X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29820
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Czyste powietrze wokół nas - harmonogram realizacji w przedszkolu

Program „ Czyste powietrze wokół nas ‘’- harmonogram realizacji w przedszkolu.

Cele programu :
 
GŁÓWNE :
Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.
SZCZEGÓŁOWE:
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

ADRESACI PROGRAMU:

Dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczające do przedszkola.
Rodzice i opiekunowie.
Tytuły zajęć :
1. Wycieczka .
2. Co i dlaczego dymi ?
3. Jak się czuje , kiedy dymi papieros ?
4. Co się dzieje , gdy ludzie pala papierosy ?
5. Jak unikać dymu papierosowego ?

Poszczególne zajęcia maja charakter warsztatowy .

Etap wdrażania programu :
Opracowanie harmonogramu działań programowych
Spotkanie z rodzicami i przekazanie informacji o udziale
przedszkola w programie ,,Czyste
powietrze wokół nas’’
Przekazanie listu do rodziców .

Etap ( metody) realizacji :

- Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem
scenariuszy dostępnych w programie przedszkolnej edukacji
antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

- Przeprowadzenie pogadanki z rodzicami na temat
szkodliwości palenia wg własnych scenariuszy

- Wizyta pielęgniarki szkolnej i pogadanka na temat
szkodliwości palenia

- Zgaduj-zgadula: Jak uniknąć dymu papierosowego? Co się
dzieje jak ludzie palą? i.t.p.

- Przedstawienie w formie plakatu zagadnienia profilaktyki
czystego powietrza- znaczki o treści „Zakaz palenia”

- Poznanie postaci Dinka i nauka piosenki

- Zorganizowanie wycieczki dydaktycznej pod hasłem „Co i
dlaczego dymi?”

- Przygotowanie wystawki plastycznej uświadamiającej źródła
dymu.
Metody programu :
- warsztaty
- pogadanki
- obserwacje
- spotkanie z pielęgniarką
- prace plastyczne ( wystawy )
- konkursy
- wycieczki
- gry i zabawy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.