X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29881
Przesłano:
Dział: Logopedia

Program zajęć logopedycznych

Terapię zaburzeń mowy można prowadzić indywidualnie lub zespołowo w zależności od możliwości, rodzaju i stopnia nasilenia danych problemów.
Oddziaływanie logopedyczne ma na celu:
• Usuwanie wad i zaburzeń mowy
• Nauczenie mowy, która się nie wykształciła,
• Wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
• Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

1. Metody terapii:
• Ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne.
• Pokaz i wyjaśnienie ułożenia narządów artykulacyjnych.
• Uczulanie miejsc artykulacji.
• Mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych za pomocą szpatułek,
• Wykorzystanie kontroli wzrokowej, słuchowej i dotykowej.

2. Cele terapii
• Dzieci, które będą uczęszczały na zajęcia logopedyczne w oparciu o Kwestionariusz Badania Mowy G. Bilewicz, B. Zioło, w razie potrzeby o inne skale pomiaru wad i zaburzeń mowy dziecka
• Uświadomienie znaczenia mowy w życiu człowieka, jej wpływu ma dobre samopoczucie oraz wyniki w nauce.
• Kształtowanie potrzeby dbania o własną mowę i jej doskonalenie.
• Doskonalenie funkcji oddechowej, płynności pomiędzy fazą wdechową, a wydechową.
• Uaktywnienie poszczególnych części składowych aparatu artykulacyjnego (policzki, wargi, język, podniebienie, żuchwa).
• Rozwijanie funkcji fonacyjnej.
• Kształtowanie słuchu fonematycznego, umiejętności różnicowania głosek (w izolacji, nagłosie, śródgłosie).
• Próby skorygowania wad wymowy u dzieci uczęszczających na zajęcia.
• Niwelowanie lęku przed mówieniem i wypowiedziami publicznymi.
• Wzbogacanie zasobu słownika biernego i czynnego.
• Nawiązywanie współpracy z rodzicami w celu sygnalizowania im potrzeby dbania o mowę dziecka oraz potrzeby aktywnego uczestnictwa w terapii.
• Stymulacja rozwoju mowy oraz stymulacja opóźnionego rozwoju mowy
• Wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji wszystkich głosek.
• przygotowanie do poprawnej techniki czytania i pisania.

3. Plan pracy logopedycznej:
• Badania diagnostyczne Testem Badania Mowy G. Bilewicz, B. Zioło lub innymi skalami pomocniczymi.
• Opisanie diagnoz logopedycznych badanych dzieci.
• Przekazanie rodzicom dzieci informacji o wadach wymowy.
• Realizacja pierwszego etapu terapii logopedycznej – przygotowawczego, wobec dzieci uczestniczących w zajęciach.
• Realizacja drugiego etapu – wywołania głoski u dzieci uczęszczających na zajęcia.
• Przystąpienie do kolejnego etapu – utrwalania.
• Realizacja zadań wynikających z ostatniego IV etapu terapii logopedycznej.

4. Etapy terapii:
1. Przygotowawczy – zespół czynności przygotowujący do właściwej pracy logopedycznej. Są to ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe, fonacyjne, rytmizujące, słuchowe.
2. Właściwej pracy logopedycznej – wywołuje się w izolacji prawidłową artykulację głoski.
3. Utrwalania wywołanego dźwięku – stabilizowania go w mowie kontrolowanej. Polega na utrwalaniu prawidłowej artykulacji w izolacji, sylabach, nagłosie, wygłosie, śródgłosie i sąsiedztwach fonetycznych.
4. Automatyzacji wywołanego dźwięku – to etap realizowania konkretnego dźwięku w mowie spontanicznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.