X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 2970
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej - luty

I Kolorowy tydzień w naszym przedszkolu

Poniedziałek – kolor czerwony
1. Wspólne umieszczenie na tablicy napisu „Kolorowy tydzień”, a pod nim siedem krasnali z bajki w kolorach: czerwony, niebieski, żółty , zielony, Nazwanie krasnali tak jak poszczególne dni tygodni.
2. Krótkie opowiadanie na temat Krasnali. Pytania do dzieci – wspólna rozmowa na temat opowiadania. Na podstawie opowiadania - zaproponowanie dzieciom urządzenia święta dla każdego koloru.
3. Zabawa ruchowa z chustą animacyjną „Kolory”.
4. Słuchanie wiersza Anny Natorff pt. „Barwa czerwona”. Rozmowa na temat wiersza. Wspólne odszukanie na sali elementów, które są czerwone i były wspominane w wierszu: maki, drogowe znaki, kartka z kalendarza, flaga, bocian.
5. Gromadzenie na dywanie innych czerwonych przedmiotów – klocków lalek – przeliczanie przedmiotów – porównywanie kto znalazł więcej.
6. zajęcia rytmiczno-słuchowo- ruchowe przy piosence....
7. Zabawa konstrukcyjna – budowanie na środku sali czerwonego miasta ze wszystkich rodzajów klocków.

Wtorek – kolor niebieski
1. Powitanie koloru dnia – ćwiczenia gimnastyczne z przyborami w kolorze niebieskim.
2. Słuchanie wierszy Anny Natorff pt. „Barwa niebieska” i „Błękitny wiatr” – rozmowa na temat treści utworów.
3. Zabawa dydaktyczna „Niebieskie jak...” – wyszukiwanie niebieskich przedmiotów, zabawek itp.
4. Zabawa dydaktyczna z książką ....... „Kolory”.
5. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem niebieskich przyborów (szarfy, krążki, woreczki, koła) wg K. Wlaźnik. Zestaw nr III
6. Malowanie niebieską farbą obrazka na dowolny temat na dużych arkuszach papieru (zwrócenie uwagi na odcienie koloru niebieskiego – błękit, granat).

Środa – kolor żółty
1. Powitanie koloru dnia – ćwiczenia gimnastyczne z przyborami w kolorze żółtym.
2. Słuchanie wiersza A. Natorff pt. „Barwa żółta”. Rozmowa na temat treści wiersza.
3. Wyszukiwanie żółtych elementów naszego stroju.
4. Układanie dowolnych kompozycji z figur geometrycznych (klocki) – wznoszenie żółtego miasta z klocków.
5. Gry i zabawy rozwijające umiejętność klasyfikowania i definiowania – zajęcia wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
Każde dziecko ma tackę oraz przygotowany zestaw figur geometrycznych, niektóre z nich mają nalepione dodatkowe elementy – (dz. 5 letnie mają więcej elementów na klockach). Nauczycielka wciela się w role hurtownika, który zamawia dany produkt. Nauczycielka określa cechy zamawianego produktu – dzieci mają na zadanie prawidłowo sklasyfikować, który to klocek. Następnie po dokonaniu wyboru nauczycielka przechodzi między dziećmi i sprawdza czy zamówienie jest zrealizowane.
6. Zapoznanie i nauka piosenki – „Kolorowe kredki” Fasolek.

Czwartek – kolor zielony
1. Powitanie koloru dnia – ćwiczenia gimnastyczne z przyborami w kolorze zielonym.
2. Słuchanie wiersza A. Nartoff pt. „Kolor zielony” – rozmowa na temat treści wiersza.
3. Wspólne wyszukiwanie przedmiotów o kolorze zielonym.
4. Słuchanie utworu „Trzy farby Piotrusia” H. Zdzitowieckiej z pomocą kolorowych ilustracji. Prezentacja kolorów oraz ich mieszania. Rozmowa na temat utworu.
5. Zabawy z chustą animacyjną „Kolory”, „Zielony”.
6. Mieszanie farb – poznawanie nowych kolorów, mieszanie barw na podstawie opowiadania „Trzy farby Piotrusia”.
7. „Kolorowy motyl” – technika odbijania – malowanie i mieszanie farb w kształcie skrzydła motyla na jednej stronie kartki – składanie kartki odbijanie skrzydła – wykończenie pracy.
8. Ewaluacja zajęć: podobało mi się, nie podobało mi się: wyrażanie własnego zdania za pomocą buzi uśmiechniętej lub smutnej.

