X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2996
Dział: Gimnazjum

Program szkolnego Klubu Tanecznego "Esmeralda"

Motto:
Taniec daje przyjemność, energię i chęć życia. Taniec to mowa ciała i forma ekspresji naszego wnętrza. W tańcu znajdziesz relaks i harmonię, zapomnisz problemach i stresach dnia codziennego. Otworzysz serce dla drugiego człowieka....

I. Wstęp

Taniec jest obecnie jedną z najbardziej popularnych form ruchu. Obecny w życiu codziennym szczególnie w mediach, kusi swoją atrakcyjnością. Wychodząc na przeciw potrzebom młodzieży powstał w naszej szkole klub taneczny, poniższy program daje możliwość zaspokojenia potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Jest sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu. Taniec jest fascynującym doświadczeniem dla młodzieży, która poszukuje ścieżek wyrażania emocji w procesie kształtowania własnej osobowości. Przez jedną z najstarszych sztuk pięknych jaką jest taniec, młodzież wykonuje ćwiczenia relaksacyjne mające nieoceniony wpływ na zdrowie psychofizyczne, jest formą terapii. Ten sposób komunikacji niewerbalnej daje upust stresom dnia codziennego, ponad to uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową. Układy choreograficzne i elementy tańca przyczyniają się do umiejętności i łatwości obcowania w towarzystwie. Uczestnictwo w klubie tanecznym jest dobrym sposobem integracji środowiska szkolnego i lokalnego. Przy okazji doskonałej zabawy, organizowania uroczystości, konkursów następuje zbliżenie ucznia i nauczyciela.
Program odpowiada na potrzeby tych uczniów, których rodzice nie mają możliwości finansowych, aby opłacić naukę w szkołach tańca w mieście lub też nie mają czasu na dowożenie tam dziecka. Jednakże skierowany jest do całej społeczności szkolnej. Klub tańca w szkole jest gotowym, doskonałym rozwiązaniem na zorganizowanie czasu wolnego w sposób atrakcyjny i pożyteczny. Taniec pozwala na rozwijanie kontaktów interpersonalnych, pozwala wyrazić uczucia, przekazać opowieść o sobie, pozwala w końcu czerpać przyjemność z ruchu. Ten„ monolog nóg i ciała” daje możliwość rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień. Fizycznie następuje wzmocnienie mięśni, rozwija się koordynacja ruchowa i równowaga, ulegają korekcji wady postawy. Ruch znosi też napięcie mięśniowe, emocjonalne, daje odprężenie. Wobec tylu pozytywnych oddziaływań tańca i muzyki na kształtowanie młodego organizmu uważam za zasadne realizowanie tego programu.

III. Odbiorcy programu

Program przeznaczony jest do realizacji w Gimnazjum w Pliszczynie w formie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 3 godziny tygodniowo. W zajęciach mogą brać udział uczniowie klas I –III. Przy dużej ilości chętnych dokonuję podziału na mniej i bardziej zaawansowanych. O udziale w zajęciach decyduje systematyczność i zaangażowanie. Czas realizacji programu – od września 2008r. do czerwca 2009r.

IV. Cele programu

Cele ogólne:
- wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny
-umiejętność współdziałania w grupie i parze tanecznej
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, równowagi, koncentracji
- rozwijanie własnej sprawności, kształtowanie prawidłowej postawy, kontroli swojego ciała
- wyposażenie w zasób wiedzy i umiejętności ruchowych
- rozbudzanie zainteresowań muzyką, tańcem, sztuką
-współdziałanie w uroczystościach szkolnych i środowiskowych
- rozwijanie kultury osobistej
- osiągnięcie satysfakcji z posiadanych umiejętności

Cele szczegółowe:
Uczeń:
-wykształci w sobie piękno i estetykę ruchów
-rozwinie samodzielność, kreatywność, wrażliwość estetyczną, swoje zainteresowania i zdolności twórcze
- włączy się aktywnie do pracy nad przygotowaniem konkursów i pokazów tanecznych
- zatańczy poznany taniec w układzie choreograficznym
- wykazuje się twórczą inwencją
- pokona nieśmiałość, rozbudzi w sobie otwartość do drugiego człowieka
- potrafi zastosować podstawowe formy towarzyskie obowiązujące podczas tańca
- rozwinie zaufanie do własnych sił i umiejętności
- jest odpowiedzialny za pracę swoją i zespołu

