X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29892
Przesłano:

Opiekujemy się zwierzętami - scenariusz lekcji w klasie 1

SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE PIERWSZEJ

1. Temat dnia: „Opiekujemy się zwierzętami”

2. Data - 27.11.2015r.

3. Temat lekcji - Wprowadzenie litery „ę” na podstawie wyrazu podstawowego „idę”. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej.Czytanie tekstu pt. „Lubię ptaki”. Poprawne rozwiązywanie zadań w zakresie 5.

4. Czas trwania zajęć – 1 godzina.

5. Cel szczegółowy:
- rozwiązywanie zadań matematycznych
- odtwarzanie z pamięci tekstu rymowanki,
- odpowiada na zadane pytania,
- rozpoznaje poznane litery alfabetu,
- czyta krótkie teksty.
- dzieli wyrazy na głoski,sylaby.

6. Cele operacyjne:
uczeń potrafi:
- dokonać analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów,
- napisać literę „ ę” w izolacji i w połączeniu z innymi literami ,
- przeczytać z odpowiednią intonacją krótki tekst,
- rozwiązać zadania matematyczne w zakresie 5 i więcej.

uczeń wie:
- jak poprawnie wymówić i zapisać wyrazy, w których występuje „ę”;
- właściwie zachowywać się na lekcji,
- przyjąć właściwą postawę w ławce.

uczeń rozumie:
- reguły obowiązujące w społeczności szkolnej i klasowej.

7. Metody: praca z tekstem, ćwiczenia, rozmowa, pokaz, opis, zabawowa.

8. Formy pracy: indywidualna, zespołowa.

9. Środki dydaktyczne:, zeszyt do kaligrafii , kartoniki – prostokąty czerwone, i niebieskie, karta z alfabetu ( litera ę), magnetofon, napisy, laptop, tablica interaktywna.


PRZEBIEG LEKCJI:
1. Powitanie
2. Czytanie przez dzieci czytanki zadanej do nauki w domu.
3. Zapoznanie dzieci z nową literą „ę , Ę” na podstawie wyrazu podstawowego
„idę”,podanie informacji, że jest to samogłoska.
4. Analiza i synteza słuchowo – wzrokowa wyrazu podstawowego:
- wybrzmiewanie sylab, głosek, wypowiadanie całego wyrazu,
- liczenie sylab,głosek,
- wypowiadanie kolejnych głosek (spółgłoska – klaśnięcie, samogłoska-
rozłożenie rąk ),
- budowanie z czerwonych i niebieskich nakrywek modelu wyrazu
podstawowego,
- liczenie samogłosek i spółgłosek,
- zastępowanie kartoników znanymi, wprowadzonymi wcześniej literami,
- wyodrębnienie nowej głoski w wyrazie,
- zwrócenie uwagi na wyjątkowość wyglądu litery „ę” ze względu
na występowanie ogonka ,
- nauka pisania litery w odosobnieniu i w połączeniu z innymi literami.
( pisanie: palcem w powietrzu,palcem na dywanie,palcem po grysiku),
- wyszukiwanie wyrazów z „ę” w śródgłosie i wygłosie (brak wyrazów
zaczynających się na tą literę).
5. Wysłuchanie tekstu czytanego przez nauczycielkę pt. „Lubię ptaki”.

Na targu kupiłam siemię dla kanarka i ziemię do donicy z kaktusami.
Idę do domu. Niosę tę ziemię w torbie.
Siemię dam kanarkowi. Dam mu sałatę i zmienię wodę. Pobawię się z nim
Zrobię mu skakankę .Lubię ptaki.

6. Rozmowa nt. treści wysłuchanej czytanki.
7. Czytanie zdań umieszczonych na tablicy
8. Wskazanie w zdaniach wyrazów w których występuje nowo poznana litera
„ę”.
10. Nauka rymowanki „Idziemy gęsiego”, marsz po sali za wyznaczonym
dzieckiem gęsiego, naśladując chód gęsi .

Idziemy gę,gę,gę gęsiego
Do lasu gę, gę, gę gęstego.
Po drodze gę, gę ,gę gęgamy ,
Bo od gę, gę, gę gęgania
Gę, gę, gę gębusie mamy.

11. Rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem „Interaktywnego Elementarza”.
12. Zabawa ruchowa z piosenką „ Kiedy jest ci smutno”.
13. Przejście do ławek, pisanie litery „ę” w liniaturze.
14. Podsumowanie lekcji, ocena aktywności, zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.