X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29942
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców pod hasłem "Matematyka jest ciekawa"

Temat zajęcia: „ Matematyka jest ciekawa”

Grupa:6-latki

Cel ogólny:
Doskonalenie umiejętności matematycznych
Integracja środowiska dzieci i rodziców poprzez stwarzanie im możliwości wspólnych działań.

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
doskonali kompetencje matematyczne,
kształtuje odporność emocjonalną na sytuacje trudne,
rozumie i potrafi określić stosunki ilościowe w praktycznym działaniu;
układa działania matematyczne do przedstawionej sytuacji i określa wynik działania;
nazywa figury geometryczne;
potrafi skupić uwagę na wykonywanym zadaniu;
jest aktywne podczas zajęć, prezentuje swoje umiejętności i wiadomości;
odczytuje znaki graficzne liczb,
aktywnie spędza czas z rodzicami, współpracuje z rodzicem podczas zadania,

Metody:
słowna - oparta na poleceniach dla dzieci
oglądowa - oparta na obserwacji
czynna - działań stawianych do wykonania

Formy pracy:
z całą grupą,
indywidualne,
parami

Pomoce: Kartoniki z cyframi 1-9, liczmany, dywaniki, miara krawiecka, kasztany, 2 kostki do gry dla każdego dziecka, kubeczki plastikowe, klamerki, figury geometryczne wycięte z tektury, liczmany, Płyta CD, odtwarzacz.


Przebieg zajęcia:

1. Powitanie wszystkich uczestników spotkania – przybyłych rodziców oraz dzieci. Przedstawienie celu spotkania i przebiegu.

2. Układanie i odczytywanie hasła- nauczycielka, która ma kartonik z cyfrą 1 mówi ,, mam liczbę 1, jestem pierwsza, mam literę m”. Dzieci postępują według wzoru. Każdy odczytany poprawnie kartonik umieszczany jest na tablicy. Litery utworzą hasło.

M
a
t
e
m
a
t
y
k
a
j
e
s
t
c
i
e
k
a
w
a

3. Rozmowa na temat regulaminu „Turnieju matematycznego”- wspólne określenie obowiązujących zasad np. zadania wykonujemy samodzielnie; nie spieszymy się z ich wykonaniem; a najważniejsze- uśmiechamy się nawet wówczas, gdy będziemy mieli problemy z wykonaniem jakiegokolwiek zadania( nauczycielka pokazuje dzieciom dwa rysunki z uśmiechniętą i smutną buzią- podczas turnieju obowiązuje buzia uśmiechnięta).

4.Wybranie „ przewodniczącego”( jeden z rodziców), który na przygotowanej liście z nazwiskami dzieci będzie zaznaczał punkty uzyskane za poszczególne zadania. Za każde prawidłowo wykonane zadanie dziecko otrzymuje 1 pkt. Pozostali rodzice sprawdzają wspólnie z nauczycielką czy zadania zostały wykonane poprawnie.

5. Zabawa z kostkami.
Dzieci rzucają dwiema kostkami. Dodają liczbę wyrzuconych kropek i obliczają ile jest razem podając wynik siedzącemu obok rodzicowi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymują punkt - biorą kasztan. Wygrywa dziecko, które w wyznaczonym czasie wykona najwięcej poprawnych obliczeń.
6. Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem klamerek
Nauczyciel mówi:
Teraz będziemy liczyć na klamerkach. Każdy liczy samodzielnie.
- przypnij sześć klamerek i jeszcze cztery klamerki...Pokaż...Policz...Ile masz razem?
-masz dziesięć przypiętych klamerek, zdejmij dwie...Ile pozostało?
-do paska przypiąłeś dziesięć klamerek, ma ci zostać pięć...Ile zdjąłeś?
Dodawanie po kilka i odejmowanie po kilka- po dwie , po trzy, po pięć
Będziemy przypinać klamerki... Najpierw dwie potem dwie, potem jeszcze dwie. Proszę przypiąć klamerki i policzyć ile jest razem...Odejmujemy. Jest sześć klamerek. Odjąć dwie.. Ile zostało?...Odjąć dwie ile zostało?.. Odjąć dwie ile zostało? Za każde prawidłowo wykonane zadanie dziecko otrzymuje 1 pkt.
„Figury geometryczne”
Każde dziecko otrzymuje duży trójkąt wycięty z kartonu i klamerki. Wykonuje zadanie według wskazówek nauczycielki.
* proszę na każdym boku trójkąta umieścić po 2 klamerki, ile jest razem?,
* proszę na każdym boku trójkąta umieścić po 3 klamerki, ile jest razem?,
* teraz razem jest? 9 klamerek, proszę zdjąć 4 klamerki, ile jest razem?,
* na każdym boku proszę umieścić po 4 klamerki, proszę zdjąć 4, ile jest razem?
Za każde prawidłowo wykonane zadanie dziecko otrzymuje 1 pkt.

7. Zabawa WINDA
Zabawa polega na wykonywaniu poleceń nauczyciela:
Winda-klamerka lubi zatrzymywać się tam, gdzie jest 5, należy zatrzymać się wszędzie tam, gdzie jest cyfra.(5, 15, ....50,51, 52... , itd.). Za każde prawidłowo wykonane zadanie dziecko otrzymuje 1 pkt.

„Kto szybciej wejdzie na górę?”
Każdy uczestnik otrzymuje jedną miarę krawiecką, 1 klamerkę do bielizny i 2 kostki do gry.
Klamerki należy wpiąć w miejsce liczby 1. Na umówiony sygnał wszyscy jednocześnie wyrzucają dwie kostki. Po odczytaniu sumy kropek przesuwają klamerkę na miarce o tyle miejsc do góry. Wygrywa ten, który szybciej dotrze do miejsca oznaczonego cyfrą 150.
Wyścigi w parach. Dwoje uczestników otrzymuje: jedną miarę, dwie kostki, dwie klamerki w różnych kolorach. Wygrywa ten, kto szybciej wejdzie do góry. Za każde prawidłowo wykonane zadanie dziecko otrzymuje 1 pkt.

8. Zabawa „ Dołóż lub odejmij ”
Tworzenie zbiorów równolicznych lub większych/mniejszych o 1 element.
Rodzice i dzieci siedzą dookoła stolika, otrzymują kartoniki z liczbą i tworzą zbiór o jeden element większy / mniejszy lub równoliczny używając do tego liczmanów. Za każde prawidłowo wykonane zadanie dziecko otrzymuje 1 pkt.

9. Zabawa ruchowa „ Policz”Dzieci otrzymują cyfry 1-5 biegają w rytm muzyki gdy ta cichnie dobierają się parami obliczają sumę i podchodzą do odpowiedniej liczby. Za każde prawidłowo wykonane zadanie dziecko otrzymuje 1 pkt.

10. Wręczenie dyplomów, podziękowanie za wspólne spotkanie, pożegnanie z Rodzicami i dziećmi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.