IV Treści programu

1. Zadania rytmiczno-taneczne mające na celu doskonalenie poczucia rytmu oraz „oswojenie się” z muzyką
• wyróżnianie tempa
• ilustrowanie muzyki ruchem
2. Wybrane tańce ludowe:
• polonez – poznanie kroku i figur : para za parą, most, tunel, czwórkami środkiem, obrót, łańcuszek
• układ choreograficzny
• sirtaki – zorba: boczne kroki wahadłowe, skrzyżne, podskoki, ruchy zginania i prostowania kolan
• układ choreograficzny
3. Walc angielski
• krok podstawowy
• figury: obrót w lewo, obrót w prawo, wirówka, whisk, chasse,
• układ choreograficzny
4. Tango
• figura podstawowa: czwórkrok do tyłu, do przodu, czwórkrok w obrotach w prawo
• obrót w prawo(Rock Turh)
• promenada zamknięta
• spacer
• promenada w obrocie
• układ choreograficzny
5. Walc wiedeński
• krok podstawowy
• krok zmienny, obroty w prawo i w lewo
6. Cha- cha
• krok podstawowy w miejscu
• krok podstawowy do przodu i tyłu
• obrót partnerki pod ręką
• krok skrzyżny do tyłu
• Hand to Hand
• New York
• krok skrzyżny do przodu(Promenade and Counter Promenade)
• układ choreograficzny
7. Samba
• krok podstawowy
• krok podstawowy w obrocie w prawo
• krok podstawowy w obrocie w lewo
• krok boczny(Side Step)
• spacer w pozycji promenady ( Samba walk in promenade position)
• układ choreograficzny
8. Rumba
• krok podstawowy
• figura podstawowa od prawej nogi ( Right Box)
• figura podstawowa od lewej nogi (Left Box)
• obrót pod ręką
• otwarcie i odwrotne otwarcie
• układ choreograficzny
10. Taniec nowoczesny w miniformacji
• figury- ( dziewczęta i chłopcy): Chicago, kwadrat, zygzak, kontrakcje, mijanki
• figury – dziewczęta (salsa hip-hop): freaky steps, achilles, jumps, twist and solo, slide,
• figury - chłopcy (salsa hip-hop):jumps and kiks, on wave, freaky steps, atomic drop,
• układ choreograficzny

V. Procedury osiągania celów

Założone cele zostaną osiągnięte przez:
- systematyczny udział w zajęciach, podczas których rozwijać i doskonalić będą swoje umiejętności taneczne. Zwracana będzie uwaga na postawę taneczną, precyzję ruchów, ekspresję, prezencję.
- przegląd filmów instruktażowych dla korekcji własnych błędów
- udział tańczących uczniów w szkolnych imprezach ( pokazy tańca przy okazji innych imprez niż konkurs tańca). Kształtowana będzie umiejętność współpracy w zespole, pomoc koleżeńska.
- organizację i udział w szkolnym Turnieju Tańca Nowoczesnego. Rozwijać będziemy współpracę przy organizacji własnej klubowej imprezy ( przygotowania, wykonanie dekoracji, obsługa sprzętu nagłaśniającego, konferansjerka, występy – planowanie i ocena własnej pracy).
-prezentacje osiągnięć na imprezach środowiskowych: dożynki gminne, występy przy okazji imprez sportowych Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy naszym gimnazjum
- udział w Festiwalu Gimnazjalnych zespołów Artystycznych w Lublinie
- wyjazd do Lublina na IX Otwarty Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez szkołę tańca Magic- Dance w Lublinie.

