X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29756
Przesłano:
Dział: Logopedia

Automatyzacja wymowy głoski "s” - samodzielne tworzenie nowych form gramatycznych i konstrukcji zdaniowych. Scenariusz zajęć logopedycznych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Temat: Automatyzacja wymowy głoski „s” – samodzielne tworzenie nowych form gramatycznych i konstrukcji zdaniowych.


Etap terapii: dzieci potrafią poprawnie zrealizować głoskę s w izolacji, powtórzyć ją na poziomie sylaby, wyrazu, zestawu wyrazów i zdania oraz kontrolować swoją wymowę w prostych samodzielnych wypowiedziach.
Cele:
• Przypomnienie właściwej realizacji głoski s na różnych poziomach (izolacja, sylaba wyraz, itd.).
• Doskonalenie właściwej realizacji głoski s w samodzielnych wypowiedziach.
• Doskonalenie właściwego użycia form gramatycznych.
• Doskonalenie umiejętności językowych.
• Doskonalenie autokorekcji własnych wypowiedzi.
• Doskonalenie uwagi słuchowej.
Metody: słuchowa, kontroli wzrokowej,ćwiczeniowe: powtarzanie, nazywanie, tworzenie nowych form wg wzoru,
gra planszowa, rozmowa kierowana.
Formy pracy: grupowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: kartoniki z obrazkami zawierającymi w swojej nazwie głoskę s – „Piotruś logopedyczny”, plansze ilustrujące początek zdań (przedstawiające rysującego chłopca i dziewczynkę), logopedyczna gra planszowa „Czego brakuje?”, pudełko, ilustracja „W jamie smoka” (B. Dawczyk, I. Spychał: „Syczki s, z, c, dz”, Wyd. BEA książki edukacyjne, Toruń 2004).
Czas zajęć – 30 minut.
Przebieg zajęć:
1. Przypomnienie wymowy głoski s – opis i demonstracja przez logopedę: przypomnienie wymowy głoski s poprzez powtarzanie w izolacji, nagłosie sylaby i wyrazu, śródgłosie sylaby i wyrazu, wygłosie sylaby i wyrazu, zestawach wyrazów i krótkich zdaniach.
2. Samodzielne nazywanie obrazków – każde z dzieci otrzymuje kartoniki z głoską s w ich nazwie i samodzielnie nazywa je, pozostałe dzieci uważnie słuchają i koryguję ewentualne błędy w wymowie.
3. Samodzielne tworzenie do w/w obrazków form liczby mnogiej – każde z dzieci otrzymuje do pary obrazki z głoską s, następnie dzieci nazywają swoje pary obrazków.
4.Określanie położenia obrazków – logopeda rozkłada przed dziećmi kartoniki z obrazkami zawierającymi w swojej nazwie głoskę s w kilku rzędach (np. w czterech rzędach po cztery obrazki) , następnie pyta dzieci, co leży nad/pod/między/z lewej/z prawej strony danego obrazka - dzieci odpowiadając pełnym zdaniem, mówią co leży w danym miejscu, np.
- L: Co leży pod samolotem? – D: Pod samolotem leży pasek.
- L: Co leży między sokiem a sukienką? – D: Między sokiem a sukienką leży pasek, itd.
5. Samodzielne tworzenie form dopełniacza – każde z dzieci nazywa swój obrazek, następnie wrzuca go do pudełka, mówiąc : „Nie ma .....”, np. Samochód – nie ma samochodu, sól – nie ma soli, itd.
6. Samodzielne tworzenie form biernika – kontynuacja ćwiczenia nr 5; dzieci kolejno wyjmują z pudełka obrazki tworząc zdania wg wzoru: „Z pudełka wyjmuję ......”
7. Budowanie zdań wg wzoru – logopeda układa przed dziećmi plansze ilustrujące początek zdania z rysującymi dziećmi oraz kartoniki z obrazkami z głoską s, następnie wskazuje jedną z kart i któryś z obrazków. Dzieci tworzą zdania wg wzoru kończąc je nazwą przedmiotu ze wskazanego kartonika, np.
Sylwek rysuje ....... samolot.
Justyna rysuje ........ słonia, itd.

8. Gra planszowa „Czego brakuje” – każde z dzieci otrzymuje dużą planszę i zestaw kart z obrazkami z głoską s , nazywa obrazki z kart, następnie porównuje je z dużymi kartami i mówi czego brakuje.
9. Ćwiczenia słuchu fonematycznego – Zabawa DOBRZE – ŹLE. Logopeda pokazuje poszczególne kartoniki z obrazkami zawierającymi w swojej nazwie głoskę s, jednocześnie je nazywając, ale nie zawsze poprawnie. Zadaniem dziecka jest powiedzieć, czy dany wyraz wymówiony był poprawnie. Jeśli wymówiony był źle, dziecko poprawia błąd.
10. Rozmowa kierowana –dzieci oglądają ilustrację „W jamie smoka”, następnie logopeda rozmawia z dziećmi na temat tego, co znajduje się na ilustracji, zadając odpowiednie pytania. Dzieci odpowiadają na pytania pełnym zdaniem pamiętając o poprawnej wymowie głoski s.
11. Podsumowanie zajęć oraz określenie zadania domowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.