X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29985
Przesłano:
Dział: Internat

Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

opiekuńczo – wychowawczych dla I grupy dziewcząt
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym


1. TEMAT ZAJĘĆ: Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe

2. TERMIN REALIZACJI: 09.02.2016r.

3. GODZINA: 15:30

4. MIEJSCE ZAJĘĆ: sala grupy I - nr 325

5. PROWADZĄCA: mgr Edyta Berbecka

6. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ – ok. 1,5 godziny

7. OSOBA OBSERWUJĄCA ZAJĘCIA: dyrektor placówki

8. RODZAJ OBSERWACJI: kontrolno-oceniająca

9. CELE I TEMATYKA OBSERWACJI:
a) (T:15) Kształtowanie samodzielności i umiejętności praktycznych uczniów / wychowanków w tym na wieloprofilowych zajęciach z zakresu pdp. Współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie przygotowania młodzieży z SPdP do samodzielnego życia. Warsztat pracy nauczyciela.

b) (T:16) Aranżowanie sytuacji, planowanie działań sprzyjających realizacji celów opiekuńczych i wychowawczych w internacie – działania na rzecz zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa wychowanków. Warsztat pracy nauczyciela.

c) (T:17) Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego wychowanków poprzez wspólną pracę, zabawę i naukę.

10. RODZAJ ZAJĘĆ: profilaktyczne

11. CEL OGÓLNY:
a) uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz w czasie uprawiania sportów zimowych,
b) rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

12. CELE SZCZEGÓŁOWE:
wychowanki:
a) znają i wymieniają zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, tj. Aleksandra, Andżelika, Ania i Ewa; natomiast Julianna i Karolina z niewielką pomocą wychowawcy
b) potrafią ocenić czy dana zabawa jest dobra czy zła (Aleksandra, Andżelika, Ania, Ewa, Julianna, Karolina)
c) odróżniają bezpieczne i niebezpieczne miejsca do zabaw zimowych (Aleksandra, Andżelika, Ania, Ewa, Julianna, Karolina)
d) potrafią dostosować strój do pogody (Aleksandra, Andżelika, Ania, Ewa, Julianna, Karolina)
e) rozwiązują proste zagadki o zimie (Aleksandra, Andżelika, Ania, Ewa, natomiast Julianna- z pomocą nauczyciela )
f) potrafią pokazać ruchem, mimiką wylosowaną zagadkę zimową (Aleksandra, Andżelika, Ania, Ewa, Julianna, Karolina)
g) wiedzą jak dbać o odsłonięte części ciała zimą (Aleksandra, Andżelika, Ania, Ewa, Julianna, Karolina)
h) Weronika :
Poprzez dotyk poznaje właściwości lodu: temperaturę, obserwuje proces topnienia
ogląda przedstawione ilustracje
dobiera rękawiczki do pary
z pomocą nauczyciela kremuje twarz i ręce
z pomocą nauczyciela narysuje śnieżki kredą na szarym papierze , poprzykleja waciki

13. CELE WYCHOWAWCZE:
a) integracja grupy
b) nabywanie umiejętności pracy grupowej
c) danie możliwości uczennicy z problemami wychowawczymi dążenia do wykonania zadania oraz pozytywnego zaistnienia w zespole grupowym - (Julianna)

14. METODY PRACY:
a) słowna: rozmowa kierowana, objaśnienie, pogadanka
b) oglądowa: pokaz ilustracji z rodzajami sportowych dyscyplin zimowych
c) praktyczna: czynny udział wychowanek w zajęciach, wypełnianie przygotowanych kart pracy
d) zadaniowo-zabawowa (pantomima)
e) poprzez wielozmysłowe poznanie ( dotyk-kostki lodu),

15. FORMY:
a) indywidualna
b) grupowa
c) zbiorowa

10.ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
a) plansze przedstawiające sporty zimowe
b) zagadki o tematyce zimowej
c) rozsypanki wyrazowe
d) przygotowane karty pracy
e) opowiadanie „Kulig”
f) szary papier
g) biała kreda
h) prezentacja multimedialna „Bezpieczne ferie zimowe”
i) krem do rąk
j) krem do twarzy
k) kilka par rękawiczek
l) waciki, klej


