X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29931
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc grudzień grupw wiekowa 4-latki

PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA M-C grudzień

nauczycielki: Magdalena Dzienniak

Blok tematyczny: „W krainie świętego Mikołaja ”.
Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
Obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
Obszar 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Obszar 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
Obszar 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
Obszar 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

Cele, dziecko: mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji
uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

OBSZARY EDUKACJI
Edukacja zdrowotno - ruchowa Edukacja intelektualna Edukacja estetyczna
Plastyczna Muzyczna
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 9 wg K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” – dostarczenie ustrojowi dziecięcemu bodźca rozwojowego, wyrabianie poprawności ruchów, rozwijanie naturalnych czynności ruchowych.

Ćwiczenia poranne zestaw nr 14 wg K. Wlaźnik – zorganizowanie i zdyscyplinowanie grupy dziecięcej, ożywienie i wytworzenie miłego, pogodnego, radosnego nastroju, wyrobienie umiejętności sprawnego, estetycznego poruszania się, pobudzenie układu krwionośnego i oddechowego do intensywniejszego działania.

• Zabawy ruchowe:
Z el. Rzutu „Kto dalej rzucił?”
Z el. Orientacyjno –porządkowym „Mikołaj przyszedł”
Z el. Biegu „Zaprzęgi”

• Zabawy muzyczne, ze śpiewem:
Zabawy z cyklu warsztatów KLANZA „Tańce i zabawy na jesień i zimę”
„Magiczna liczba siedem”
„Mikołajowe zaprzęgi” – reagowanie na zmianę tempa melodii

• Zabawy tematyczne:
Przygotowanie kącika tematycznego - „Święty Mikołaj”

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym:
„Kto szybciej dotknie drzewa”
„Kto przeskoczy dalej”
„Berek kucany”
1. Słuchanie opowiadania nauczyciela „ Legenda o św. Mikołaju” – kształtowanie u dzieci pojęcia „dobro”, przybliżenie postaci Mikołaja jako tego, który czynił dobro, uczenie dzieci empatycznych zachowań, przygotowanie do pisania - rysowanie łuków.

2. Słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „Święty Mikołaj”. Rozmowa na temat wiersza. Zagadki dotykowe „Worek św. Mikołaja” – rozpoznawanie za pomocą dotyku ukrytych w worku zabawek.

3. Udział w imprezie przedszkolnej „Mikołajki” – spotkanie z koszykarzami Polpharmy, zabawy z piłką do koszykówki, swobodne tańce dom świątecznej muzyki, czerpanie radości ze wspólnego świętowania.

4. Zabawa dydaktyczna: „„Worek św. Mikołaja”- przeliczanie zabawek, układanie zbiorów elementów równolicznych i różnolicznych, porównywanie ich liczebności, przeliczanie, doskonalenie umiejętności dokonywania podziału przedmiotów na zbiory w zależności od wielkości, koloru, przeznaczenia, wyszukiwanie przedmiotów o określonych cechach, doskonalenie logicznego myślenia, zapamiętywania całych poleceń.
1. „Mikołaj” – kolorowanie konturów twarzy Mikołaja przy użyciu pasteli tłustych, rozwijanie umiejętności kolorystycznych oraz estetycznego posługiwania się pastelami, zwrócenie uwagi na możliwość uzyskania ciekawych efektów pracy (po przyłożeniu powstałego obrazka do kartki i przeprasowaniu go gorącym żelazkiem).

2. Przygotowanie słodkiego poczęstunku dla św. Mikołaja. Wykonanie ciastek –usprawnianie mięśni rąk i palców przy czynności wałkowania, mieszania. Wycinanie kształtów foremkami. Zaniesienie do upieczenia, do p-lnej kuchni. Ozdabianie pierniczków lukrem, kolorowymi cukierkami, płatkami czekoladowymi itp. Zapoznanie z tradycją pieczenia pierników w okresie bożonarodzeniowym

1.Nauka piosenki „Mikołaj jedzie samochodem” - osłuchanie z tekstem i melodią.