Piątek – w Krainie Trójlandu – zajęcia techniką dramy
1. Zaproszenie dzieci do Krainy Trójlandu – krainy kolorów.
2. Podział grupy na trzy rodziny według kolorów – rozdanie dzieciom odpowiednich atrybutów w kolorach ich kraju - dzieci gromadzą się w określonym miejscu, dekorują swoje terytorium, określają totem i wyznaczają członków w rodzinie np. totem rodzinny dla koloru niebieskiego – motyl dla koloru czerwonego – serce dla koloru zielonego – kwiat.
3. Dzieci otrzymują materiały – bibuły, stroje, nożyczki itp. Z otrzymanych rekwizytów projektują stroje dla swojej grupy – prezentacja grup.
4. Zbliżają się rocznice uroczystości rodzinnych i mieszkańcy poszczególnych landów przygotowują swoją uroczystość rodzinną – każda grupa wyznacza członków swojej rodziny – mama, tata oraz dzieci.
5. Członkowie każdej rodziny prezentują różne scenki zaproponowane przez nauczycielkę – grając pantomimę np.: Rodzina na zakupach, rodzina u lekarza, rodzina na spacerze w parku itp. Każda grupa wybiera sobie scenkę.
6. Prezentacja pantomimy – uczestnicy prezentują swoją scenkę – podczas prezentacji nauczycielka wciela się w rolę fotografa – używając słów „stop klatka” prosi dzieci o zatrzymanie akcji.
7. Po zakończeniu pantomimy wszystkich grup nauczycielka zbiera rekwizyty z różnych krajów do pudełka , w którym mieszają się kolorowe materiały i wyjmuje z pudełka cukierki ,którymi częstuje uczestników zajęć.

II Sporty zimowe

Poniedziałek „Zabawy zimowe”
1. „Hej na sanki” opowiadanie B.St. Kossuth pomoc kolorowych tablic tematycznych - Udzielanie odpowiedzi na pytania nauczycielki – rozmowa na temat utworu.
2. Wypowiadanie się na temat obrazka „Zabawy zimowe” (karta graficzna) – nadanie imion dzieciom występującym na obrazku. Wyodrębnienie pierwszego i drugiego planu na obrazku. Zachęcanie do wypowiadania się i układania dłuższej wypowiedzi rozmowa o zabawach zimowych i ich bezpieczeństwie.
3. Analiza i synteza wyrazów nauczyciel wypowiada głoskami np.: s-a-n-k-i – dzieci dokonują syntezy wyrazu i odszukują przedmiotu na ilustracji.
4. Zabawa zręcznościowa „Rzut do kosza” zgniatanie jedną ręką gazety. Rzucanie do kosza ustawionego w odpowiedniej kolejności.
5. Zabawa z celowaniem (jw.) „Celuj kulą śniegową” tym razem w postawiony słupek.
6. Wycinanka z kolorowego papieru na temat „Zabawy zimowe”. Dzieci wycinają elementy z kolorowego papieru i naklejają na niebieski karton.
7. Zajęcia muzyczno-słuchowo-ruchowe przy piosence.....................

