X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29916
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wiosna jedną z czterech pór roku - scenariusz zajęcia z dominacją aktywności poznawczej

Scenariusz zajęcia z dominacją aktywności poznawczej
dla dzieci 6 - letnich
Prowadząca : Ilona Mach
Data:26.05.2014r.
Temat :" Wiosna jedną z czterech pór roku "

Cel ogólny:
– rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego poprzez stosowanie aktywnych metod i form pracy

Cele operacyjne:
– Dziecko:
– prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie
– globalnie odczytuje wyrazy i dobiera podpisy do ilustracji
– odtwarza wzór wg podanego kodu i dokonuje uzupełnień
– prawidłowo rozpoznaje i odtwarza dźwięki
– określa kierunki na płaszczyźnie
– określa położenie przedmiotów w przestrzeni
– wypowiada się na podany temat w oparciu o informacje wcześniej zdobyte i własne doświadczenia
– oczekuje na swoją kolej wypowiedzi
– ilustruje ruchem treść piosenki
– wypowiada się pełnymi zdaniami
– wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie
– dzieli wyrazy na głoski ,sylaby i przelicza je
– rozwiązuje zadania z treścią
– liczy w zakresie 10 i więcej
– dodaje i odejmuje w zakresie10 i więcej

Metody pracy :
-słowna :rozmowa ,objaśnienia, opowiadanie
-oglądowa: pokaz, obserwacja
-czynna:stawianie zadań do wykonania

Formy pracy :
-indywidualna
-w zespołach
-grupowa

Środki dydaktyczne:
- arkusze papieru,kredki ,ołówki,kartki dla każdego dziecka ,ruchome
elementy ilustracji,tekst opowiadania , karty pracy, płyty z nagraniami , ilustracje


PRZEBIEG ZAJĘCIA :
1. " Wesołe powitanie bocianów"- zabawa integracyjna - powitanie rożnymi częściami ciała"

2. Rozmowa wprowadzająca z dziećmi , nawiązanie do tematyki i utrwalenie wiadomości zdobytych podczas wcześniejszych działań
- oznaki wiosny wśród zwierząt i roślin
- elementy pogody
- zachowanie się zwierząt

3. Taniec wokół stolików do muzyki klasycznej rysowanie oburącz na dużych arkuszach papieru z jednoczesnym poruszaniem się w rytm muzyki
4. Quiz dla dzieci – dzieci udzielają odpowiedzi z użyciem lizaków z cyframi 1,2,3 na odwrocie są kropki
A. Jaka jest teraz pora roku?
1. lato
2. zima
3. wiosna
B. Żaby mieszkają?
1. w stawie
2. na polu
3.na drzewach
C. Jak należy zachowywać się w lesie?
1.płoszymy zwierzęta i ptaki
2. niszczymy grzyby trujące
3. zbieramy tylko grzyby jadalne
D. Do rzeki,stawu,jeziora wrzucamy?
1. butelki plastikowe
2. stare samochody
3. pożywienie dla ryb
E. Bociany
1. zimują u nas w Polsce
2.Przylatują do nas wiosną
3. mieszkają w chlewiku

5."Wiosenna opowieść"- dyktando graficzne
Pewnego dnia Ola chciała narysować wiosenną widokówkę . Wzięła więc kartkę białego papieru i ołówek .
Poprosiła swoją mamusię , żeby ta podyktowała jej treść obrazka który widziały podczas ostatniego wiosennego spaceru. Mamusia zaczęła dyktować:(Nauczycielka prosi,aby dzieci jednocześnie z opowiadaniem Mamusi Oli
rysowały treść jej opowiadania ). Na górze po lewej stronie obrazka świeciło słońce, z prawej strony były dwie
chmurki. Na środku obrazka, w parku stało drzewo ,a na nim siedziała kukułka. Po lewej stronie drzewa rosły trzy kwiatki, a po prawej stała ławka, na którą wdrapał się ślimak. Przed drzewem i ławka rosła trawa, w której skakały dwie żaby , a obok stał bocian .
Po prawej stronie na dole byłyśmy my - Ty i Ja.
Ola szybko narysowała dyktowane przez mamusię elementy rysunku ,ze wszystkim zdążyła. A czy tobie też się udało? . Jeśli chcesz będziesz mógł później pokolorować
obrazek.

6.N- lka wraz z dziećmi sprawdza na dużym arkuszu papieru prawidłowość wykonanego zadania. Dzieci umieszczają ruchome elementy na arkuszu, porównują je z własnymi pracami.
- Próba odtworzenia treści opowiadania własnymi słowami przez wybrane dziecko. Rozwijanie pamięci słuchowej i kompetencji językowych-prawidłowe budowanie zdań.
- Umieszczenie napisów do globalnego czytania pod wybranymi elementami rysunku.
- Dokonanie analizy fonematycznej wyrazów, wyodrębnianie głosek w nagłosie,wygłosie , podział i przeliczanie sylab, podział na głoski.

7.Naśladowanie lub rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta znajdujące się na ilustracji :kukułka,żaba,bocian.
Podział tych zwierząt na środowiska , w których żyją.
Rozpoznawanie dźwięków przyrody nagranych na płycie Cd - próba ich naśladowania przez dzieci .

8."Wiosna w błękitnej sukience”- zabawa ruchowa do piosenki.

9."Wiosenny rytm"-wyklaskiwanie lub wystukiwanie ułożonego na dywanie układu – stokrotki.

10. Rozwiązywanie zadań tekstowych
1. Obok stawu była łąka. Po tej łące skakało 6 żab, po chwili do tych żab dołączyły jeszcze 2 żaby. Ile razem żab skakało po łące?.
6+2=8
2. Na drzewie siedziało 10 kukułek. Nagle 3 kukułki wystraszyły się i odfrunęły. Ile kukułek zostało na drzewie?
10-3=7
11. Praca przy stolikach - rysowanie z jednoczesnym przeliczaniem elementów .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.