2. „Jesteś zmarznięty, lecz uśmiechnięty” – zabawy przy piosenkach o tematyce Mikołajkowej, określanie tempa i dynamiki piosenek oraz ich nastroju, zabawy incytacyjno – inhibicyjne – szybkie reakcje ruchowe połączone z rozwijaniem poczucia przestrzeni, zabawy z zastosowaniem elementów tańca – korowód, zaprzęgi, elfy, dowolne interpretowanie muzyki ruchem.

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko –
• wie, skąd wzięła się postać Mikołaja
• potrafi rysować tłustymi pastelami,
• potrafi dowolnie interpretować muzykę ruchem,
• potrafi wyciniać ciasteczka za pomocą foremek
• porównuje wielkości zbiorów, potrafi określić równoliczność,
• czerpie radość z brania udziału w imprezie przedszkolnej,
• rozpoznaje za pomocą dotyku ukrytych w worku zabawek.

Blok tematyczny: „My się nudy nie boimy ”.

Obszar 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Obszar 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
Obszar 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne

Cele dziecko:
- śpiewa w grupie z innymi dziećmi, powtarza słowa lub krótkie teksty, zachowując podany rytm, tempo oraz właściwą intonację, słucha uważnie piosenek śpiewanych przez nauczyciela i odtwarzanych z CD, różnicuje natężenie dźwięków z otoczenia: ciszę i hałas
- zna właściwości fizyczne wody
- rozpoznaje wszystkie kolory występujące w tęczy
- potrafi poruszać się we wskazanym kierunku, np. iść do przodu, cofnąć się

OBSZARY EDUKACJI
Edukacja zdrowotno - ruchowa Edukacja intelektualna Edukacja estetyczna

Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 9 zmiana I wg K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” – dostarczenie ustrojowi dziecięcemu bodźca rozwojowego, wyrabianie poprawności ruchów, rozwijanie naturalnych czynności ruchowych.

Ćwiczenia poranne zestaw nr 15 wg K. Wlaźnik – zorganizowanie i zdyscyplinowanie grupy dziecięcej, ożywienie i wytworzenie miłego, pogodnego, radosnego nastroju, wyrobienie umiejętności sprawnego, estetycznego poruszania się, pobudzenie układu krwionośnego i oddechowego do intensywniejszego działania.

• Zabawy ruchowe:
Z el. Orientacyjno – porządkowym „Dzieci w domkach – dzieci na spacer”, „Zapamiętaj swoją parę” wg. K. Wlaźnik
Z el. Równowagi „ Marsz z krążkiem na głowie”
Z el. Czworakowania „Pieski w domu – pieski na spacer”

• Zabawy muzyczno – ruchowe:
Zabawa rytmiczna z gazetami „Deszczyk”
Zabawa muzyczno - ruchowa z pokazywaniem „My się nudy nie boimy” KLANZA

• Zabawy ze śpiewem:
„Mam chusteczkę haftowaną”


1. Słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „Deszczyk”. Rozmowa inspirowana wierszem.
Ćwiczenie ortofoniczne – naśladowanie odgłosów zgodnie z tekstem wiersza „plum, chlup, tup, człap” – usprawnianie narządów mowy.

2. Zabawy z wodą- zabawy badawczo- dydaktyczne. Badanie właściwości wody. Dmuchanie wody przez słomkę, pluskanie o wodę rękoma, plastikowymi łyżeczkami, talerzykami, przelewanie wody, potrząsanie butelkami z wodą. Określanie i porównywanie intensywności dźwięków. Rozpuszczanie w wodzie kwasku cytrynowego, cukru i soli – określanie smaku powstałej wody. Przewidywanie następstw wykonywanych czynności, łączenie przyczyny ze skutkiem.

3.Słuchanie opowiadania A. Galicy „Bajka o żółtej kredce” Rozmowa na temat opowiadania. Zabawa „Dokończ” – kończenie zdań rozpoczętych przez nauczycielkę, porównywanie kolorystyczne. Zabawy kolorami – układanie różnokolorowych pasków według wzrastającego natężenia, próby określania stopnia natężenia barwy „ciemniejszy”, „jaśniejszy”. Mieszanie kolorów farb – nazywanie powstałych kolorów.

