X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30192
Przesłano:

Unia Europejska. Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny Unia Europejska

Cel ogólny:

poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej
wskazanie fundamentów instytucjonalno – prawnych i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej
wspieranie twórczych działań uczniów

Cele szczegółowe:

Uczeń:
zna legendę o powstaniu Europy i potrafi ją opowiedzieć
wie, co to jest Unia Europejska i zna cele jej powstania
umie wymienić państwa należące do UE, zna ich położenie geograficzne
umie wymienić cele wprowadzenia waluty euro
wie, jak wyglądają monety i banknoty euro
wie, w jakim celu powstała Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Konwencja Praw Dziecka
umie wymienić symbole Unii Europejskiej
zna korzyści i koszty wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Metody:

metody aktywizujące:
układanka
burza mózgów
słoneczko
rybi szkielet
metody oparte na słowie:
pogadanka
opis
metody praktyczne:
metody realizacji zadań wytwórczych
pokaz
metody asymilacji wiedzy:
praca z dokumentami

Formy:
indywidualne
grupowe
zbiorowe

Przebieg zajęć:

1.Legenda o powstaniu Europy.
Uczniowie (podzieleni na grupy) otrzymują fragmenty legendy o księżniczce Europie. Czytają cicho tekst, następnie przedstawiają go pozostałym grupom.

Rozmowa na temat legendy:
•Kim była Europa?
•Jak miał na imię władca bogów, który zakochał się w Europie?
•W jakie zwierzę zamienił się Zeus?
•Czy Europa bała się byka?
•Do jakiej wyspy dotarli?

2.Pojęcie – Unia Europejska.
Wyjaśnijcie, co to jest Unia Europejska.

3.Cele powstania Unii Europejskiej.

Unia Europejska:
głównym zadaniem Unii Europejskiej jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Do najważniejszych celów Unii należą zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie postępu gospodarczego i społecznego, ochrona wolności, praw i interesów obywateli.

4.Portret Europy – położenie geograficzne państw Unii Europejskiej – praca plastyczna.

Uczniowie otrzymują mapkę Europy, kolorem czerwonym kolorują państwa należące do Unii Europejskiej, kolorują również morza, oceany kolorem niebieskim. Następnie przyklejają mapki do zeszytu oraz wypisują wszystkie państwa członkowskie.

5.Waluta euro, cele wprowadzenia waluty euro.

Cele wprowadzenia waluty euro:
•zapewnienie stabilizacji wewnętrznej Europy
•zwiększenie przejrzystości walutowej
•eliminowanie kosztów wymiany walut
•usprawnianie funkcjonowania europejskiej gospodarki
•ułatwianie międzynarodowej wymiany handlowej
•ułatwia podróżowanie

6.Godność i prawa człowieka we współczesnym świecie.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom cele powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka, uczniowie odczytują oba dokumenty.

7.Symbole Unii Europejskiej

•flaga
•maskotka Unii Europejskiej
•hymn
•waluta
•dzień Unii Europejskiej


8.Siedziba instytucji Unii Europejskiej – pokaz zdjęć gmachu Parlamentu Europejskiego

9.Polska – koszty i korzyści wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej

W dniu 1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do grona rozwijających się państw Unii.

Uczniowie podają korzyści oraz straty wynikające z członkostwa w UE, wszystkie pomysły zapisują na arkuszach papieru. Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi dzieci.

Ewaluacja:
Karty pracy

Praca domowa:
Uczniowie losują po dwie kartki z nazwami państw należących do Unii Europejskiej. W domu rysują i kolorują kredkami flagi do wylosowanych państw.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.