: praca z książką, opowiadanie
aktywizujące: gry dydaktyczne

Środki dydaktyczne:
mozaiki, układanki – „Tangram”, „warsztat grafomotoryczny” – gumowe plansze i białe kredki, pisaki suchościeralne i plastikowe osłonki z wymiennymi kartami do rysowania po śladzie, materiały z opracowań: „Zwierzaki-figuraki”, „Szlaczki-zygzaczki”, „Dyktanda graficzne”, „Chodzą słuchy”, „Kombinatoryka wyrazowa”, „Chcę dobrze czytać”, „Ćwiczę koncentrację”; loteryjki sylabowe – seria I i II, loteryjki obrazkowo-sylabowe, domino obrazkowe i wyrazowe, gry edukacyjne, np. „Sylaby”, „Bingo”, „Bystre oczko”, „Memory”; zestawy „”, „Windy sylabowe”, „Pociągi”, „Tarcze”, „Piramida matematyczna”, „Piramida ortograficzna” itp.

Zadania terapeutyczne:
Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć wzrokową oraz orientacje przestrzenną w oparciu o:
a)materiał bezliterowy:
- składanie obrazków z części
- praca z układankami typu mozaika, tangram
- układanie historyjek obrazkowych
- odwracanie obrazków, umieszczonych na przezroczystych planszach tak, by każdorazowo dopasować je do wzoru będącego tłem
- poszukiwanie takich samych wzorów, dolnej lub górnej, prawej lub lewej części rysunku
- zabawy zręcznościowe: trafianie piłeczką do obręczy, praca grupowa nad utrzymaniem piłeczki na stelażu podtrzymywanym przez kilkoro uczniów
- wskazywanie prawej i lewej strony ciała
b) materiał literowy:
- czytanie wyrazów, zdań i tekstów
- układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
- uzupełnianie luk w zdaniach
- poszukiwanie takich samych układów sylab
- tworzenie nowych wyrazów z pierwszych liter przeczytanych słów
- poszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną sylabą danego słowa
Ćwiczenia sprawności manualnej
- układanki płaskie
- budowanie z drobnych klocków
- lepienie i wałkowanie plasteliny
- nawlekanie koralików
- przewlekanie sznurówek
Podnoszenie sprawności grafomotorycznej
- pisanie po śladzie
- rysowanie szlaczków
- rysowanie w kratkach według wzoru
- łączenie kropek według wskazówek
- rysownie miękkimi kredkami akwarelowymi po gumowych planszach
- rysowanie pisakami po plastikowych planszach z wymiennymi wkładami
- rysowanie po śladzie z wykorzystaniem kart pracy umocowanych na tablicy
Usprawnianie funkcji słuchowych: doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego oraz pamięci słuchowej
- wyróżnianie wyrazów w zdaniu
- wyróżnianie sylab: zabawa w kończenie słów
- układanie wyrazów z sylab
- układanie nowych wyrazów ze wskazanych sylab lub głosek podanych słów
- wyróżnianie głosek: wskazywanie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
- poszukiwanie ukrytych słów
- „rozszyfrowywanie” wyrazów
- porównywanie słów różniących się jedną głoską lub mających jedną wspólną głoskę
- nauka na pamięć krótkich rymowanek
- powtarzanie wyrazów odczytanych przez nauczyciela
- powtarzanie zdań
- powtarzanie ciągów sylab
Doskonalenie techniki i tempa czytania
- czytanie sylab i wyrazów
- czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami – korzystanie z płytek uwidaczniających poszczególne sylaby w czytanym tekście
- ćwiczenia w głośnym i cichym czytaniu ze zrozumieniem – wykonywanie samodzielnie odczytanych poleceń, dobieranie prawidłowych odpowiedzi do pytań
- wykonywanie zadań polegających na rozdzielaniu połączonych ze sobą słów oraz wyznaczaniu granicy zdań
Przezwyciężanie specyficznych błędów i trudności w pisaniu
- ćwiczenia w pisaniu z zachowaniem właściwego kształtu liter, ich połączeń w wyrazach, właściwego rozmieszczenia na kartce i położenia w liniaturze
- korygowanie uchwytu narzędzia pisarskiego
- ćwiczenia doskonalące płynność i tempo pisania
- ćwiczenie umiejętności pisania ze słuchu i z pamięci
- pisanie dyktand, których podsumowaniem jest autokorekta; poszukiwanie zasad poprawnej pisowni, dzięki którym można wyjaśnić pisownię określonych wyrazów
- sprawdzanie poprawnej pisowni w słowniku ortograficznym
Kształcenie i doskonalenie umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych
- ćwiczenia operacyjnego rozumowania na konkretach w oparciu o liczmany
- ćwiczenia rachunku pamięciowego
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
- odczytywanie godzin na zegarze
- ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu – praca w oparciu o karty pracy i ćwiczenia on-line ( www.superkid.pl)
- porównywanie różnicowe i ilorazowe
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się
- wzbogacanie słownictwa
- stosowanie określeń kierunkowo-przestrzennych
- stosowanie kilkuzdaniowej formy wypowiedzi na dany temat
- ćwiczenia w rozpoznawaniu poznanych części mowy
Trening koncentracji uwagi
- stosowanie technik relaksacyjnych
- zwracanie uwagi na koncentrowanie się na danej czynności
- porządkowanie historyjek obrazkowych
- trening behawioralny z wykorzystaniem żetonów
- ćwiczenia ukierunkowane na utrzymaniu poziomu koncentracji niezbędnego do wykonania zadania: dyktanda graficzne, odliczanie dodając lub odejmując określoną liczbę elementów.
Procedury osiągania celów:
systematyczne uczęszczanie na zajęcia;
aktywny udział w zajęciach;
wykorzystanie na zajęciach różnorodnych pomocy dydaktycznych;
zachęcanie do wypowiadania się – zmniejszanie lęku przed ekspozycją społeczną ;
stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci i słuchania ich;
wspólna dyskusja nad rozwiązaniem problemu
zauważenie postępów i sukcesów w pracy uczniów;
udzielanie pochwał, stosowanie nagród.
Treści programu będą realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowania uczniów
Opracowała Aneta Golisz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.