X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29950
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program "Młody artysta"

„Młody Artysta”

BOŻENA RESZKE
NAUCZYCIEL PLASTYKI
I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

MŁODY ARTYSTA

Celem moim jest rozwijać wrodzoną wrażliwość i utajone zdolności dzieci. Prowadzone przeze mnie zajęcia pozwolą również na rozwijanie aktywności twórczej oraz wyrażanie tych przeżyć, które są trudne do przedstawienia w słowach.

Program został opracowany zgodnie :
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (D. U. Nr 14 z dnia 23 lutego 1999 r., poz. 129) ze zmianami dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstaw programowych
• Rozporządzeniem MEN z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecenia środków dydaktycznych.

Głównym celem programu jest wypracowanie sposobu pracy z uczniami, którzy wykazują zdolności twórcze.

Zajęcia obejmują 2 godziny tygodniowo. Będą stosowane różne formy pracy, w tym także wycieczki, koncerty, wystawy, lekcje muzealne, konkursy

CELE KSZTAŁCENIA
Cele główne:
• rozwijanie zainteresowań artystycznych,
• przygotowanie uczniów do konkursów artystycznych
Cele szczegółowe:
• rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej
• stymulowanie procesów wyobrażeń i twórczego działania, zdobywanie szerszych umiejętności w przeżywaniu wartości wizualnych
• zdobywanie umiejętności posługiwania się wyszukanymi środkami plastyki;
• przygotowanie do odbioru sztuki;
• rozwijanie uzdolnień plastycznych;
• udoskonalanie współpracy w grupie.
FORMY PRACY
• malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, temperami;
• rysowanie ołówkiem, kredką ołówkową, kredką świecową, pastelami;
• rysowanie patykiem, świecą
• malowanie na szkle;
• papieroplastyka — orgiami;
• malowanie na mokrej powierzchni,
• wydzieranie i wycinanie;
• kompozycje z różnych materiałów;
• malowanie na styropianie: wydrapywanie,
• wycieczki do WCK WEJHEROWO
• wycieczki i warsztaty w GOK Gościcino
• wycieczki do GBP w Bolszewie
( wystawy okazjonalne, zajęcia z dziedziny sztuki )
TEMATY ZAJĘĆ
Zagadnienia programowe
Uwagi o realizacji
1. Jesienny krajobraz.
Przedstawienie scen uwzględniających nastrój inspirowany porą roku. Postać dzieła- malarstwo krajobrazu.
Farby plakatowe, pędzle, większe formaty papieru lub papier kolorowy i kolorowe kartki (orgiami). Malowanie krajobrazu przedstawiającego jesień
2. Kwiaty w wazonie
Przedstawienie przedmiotów i zjawisk uwarunkowanych uwzględnieniem kształtu i barwy.
Malarstwo- martwa natura.
Farby akwarelowe, kolorowe mazaki
Malowanie" mokre w mokrym" (Uczniowie malują akwarelą na zwilżonej kartce tak, aby plamy barwne rozlewały się. Po wyschnięciu mogą dorysować kształt kwiatów dowolnie interpretowanych )
3. Jesienne róże
Wykorzystanie materiałów przyrodniczych do wykonania prac.
Liście klonu. Nici, składanie, zwijanie oraz modelowanie liści w kształcie róż.
4. Ciekawe kształty liści.
Przedstawienie środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem kształtu.
Możliwości wyrazowe kreski. Kolorowe pisaki, farby, nici. Wycieczka do lasu. Poszukiwanie liści zróżnicowanych pod względem kształtu, wielkości, koloru.
5. Oglądamy i malujemy obraz.
Przedstawienie wydarzeń realnych i fantastycznych.
Formy istnienia dzieła plastycznego- oryginał, kopia. Farby plakatowe. Malowanie farbami plakatowymi, krótki pokaz obrazów. Malowanie kopii wybranego obrazu.
6. Malujemy barwne plamy.
Wyrażanie symetrii jednoosiowej. Malowanie tuszem. Wyznaczanie osi symetrii przez złożenie kartki.
7. Owad z bajek.
Przedstawianie zjawisk fantastycznych.
Zasady kompozycji jednoosiowej w pionie. Kolorowe papiery, akwarele pędzel, Poszukiwanie własnych form wspaniałego owada o budowie symetrycznej (malowanie, wycinanka lub wydzieranka).
8. W słonecznym królestwie.
Zachód słońca. Wyrażanie nastroju za pomocą temperatury barw.
Farby plakatowe. Swobodna ekspresja z zastosowaniem gamy barw ciepłych.
9. Malujemy niezwykły portret
Przedstawianie i wyrażanie postaci realnych z uwzględnieniem ich kształtu i barwy. Farby plakatowe. Ćwiczenia kolorystyczne z poszukiwaniem bogactwa odcieni barw ciepłych i różnorodnych kształtów.
10. Idzie wiosna.
Przedstawienie sytuacji i scen inspirowanych przez pory roku i stan pogody. Farby plakatowe, kredki. Uzyskiwanie barwą nastroju-świeżej zielem, wiosennych kwiatów, nieba.
11. Burza nad miastem
Przedstawienie sytuacji realnych z uwzględnieniem ich kształtu i barwy. Farby plakatowe, tusz Uzyskiwanie barwą nastroju grozy.
12. Wykonujemy prace metodą orgiami (cykl różnych zajęć )
Przedstawianie postaci, zwierząt, zjawisk przyrodniczych.
Kolorowe kartki
Uzyskiwanie założonego celu przy użyciu kółek, kwadratów, czy trójkątów.
13. Tańczące nitki.
Wyrażanie linią ruchu. Nitki o różnej grubości, farby. Odbijanie nitek pokrytych farbą przy pomocy książki.
14. Stworki
Przedstawienie na płaszczyźnie własnej wyobraźni. Farby plakatowe, kredki świecowe. Dmuchanie barwnych kropli i tworzenie przy pomocy kredek świecowych stworków.
15. Wycinanka na motywach haftu ludowego
Rytm jako powstawanie tych samych elementów. Kolorowy papier. Wycinanka z kolorowego papieru.
16. „ Nasze małe ojczyzny"
Przedstawienie najciekawszych miejsc swojej miejscowości. Konkurs szkolny. Farby plakatowe. Malowanie farbami.
Poniższe propozycje zajęć mogą być modyfikowane i zmieniane w zależności od potrzeb i propozycji dzieci.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Ideą pracy pozalekcyjnej w ramach koła zainteresowań Młody Artysta. jest rozwijanie uzdolnień uczniów i zainteresowań artystycznych oraz przygotowanie uczniów do konkursów i sprawdzianów kompetencji. Przewiduję, że uczniowie będą podejmowali rywalizację na forum szkoły i poza nią oraz osiągając dobre wyniki.

