X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29987

Bezpieczna zima - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć
Temat dnia: Bezpieczna zima.
Czas trwania zajęć : 45 minut
Prowadzący: mgr Małgorzata Miszczak

CEL GŁÓWNY:
- uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw
zimowych oraz w czasie uprawiania sportów zimowych,
- kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego,
- wzbogacenie słownictwa czynnego.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
• jest świadomy niebezpieczeństw grożących podczas zabaw;
• umie dokonać właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji;
• odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych;
• zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
• umie wypowiadać się na temat ilustracji;
• rozumie związki przyczynowo-skutkowe;
• potrafi płynnie się poruszać;

Metody:
podające: pokaz, obserwacja, objaśnienie;
poszukujące: rozmowa, metoda zadań stawianych dziecku;
ekspresywne: improwizacja ruchowa, muzyczna;
praktyczne: metoda zadań.
Formy pracy:
Zbiorowa, w parach, indywidualna
Środki dydaktyczne:


Przebieg lekcji
1.Powitanie.
2.Przypomnienie zasad obowiązujących podczas lekcji.
3. Zapoznanie uczniów z celami zajęć.
Na dzisiejszych zajęciach dowiecie się, jak należy bezpiecznie zachowywać się podczas zabaw zimowych. Powtórzymy numery alarmowe.
4. Utrwalenie wiadomości o aktualnej porze roku i jej charakterystycznych cechach.
- Ile jest pór roku? (uczniowie przeliczają liczebnikami głównymi, dzielą wyrazy na sylaby-klaszcząc w dłonie).
- Jaką mamy teraz porę roku? (swobodne wypowiedzi dzieci na temat zimy i jej charakterystycznych cech).
4. Zabawa słowna (burza mózgów), skojarzenia do słowa zima. Praca w parach. Zapisywanie skojarzeń na karteczkach samoprzylepnych. Przyczepianie ich na obrazku na tablicy.
Np. Zima to... śnieg, święta, bałwan, choinka, słońce, sanki, zabawa, łyżwy, narty
5. Praca z podręcznikiem:
Bezpieczna zima – wesoła zima.
• Opowiadanie o zabawach zimowych przedstawionych na ilustracjach. Wskazywanie zachowań niebezpiecznych i uzasadnianie własnego zdania.
• Tworzenie innego zakończenia historyjki – praca w grupach: podawanie przykładowych sytuacji, prezentacja przygotowanych zakończeń.
Przypomnienie numerów alarmowych: 997,998,999,112.
6. Przerwa śródlekcyjna.
Taniec integracyjny „Śnieżek”:
Dzieci wstają i naśladują ruchy pokazane przez nauczycielkę.
„Pada śnieg. (rękami naśladujemy opadanie płatków śniegu)
Wieje wiatr. (podniesienie rąk do góry i pokazanie jak wieje wiatr)
Błyskawica, grzmot. (klaśnięcie, tupnięcie)
Błyskawica, grzmot. (klaśnięcie, tupnięcie)
Słońce.” (rozchylamy ręce nad głową)
7. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i przyczepianie na tablicy ( dwa kolory kartek).
Nie wchodź na zamarznięte stawy, jeziora, rzeki.
Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu jezdni.
8. Sporządzenie notatki w zeszycie.
9. Podsumowanie lekcji. Czego dowiedzieliście się na dzisiejszej lekcji? To pobawmy się
teraz w zabawę. -Jak się bawimy na śniegu i lodzie? (zabawa dydaktyczna).
Nauczyciel prosi dzieci o powstanie i wyjaśnia, że kiedy wymieni zabawę, która jest bezpieczna, dzieci klaszczą, a kiedy ta zabawa nie jest bezpieczna dzieci kucają.
- jazda na lodowisku w kasku,
- zjeżdżanie na nartach poza stokiem narciarskim w górach,
- jazda na snowboardzie bez kasku,
- rzucanie mocno zbitymi śnieżkami,
- jazda na łyżwach po stawie,
- zjeżdżanie na sankach na ulicę,
- lepienie bałwana,
- przyczepianie sanek za samochodem,
10. Ewaluacja.

Informacja dla przybysza

Każdy uczeń otrzymuje karteczkę. Zadanie dla uczniów brzmi: „Wyobraźcie sobie, że za chwilę do waszej klasy wejdzie nowy uczeń i usiądzie z Wami. Każdy ma możliwość przekazania jednej informacji czy wskazówki, która jest dokończeniem zdania: „ Podczas zabaw zimowych..............”
11. Zakończenie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.