Formy pracy

Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach:

grupa klas pierwszych ( uczyć się będzie kroków i figur podstawowych, rozwijać umiejętność trzymania właściwej postawy tanecznej, opracowywać będzie proste układy taneczne, uczestniczyć i brać udział w przygotowaniach do imprez klubu)
- grupa klas drugich i trzecich ( będzie doskonalić podstawy taneczne, uczyć się nowych tańców i układów choreograficznych, uczestniczyć i brać udział w przygotowaniach do imprez klubu )
- indywidualna
- grupowa
- ruch przy muzyce- tańce, układy rytmiczne,
- słuchanie muzyki- prezentacja muzyki: tańce standardowe, latynoamerykańskie, elementy tańców ludowych, współczesne.
- tworzenie muzyki, praca nad układami ruchowymi.
Ponad to sekcja techniczna okresowo będzie dbała obsługę nagłośnienia, światła, dekoracji.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem następujących metod pracy
- metoda syntetyczna- nauczanie całościowe zestawów mniejszych elementów, motywów i większych zestawów muzycznych.
- metoda analityczna- nauczanie pewnych określonych całości muzyczno-ruchowych fragmentarycznie, częściami. Po opanowaniu łączenie ich w większe zestawy ruchowe.
- metoda kompleksowa (mieszana)- w nauczaniu większych zestawów muzyczno-ruchowych, dążenie do ich opanowania ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych elementów.
Podczas nauczania ruchu nauczyciel przez wzorowy pokaz w odpowiednim tempie, powiązanym z wyliczeniem rytmu, w jakim ruch przebiega i dokładnym objaśnieniem słownym, przekaże uczniom wyobrażenie koncepcji ruchu.
Przewidywane są również wyjścia na turnieje taneczne krajowe i międzynarodowe organizowane w Lublinie.

Środki dydaktyczne
Płyty CD z muzyką do ćwiczeń, filmy instruktażowe, Płyty CD z muzyką do tańców towarzyskich, ludowych, współczesnych, literatura przedmiotu, zasoby Internetu. Miejsce zajęć – szkolna sala gimnastyczna z lustrami.

VI. Zakładane efekty programu

- rozwijanie uzdolnień i talentów, rozbudzanie zainteresowań tańcem, sztuką
-wyposażenie w umiejętność tańca
- doskonalenie ekspresji ciała
- poznanie podstawowych zagadnień związanych z tańcem
-integracja zespołu
- kształtowanie kultury osobistej i właściwych postaw społecznych
- kształtowanie wrażliwości na piękno i estetykę
- przygotowanie do odbioru widowisk tanecznych
- rozwijanie życzliwości i otwartości dla drugiego człowieka
- pokonywanie nieśmiałości, wzmacnianie własnej wartości

VII. Planowana ewaluacja

- analiza udziału i osiągnięć uczniów na zajęciach, w szkolnym Turnieju Tańca Nowoczesnego, na Festiwalu Gimnazjalnych Zespołów Artystycznych, imprezach szkolnych i środowiskowych
- ocena zaangażowania uczniów w przygotowania do turnieju tańca
- zainteresowanie i opinie widzów po obejrzeniu szklonego Turnieju Tańca Nowoczesnego
- pokazy dla rodziców
- wywiady z rodzicami
-wypowiedzi młodzieży w zakresie oczekiwań.

VIII. Literatura

1. J. Rey „ Taniec jego rozwój i formy”- Warszawa 1958r. Państwowy Instytut Wydawniczy
2. M. Wieczysty „Taniec towarzyski” –Kraków. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1986r.
3. I. Turska „W kręgu tańca”- Warszawa 1965r. Wyd. „Iskry”
4. M. Wieczysty „Tańczyć każdy może” Kraków. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1986r.
5. Bednarzowa Irena, Młodzikowska Maria „Tańce. Rytm, ruch, muzyka. Wybór dla potrzeb wychowania fizycznego.” Warszawa 1983r. Wyd. Sport i turystyka
6. Darewska Elżbieta „ O kompozycji tanecznej” Warszawa 1960r. Wyd. Związkowiec
7. Hryniewiecka Jadwiga, Ostrowska Irena „ Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej” Warszawa 1967r. Wyd. Centralna Poradnia Autorskiego Ruchu Artystycznego.
8. Kik Irena „ Ćwiczenia taneczne” Warszawa 1975r. wyd. Centralny Ośrodek Metodyczny Upowszechniania Kultury

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.