SPOSOBY PROMOCJI UCZNIÓW
o Bieżąca informacja o sukcesach uczniów na apelach i w gazetkach szkolnych
o Publikowanie nazwisk laureatów konkursów w szkolnych gablotach, gazetkach, lokalnej prasie
o Prezentacja dorobku uczniowskiego na podsumowaniach semestralnych i spotkaniach z rodzicami
o Prezentacja laureatów na imprezach szkolnych i środowiskowych
EWALUACJA
Podsumowaniem pracy koła będzie:
o zorganizowanie na terenie szkoły stałej wystawy prac plastycznych — Galerii
o zorganizowanie wystawy najciekawszych prac dzieci
o zorganizowanie szkolnego konkursu plastycznego:
- Zabytki w mojej gminie
o udział w konkursach zewnętrznych
- Gminne konkursy plastyczne
- Pomorski konkurs – Gwiazdka tuż, tuż -Szopka
- Powiatowe Konkursy Plastyczny

ANKIETA EWALUACYJNA

dla uczniów Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Bolszewie
uczęszczających na zajęcia koła zainteresowań

MŁODY ARTYSTA

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie posłuży do podsumowania pracy koła zainteresowań MŁODY ARTYSTA w roku szkolnym
2015/2016
1 .Czy systematycznie uczęszczałeś (-aś ) na zajęcia koła zainteresowań MŁODY ARTYSTA

Podkreśl właściwą odpowiedź:

Tak Nie
Inna odpowiedź...
2. Czy praca na zajęciach pomogła Ci w rozwoju zainteresowań artystycznych?

Tak Nie
Inna odpowiedź...
3. Które zajęcia podobały Ci się najbardziej?
Wymień...
4. Co byś zmienił w tych zajęciach?

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.