4. Konstruowanie gry – opowiadania „Droga do domu”.
Doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce papieru. Wdrażanie do posługiwania się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni. Plastyczna
1. Wesołe kałuże - tworzenie kompozycji z kropli atramentu rozdmuchanej przez słomkę. Dorysowywanie wesołej buzi powstałym „kleksom”. Rozwijanie wyobraźni twórczej.

2. Malowanie farbami na dowolny temat. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pędzlem. Zwrócenie uwagi dzieci na utrzymywanie porządku podczas pracy.

Muzyczna
1. Zabawy z instrumentami (wg. E. Wagner) Podawanie przez dzieci przykładów dźwięków o różnym natężeniu, segregowanie instrumentów na głośne i ciche. Wystukiwanie zapisanego rytmu klaszcząc oraz na instrumentach.
Zabawa muzyczna „Dyrygent”

2. Ćwiczenia ortofoniczne – odgadywanie dźwięków zjawisk atmosferycznych: burzy, deszczu, gradu, wiatru itp.
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko –
• Bawi się z innymi dziećmi
• Rozróżnia dźwięki ciche i głośne
• Dzieli instrumenty pod względem natężenia dźwięków
• Wzbogaci słownik o przymiotniki określające smak: „słodki”, „słony”, „kwaśny”
• Łączy przyczynę ze skutkiem, przewiduje następstwa działań
• Przy pomocy skonstruuje grę
• Stosuje się do zasad gry
• Poprawnie nazywa podane kolory

Blok tematyczny: „Święta tuz , tuż ”.

Obszar 8 Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec
Obszar 15 Wychowanie rodzinne, patriotyczne, obywatelskie.
Obszar Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Obszar 3: . Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

Cele , dziecko:

obserwuje obrzędy ludowe występujące w jego regionie
zna niektóre tradycje świąteczne, tj. ubieranie choinki, kolacja wigilijna, śpiewanie kolęd
uczestniczy chętnie w uroczystościach rodzinnych
zna zwyczaje rodzinne związane z obchodzeniem świąt, np. Bożego Narodzenia,
rozpoznaje symbole i charakterystyczne potrawy związane z tradycjami świątecznymi, np. dodatkowy talerz przy stole wigilijnym, zna popularne kolędy włącza się do przygotowań świątecznych, np. ubiera choinkę, potrafi wykonać ozdoby choinkowe i tworzy karty świąteczne
opowiada i interpretuje treść obrazka
zauważa i opisuje cechy przedstawionych postaci i przedmiotów
umie nakleić na kartkę pocięty obrazek, prawidłowo łącząc części

OBSZARY EDUKACJI
Edukacja zdrowotno - ruchowa Edukacja intelektualna Edukacja estetyczna
Plastyczna Muzyczna
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 10 wg K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” – dostarczenie ustrojowi dziecięcemu bodźca rozwojowego, wyrabianie poprawności ruchów, rozwijanie naturalnych czynności ruchowych.

Ćwiczenia poranne zestaw nr 16wg K. Wlaźnik – zorganizowanie i zdyscyplinowanie grupy dziecięcej, ożywienie i wytworzenie miłego, pogodnego, radosnego nastroju, wyrobienie umiejętności sprawnego, estetycznego poruszania się, pobudzenie układu krwionośnego i oddechowego do intensywniejszego działania.

Zabawy ruchowe:
Z el. Czworakowania „przez tunel”
Rozwijająca wyobraźnię „Jestem
płatkiem śniegu”
Z el. orient – porząd. „Idziemy po
choinkę”

Zabawy ze śpiewem:
„Dekorowanie choinki” – zabawy
do piosenki
„Mikołajowe prezenty”- KLANZA
„Mikołajowe zaprzęgi”
„Mały bałwanek”

Zabawy tematyczne:
Wzbogacanie kącika
przyrodniczego o tematyce
zimowej. Tworzenie dekoracji
świątecznych.