11. PRZEBIEG ZAJEĆ:

1) Przywitanie się z wychowankami.
2) Zapoznanie z tematem i celem zajęć.
3) Wysłuchanie wiersza „Śnieg, śnieg...” Tadeusza Śliwiaka. Rozmowa na temat wyglądu zimy i możliwości spędzenia ferii zimowych./Weronika -lód
4) Zaprezentowanie wychowankom ilustracji z rodzajami sportów zimowych. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas sportów i zabaw zimowych. Zwrócenie uwagi na właściwy dobór stroju do warunków pogodowych oraz prawidłowej ochrony odsłoniętych części ciała. Przypomnienie numerów alarmowych.
5) Wspólne rozwiązywanie zagadek o tematyce zimowej.
6) Wysłuchanie opowiadania ,,Kulig”. Rozmowa oraz wspólne wyciągnięcie wniosków, odpowiedzi na pytania:
- o czym jest opowiadanie?
- jakie zasady bezpieczeństwa zignorował bohater opowiadania (wnuczek)?
- dlaczego postąpił niewłaściwie?
- do czego mogło doprowadzić takie zachowanie? itd ...
Uczniowie wskazują inne niebezpieczne sytuacje związane z zabawą oraz miejscem zabawy.
7) Podział dzieci na grupy i rozdanie do wypełnienia kart pracy stosowanie do możliwości uczniów ( zindywidualizowanie pracy i dostosowanie zadań do możliwości wychowanków)
a) Karolina, Julianna – karta pracy pt „Bawimy się bezpiecznie”
b) Ewa, Ania – karta pracy pt. „Rady i przestrogi na ferie”
c) Aleksandra, Andżelika – rozsypanki wyrazowe - ułożenia z rozsypanki zasad związanych
z bezpiecznym uprawianiem sportów zimowych.
d) Weronika – dobór rękawiczek do pary
- omówienie prac wychowanek
8) Pokazywanie ruchem, mimiką wylosowanych zagadek zimowych – odgrywanie pantomimy:
• lepienie bałwana,
• zjeżdżanie na nartach,
• gra w hokeja,
• zabawy śnieżkami.
9) Wspólne stworzenie kodeksu bezpiecznych ferii zimowych na szarym papierze :
1. Zjeżdżaj na sankach w miejscach oddalonych od jezdni.
2. Jazdę na łyżwach trenuj tylko na lodowisku.
3. Nie baw się na zamarzniętych jeziorach, stawach i rzekach.
4. Nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami.
5. Nie celuj śnieżkami w twarz
6. Nie doczepiaj sanek do żadnych pojazdów.
7. Zawsze informuj dorosłych gdzie idziesz.
8. Ubieraj się stosownie do pogody.
9. Zimą dbaj o odsłonięte części ciała.
10. Nie ufaj obcym osobom.
11. Nie chodź w przemoczonych ubraniach.
12. W razie wypadku dzwoń pod numer alarmowy: 997- policja 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe, 112 – numer alarmowy z telefonów komórkowych

10) Wspólne wykonanie przez wszystkie wychowanki zimowego pejzażu na szarym papierze za pomocą białej kredy i wacików
11) Podsumowanie zajęć obejrzenie prezentacji multimedialnej, rozmowa z wychowankami o przebiegu zajęć – ewaluacja

Odpowiedzi na niedokończone zdania dotyczące bezpiecznych zabaw na śniegu:
• Nie wolno....
• Nie baw się... .
• Nie doczepiaj... .
• Nie zjeżdżaj ... .
• Nie rzucaj... .
• Nie ślizgaj się... .
ocena pracy, wysiłku i zaangażowania wychowanek, podkreślenie mocnych stron wychowanek

12) Podziękowanie wychowankom za udział w zajęciach


Załącznik nr 1 Wiersz „Śnieg, śnieg...” T. Śliwiak

"Śnieg, śnieg ..." - Śliwiak Tadeusz

Chociaż mróz w policzki szczypie,
chociaż śnieg nam w twarze sypie,
nie martwimy się tym wcale.
Padaj śniegu, padaj dalej.
Dobrze, że nie jesteś deszczem,
padaj śniegu, padaj jeszcze.
Padaj nawet tydzień cały,
miękki śniegu, śniegu biały.

My do was, wy do nas
białymi kulami
rzucamy ze śmiechem,
bo śnieżka nie kamień.
Oberwiesz? Nie szkodzi!
Otrzepiesz paltocik.
To tylko zabawa i żart.

