X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29880
Przesłano:

Mass media - zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych. Konspekt WDŻ kl. 6

Konspekt zajęć
Prowadzący:
Przedmiot: wychowania do życia w rodzinie
Szkoła: Szkoła Podstawowa
Klasa: VI
Temat lekcji: Mass media- zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych.
Liczba godzin lekcyjnych: 1
CELE:
OGÓLNE
- kształtowanie umiejętności rozróżniania rodzajów informacji udzielanych przez media;
- wdrażanie do świadomego wyboru programu telewizyjnego lub filmu, który odpowiadałby zainteresowaniom i wiekowi ucznia (uczeń jest krytyczny wobec niektórych treści w TV i prasie oraz wybiera najbardziej wartościowe źródła informacji, które promują postawy moralne).
- obudzenie swoistego rodzaju czujności wobec odbieranych treści (umie odmówić oglądania filmów bez ingerencji osób trzecich oraz potrafi krytycznie spojrzeć na lansowane czasopisma młodzieżowe).
SZCZEGÓŁOWE - uczniowie potrafią:
- wymienić i scharakteryzować rodzaje mediów;
- zdefiniować terminy: mass media, telewizja, prasa, radio, internet;
- określić, dla jakiego odbiorcy są przeznaczone poszczególne informacje, filmy, programy, artykuły, audycje czy strony internetowe;
- określić, w jakich publikacjach mogą poszukiwać interesujących ich informacji.
Metody i techniki: praca z tekstem źródłowym, pogadanka, dyskusja, praca w grupach, ewaluacyjna: „Pociąg”.
Środki dydaktyczne: krzyżówki, gazety, słownik wyrazów obcych, Encyklopedia PWN, kserokopie materiałów dla ucznia, samoprzylepne „cenki”. Ewentualnie w zależności od wyposażenia szkoły: urządzenia medialne, tj. telewizor wyposażony w telegazetę, komputer z podłączonym Internetem.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Wprowadzenie:
1. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji – hasło krzyżówki określi nam problematykę naszych zajęć (np. imiona uczniów pochodzące z klasy należy dopasować do schematu krzyżówki- mass media).
Zapytaj uczniów jak rozumieją pojęcie „środki masowego przekazu” (mass media). Rozdaj encyklopedie i słowniki aby uczniowie zapoznali się z definicją. Poproś by wymienili znane im stacje telewizyjne, radiowe oraz tytuły prasowe. Konkluzją tej części lekcji powinno być pogrupowanie środków masowego przekazu według rodzaju( media audiowizualne czy tekstowe), według częstotliwości ukazywania się (dziennik, tygodnik itp.), według tematyki (ogólnoinformacyjna, specjalistyczna) oraz- jeśli to możliwe- według głównych odbiorców (dorośli, dzieci, młodzież, kobiety, mężczyźni, biznesmeni itp.).
2. Przedstaw krótką historię środków masowego przekazu bądź poleć wygłoszenie minireferatu przygotowanego wcześniej przez jednego z uczniów.
Początki prasy periodycznej sięgają XVII wieku, ale znaczenie nabrała dopiero w wieku XIX. Pierwsze regularne programy radiowe nadawane są od 1920 roku, a telewizyjne od 1936 roku (w Polsce od 1953 roku). Telewizja kolorowa pojawiła się w 1973 roku.
Rozwinięcie:
3. Pogadanka prowadząca do uzyskania odpowiedzi na pytania:
- skąd czerpiesz informację o ofercie programowej poszczególnych stacji telewizyjnych?
- skąd wiesz, czy dany program/film jest wartościowy, właściwy dla ucznia w twoim wieku?
- co to jest ramówka, czas antenowy, recenzja, rekomendacja?
- czego możemy dowiedzieć się z recenzji a czego z rekomendacji?
4. Uczniowie zostają podzieleni na kilka grup, którym nauczyciel rozdaje po kilka programów telewizyjnych wraz z poleceniem: proszę odszukać programy/filmy dla dzieci i młodzieży i zaznaczyć je kolorem. Uczniowie pracują w grupach, po czym reprezentant grupy przedstawia wyniki pracy grupowej na forum klasy.
5. Nauczyciel rozdaje grupom słowniki języka polskiego i poleca:
- odszukać słowa: mądry, interesujący, wartościowy i dopisać na kartce ich znaczenie, potem odnaleźć wyrazy bliskoznaczne, by móc określić za ich pomocą ocenę filmu lub programu;
- z oferty programowej, w której zaznaczyliście kolorem programy/filmy dla dzieci lub młodzieży wybierzcie jakiś program/film i oceńcie jego wartość za pomocą przymiotników, które uprzednio odszukaliście w słownikach języka polskiego. Uczniowie pracują w grupach, po czym reprezentant grupy ocenia wartość wybranego programu/filmu na forum klasy.
6.Pogadanka nauczyciela na temat szkodliwości niektórych programów. Następnie nauczyciel rozdaje karki z prośbą o oddanie ich rodzicom (nie wymagane, opcjonalnie).
Zakończenie:
Podsumowanie: „ Pociąg”
Pociąg składa się z lokomotywy i trzech wagonów. Uczeń ma określić poziom swojego zaangażowania w trakcie zajęć. Na ilustrację pociągu przykleja kolorową „cenkę”. Wkleja „siebie” w określone miejsce w pociągu. Czym bliżej lokomotywy, tym zaangażowanie ucznia było większe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.