Gry i zabawy w ogrodzie:
„Berek stójka”
„Gąski”
„Zabawy w kole”
Spacery w okolicach przedszkola, obserwowanie witryn sklepowych
ze świątecznymi dekoracjami.
1. „Wigilia” – słuchanie opowiadania E. Stójowej- przybliżenie dzieciom tradycji dotyczących świąt Bożego Narodzenia, wytworzenie radosnego nastroju oczekiwania na święta, zachęcanie dzieci do wnikliwych obserwacji oraz do aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach świątecznych, zwrócenie uwagi na różnorodność wigilijnych potraw, swobodne wypowiadanie się na bliskie dzieciom i radosne dla nich tematy w oparciu o ich przeżycia i doświadczenia, przygotowanie do pisania: rysowanie szlaczków.

2. Nauka wiersza „Portret zimy”.
Rozmowa na temat pory roku, która wkrótce nadejdzie, inspirowana treścią wiersza.
Nauka wiersza na pamięć.
Zabawa „Zimowe zdrobnienia” – dzieci
podają zdrobnienia do słów związanych
z zimą.

3. Historyjka obrazkowa pt. : „ Przy choince” – układanie obrazków historyjki we właściwej kolejności, opowiadanie kolejności zdarzeń w historyjce własnymi słowami, wymyślanie dalszego ciągu historyjki, nadawanie tytułu historyjce, przygotowanie do pisania: kreślenie linii falistych.

3. Słuchanie wiersza Tadeusza Kubiaka
„Wieczór wigilijny” połączone z oglądaniem ilustracji – stół wigilijny. Rozmowa na temat
wiersza. Zapoznanie z tradycjami związanymi
z obchodami świąt Bożego Narodzenia.
Ćwiczenia grafomotoryczne –
rysowanie po śladzie obrazka
o tematyce bożonarodzeniowej.
1. Portret zimy – wykonanie dowolnego rysunku białą kredą lub białymi kredkami pastelowymi/ świecowymi na granatowej kartce.

2.Wykonanie choinki z odbitych w zielonej farbie rączek dzieci. Kształtowanie umiejętności zgodnej pracy w grupie.

3. Lepienie z plasteliny na temat dowolny. Kształcenie umiejętności ugniatania i wałkowania małych części plasteliny. Kształcenie umiejętności tworzenie prac przestrzennych.

1. Słuchanie fragmentów kolęd.
Nauka kolędy „Pójdźmy wszyscy
do stajenki”. Określenie nastroju
kolędy.

2. Improwizacja ruchowa do
utworu A. Vivaldiego – Zima.
Określanie nastroju utworu i
tempa.
Uwrażliwianie na piękno muzyki
klasycznej.

3. „Magiczny czas” – kolędowanie wokół choinki. słuchanie kolęd z kaset magnetofonowych i płyt CD oraz grupowe i indywidualne prezentacje kolęd, tworzenie akompaniamentu do słuchanej muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, tworzenie atmosfery radosnego oczekiwania na nadchodzące święta.

Udział dzieci w „Koncercie,
Świątecznym „ Przedstawienie
zebranym gościom
przygotowanego repertuaru
muzyczno – tanecznego.
Kształtowanie u dzieci odporności
na sytuacje trudne. Wdrażanie
dzieci do prawidłowego zachowania
się podczas uroczystości.
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko –

• buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym, słownikowym, artykulacyjnym i logicznym,
• zna tradycje świąt Bożego Narodzenia,
• czerpie radość z występów dla rodziców
• układa historykę obrazkową we właściwej kolejności,
• zna polskie kolędy,
• Pomaga w ustrojeniu choinki
• Wyszukuje spośród różnych wyrazów, wyrazu - choinka

Blok tematyczny: Pożegnanie Starego Roku.

Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
Obszar 15 Wychowanie rodzinne, patriotyczne, obywatelskie.

