X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29914
Przesłano:

Figury na płaszczyźnie - podsumowanie wiadomości w klasie V

TEMAT: Figury na płaszczyźnie – podsumowanie wiadomości
Cele lekcji
Uczeń:
• rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności poznanych wielokątów,
• dba o układ graficzny zapisu ćwiczenia,
• formułuje wypowiedzi ze świadomością celu.
Metody i formy pracy
• burza mózgów
• praca w grupach
Materiały:
• przygotowane przez nauczyciela papierowe paski z nazwą wielokąta
• kartki do pracy w grupach
• mazaki, kredki,
• przybory geometryczne


Przebieg lekcji:
Część wstępna
1. Powitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Podział klasy na cztery grupy – nauczyciel dobiera uczniów o różnym poziomie umiejętności matematycznych.
4. Podanie przez nauczyciela tematu i celu lekcji oraz omówienie zasady pracy w grupie.
Część właściwa
1. Gra „ZGADNIJ , CZYM JESTEM”
Uczniowie w każdej grupie wybierają lidera, który podchodzi do nauczyciela i losuje kartkę z nazwą wielokąta. Zadaniem pozostałych uczniów w grupie jest odgadniecie jaka to figura, poprzez zadawanie pytań o własności danej figury (należy dokładnie określić, a więc jeżeli jest to trójkąt, trzeba podać jaki rodzaj trójkąta ze względu na boki i na kąty). Lider na zadane pytanie może odpowiedzieć tylko TAK lub NIE. Grupa maksymalnie może zadać osiem pytań. Jeśli grupa odgadnie figurę np. po 3 pytaniach otrzymuje 5 punktów. Dodatkowy punkt można otrzymać za poprawne narysowanie odgadniętej figury – rysunek wykonuje lider grupy. Jeśli grupa źle odgadnie figurę nie otrzymuje punktów i kończy swoja rozgrywkę. Grę rozpoczyna kolejna grupa.
2. Wykonanie przez każdą z grup planszy o własnościach wylosowanego wielokąta. Na środku kartki uczniowie piszą nazwę wielokąta, który jest tematem pracy grupy, dookoła
wypisują charakterystyczne własności danego wielokąta (mogą umieścić rysunek, wkleić wycięty wielokąt) oraz układają zadanie dotyczące danej figury. Uczniowie w czasie tej pracy mogą korzystać z podręcznika, zeszytu ćwiczeń i szukać tam potrzebnych informacji. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów, sprawdzając, czy podawane informacje o wielokątach są prawdziwe.
Część podsumowująca
Nauczyciel omawia z uczniami wykonane prace i ocenia je pod kątem poprawności, estetyki wykonania i pomysłowości.
Praca domowa
Rozwiązanie zadań ułożonych przez pozostałe grupy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.