My do was, wy do nas
bo śniegu jest dosyć,
mróz szczypie w policzki,
czerwieni nam nosy.
Nie bójmy się mrozu,
gdy sanki nas niosą
i z łyżew się cieszmy i z nart.

Taki śnieżek to raj dla nas,
ulepimy zeń bałwana,
białe śnieżki ulepimy
by uciecha była z zimy.


Załącznik nr 2 ZAGADKI O ZIMIE:
Odgadywanie zagadek o zimie.

Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna! (Zima)

Co za białe piórka
sypie zimą chmurka? (Śnieg)

Pod górkę je wciągamy
Potem na nich zjeżdżamy? (Sanki)

Jak nazwiesz to miejsce
Gdzie jest bardzo ślisko
Jeździsz na łyżwach
Bo to... (Lodowisko)

Nosi je na rękach każdy, nawet malec.
Mogą mieć pięć palców albo jeden palec. (rękawiczki)


Dwa kijeczki , dwie deseczki
I jedziemy już z góreczki. (narty)

Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie.
Zgadnij kto to taki. Ja wiem, lecz nie powiem! (bałwan)

Jakie bliźniaczki tańczą w zgodzie na gładkim lodzie? (łyżwy)

Jak się nazywa ta szyba, co wodę w stawie przykrywa? (lód)


Załącznik nr 3 .Dorota Niewola ,,Chcę być bezpieczny’’ Opowiadanie pt. ,,Kulig’’
Tekst
Adaś spędzał ferie zimowe na wsi, u babci i dziadka. Podobało mu się tutaj. Lubił karmić króliki i kury, dbał, by Burek miał pełną miskę, zaś konik Siwek owies w żłobie i pachnące siano.
Wieczorami siadywał przy kominku, słuchał bajek, które opowiadała babcia i zlizywał miód z pajdy pysznego, wiejskiego chleba.
Rankiem długo wylegiwał się na miękkich poduchach, przykryty po sam czubek nosa ogromną pierzyną.
Dziś jednak wstał wyjątkowo wcześnie.
- Dziadku, czy pogoda jest odpowiednia na kulig?- pytał.- Obiecałeś przecież.
Dziadek uśmiechnął się od ucha do ucha i ogładził wnuka po głowie.
-Siwek już czeka- powiedział.
Koń został zaprzęgnięty do sań.
-Wsiadaj. Zaprosimy na kulig twoich kolegów.- Dziadek ujął lejce i cmoknął- Wio, koniku!
Później do sań doczepiono saneczki Adasia, saneczki Krzysia, Przemka i Piotrusia.
Jechali leśną drogą, żartowali i podziwiali białe drzewa oraz błyszczący w słońcu śnieg.
- Szybciej, Siwek! Wio, koniku!
Na drugi dzień Adaś też miał ochotę na kulig.
- Muszę jechać po węgiel- powiedział jednak dziadek.- Może jutro.
I wówczas chłopiec wpadł na pomysł, by doczepić saneczki do traktora. Oczywiście dziadkowi niczym nie powiedział.
Ruszyli. Adaś przestraszył się – traktor jechał zbyt szybko.
- Wolniej! Wolniej! – krzyczał
Dziadek nic nie słyszał, gdyż silnik zagłuszał nawoływania wnuka.
- Chyba skoczę – pomyślał chłopiec.- Tak się boję!
I już, już zamierzał opuścić saneczki, gdy zauważył nadjeżdżający samochód. Kierowca zatrąbił – chciał widać poinformować, że za traktorem jedzie pasażer na gapę.
Dziadek zahamował. Wówczas sanki Adasia zderzyły się z traktorem i przewróciły.
Posiniaczony i obolały malec beczał przez godzinę. Trochę dlatego, że bolała go pupa, trochę ze strachu i odrobinkę, bo zrozumiał, że pomysł z doczepieniem sanek do traktora był niemądry.
Oj, Adaś, Adaś – biadoliła babcia. – Taki jesteś duży, a nie wiedziałeś, że to bardzo niebezpieczne? Oj, Adaś, Adaś...


Załącznik nr 4. Rozsypanki wyrazowe.

Nie
swoją
odwagą .
popisuj
się
Nie
rzucaj
śnieżkami .
twardymi

na
Jazdę
Lodowisku .
łyżwach
trenuj
na
stok .
wybieraj
BezpiecznieNie
pobliżu
zjeżdżaj
na
jezdni .
w
sankach
Zawsze
i
rodziców
gdzie
będziesz .
z
kim
informuj

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.