Cele dziecko:
- zna niektóre tradycje świąteczne, np.. Sylwester
- uczestniczy chętnie w uroczystościach rodzinnych
- zna zwyczaje rodzinne związane z obchodzeniem świąt
- zna stałe następstwo dnia i nocy
- wie, że są określone pory dnia, i łączy je z wykonywanymi czynnościami, np. rano wstaje i idzie do przedszkola, wieczorem ogląda dobranockę i kładzie się spać

OBSZAR EDUKACJI
Edukacja zdrowotno - ruchowa Edukacja intelektualna Edukacja estetyczna
Plastyczna Muzyczna
1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 10 zmiana I wg K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” – dostarczenie ustrojowi dziecięcemu bodźca rozwojowego, wyrabianie poprawności ruchów, rozwijanie naturalnych czynności ruchowych.

2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 17 wg K. Wlaźnik – zorganizowanie i zdyscyplinowanie grupy dziecięcej, ożywienie i wytworzenie miłego, pogodnego, radosnego nastroju, wyrobienie umiejętności sprawnego, estetycznego poruszania się, pobudzenie układu krwionośnego i oddechowego do intensywniejszego działania.

Zabawy tematyczne:
W kąciku lalek - ubieranie lalek w sukienki balowe oraz czesanie ich.
Przygotowanie przyjęcia dla lal i misiów.
W kąciku kuchennym - gotowanie potraw na przyjęcie, na bal.

Gry i zabawy bieżne w ogrodzie przedszkolnym.
„Kto szybciej”
„Slalomy wokół drabinek”
„Zabawy w kole”

1. Uważne słuchanie wiersza
A. Nosalskiego „Noc sylwestrowa”. Rozmowa na temat wiersza. Burza mózgów – jakich życzeń wysłuchał Nowy Rok?
Ćwiczenia graficzne – rysowanie szlaczków, serpentyn.

2 Słuchanie opowiadania H. Łochockiej „Ptaszek z torby wypuszczony śle życzenia w różne strony”. Rozmowa na temat opowiadania. Zabawa „Życzenia” – wymyślanie życzeń noworocznych.

3. Zabawa dydaktyczna: „Baloniki” – podział zbioru
na podzbiory rozłączne i ponowne ich łączenie w zakresie 5, przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi, określanie pory dnia; rano, południe, wieczór, dzisiaj, wczoraj, jutro – rozumienie pojęcia czasu.

1. Ozdabianie kolorowych balonów kawałkami bibuły. Dorysowywanie oczu, nosa i ust. Tworzenie postaci z nadmuchanych balonów. 1. Zabawa taneczno - muzyczna „Bal” – wykonywanie ruchów wskazanych przez nauczycielkę np. obracanie wokół własnej osi, wirowanie na palcach, przeskakiwanie z nogi na nogę. Kształtowanie poczucia rytmu i
płynnośc ruchów w muzyce.
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko –

• w skupieniu słucha wiersza,
• potrafi scharakteryzować każdą porę roku,
• zna zwyczaje i wróżby nocy sylwestrowej,
• dzieli zbiór na podzbiory,
• ozdabia balonik wg własnego pomysłu,
• potrafi zaprojektować strój na bal przebierańców,
• potrafi zatańczyć odpowiednio do słyszanej muzyki.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem Literatura pedagogiczna

1. Kontakty indywidualne z rodzicami;
2. Kącik dla rodziców – przedstawienie materiałów informacyjnych;
3. Prezentowanie rodzicom plastycznych osiągnięć dzieci;
4. Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów i przyborów papierniczych do zabaw i zajęć;
5. Pomoc rodziców w przygotowaniu poczęstunku na Koncert świateczny
6. Spotkanie świąteczne z rodzicami- Koncert świąteczny
7. Darowizny na rzecz grupy;
8. Koncert Muzyczny w wykonaniu artystów;
„Zanim będę uczniem”- program wych przedszkolnego
Przewodnik metodyczny „Czterolatek w przedszkolu”
„Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
„Wychowanie fizyczne w przedszkolu”- K. Wlaźnik
„Zabawy dydaktyczne dla przedszkola” Z.Bogdanowicz
„Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” H. Kruk
„Tańce i zabawy na jesień i zimę” KLANZA
H. Trawińska: Zabawy rozwijające dla małych dzieci.
H. Łochocka „Ptaszek z torby wypuszczony śle życzenia w różne strony

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.