Wtorek „Nasze zabawy są wesołe i bezpieczne”
1. Słuchanie opowiadania M. Jaworczakowej „Sanki”. Opowiadanie jego treści własnymi słowami – zwrócenie uwagi na stany emocjonalne bohaterów. Wyrażanie ich za pomocą ciała i mimiką. Ocena zachowań bohaterów. Prowadzenie rozmowy dot. koleżeństwa, dostrzeganie potrzeb innych ludzi, dzielenie się z innymi.
2. Zabawy i ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na kulki z waty, toczące się po blacie stolika. Zabawy i ćwiczenia zręcznościowe – „Czyje dłonie złapią kulkę spadającą ze stolika?” działanie w parach.
3. Zabawy a kodem Semadeniego – N rozdaje dzieciom klocki. Prosi aby dzieci wybrały klocek, jednocześnie wieszając na tablicy symbole: koło, białe, duże, grube. Dzieci kładą wybrany klocek przed sobą na dywanie. Wykorzystując inne klocki układają dowolny wzór na dywanie. Dzieci oglądają swoje wzory, opowiadają o nich.
4. Pogadanka na temat korzystania z sanek w ogrodzie przedszkolnym – ustalenie zasad dotyczących kolejności i sposobu ciągnięcia się na sankach lub sposobu zjazdu z górki. Omówienie zasad bezpieczeństwa.
5. Wyjście do ogrodu „Zabawy na sankach” wg A. Kalinowskiego (str.219)

Środa „Łyżwy czy narty?”
1. Zbieranie i oglądanie obrazków, ilustracji i zdjęć o tematyce związanej ze sportami i zabawami zimowymi. Swobodne wypowiadanie myśli, uwag, spostrzeżeń.
2. „Nowe łyżwy Adama” J. Wasilewskiej - opowiadanie z pomocą pacynki głównego bohatera. Przeprowadzenie rozmowy związanej z treścią . Udzielanie odpowiedzi na pytania, próba zidentyfikowania myśli przewodniej utworu (nie wolno ślizgać się na zamarzniętych zbiornikach wodnych) ponieważ jest to bardzo niebezpieczne. (Pomoc kolorowych tablic graficznych z teczki „Bezpieczeństwo”).
3. Zabawa ruchowa „Sporty zimowe” dzieci podzielone wg kolorów na grupy naśladują sposób poruszania się na łyżwach, nartach i sankach. Kiedy nauczycielka pokazuje dany kolor – odpowiednia grupa odpoczywa.
4. Ćwiczenia mięśni języka i warg, wykonywane w małym lusterku - ułożenie języka w kształcie rulonika; - język ułożony w kształcie rulonika, dmuchamy w ten sposób, że powietrze przepływa tylko przez rulonik; - przy nieruchomym języku w kształcie rulonika rozciągamy wargi na boki; Dmuchanie przez złączone wargi lekko wysunięte do przodu, - Gwizdanie, parskanie, cmokanie, - Nabieranie powietrza pod górną, później pod dolną wargę.
5. Zabawa muzyczno-ruchowa „Zaprzęgi” przy piosence „Sanna”.
6. „Wesołe Bałwanki” - kształtowanie kompetencji matematycznych dziecka – zapoznanie dzieci z pojęciami „duży – większy, mały – mniejszy”. Wg metody edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Czwartek „Zimowa olimpiada”
1. „Zimowa olimpiada” – rozmowa na temat zabaw i sportów zimowych w oparciu o wiedzę dzieci oraz kolorowe ilustracje i zdjęcia. Nazywanie niektórych sportów zimowych – jazda figurowa na lodzie, saneczkarstwo, skoki narciarskie.
2. „Flaga olimpijska” – wypowiedzi dzieci na temat flagi umieszczonej na tablicy. Pytania co symbolizuje flaga na obrazku? Jakie sporty są uprawiane na zimowej olimpiadzie? Z czego ułożona jest flaga? Jakie są kolory kółek na fladze?
3. Zabawa ruchowa „Olimpiada sportowa” przeliczają od 1 do 5 każda liczba przypisany ma kolor z flagi olimpijskiej. Nauczycielka poprzez podnoszenie danej szarfy wyznacza grupę dzieci, które wchodzą na lodowisko i jeżdżą na łyżwach.
4. „Gimnastyka smyka” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych metodą gimnastyki twórczej R. Labana
5. „Prasowanka” - nad rozłożoną przed sobą kartką dzieci ostrzą kredki świecowe w wybranych przez siebie kolorach. Ze "skrawek" kredki układają dowolny wzór - następnie przykrywają go drugą kartką, później gazetą i przeprasowują lekko rozgrzanym żelazkiem. Na kartce, którą przyłożyli powstaje przepiękny wzór. Dzieci domalowują do swojej pracywybrane elementy aby przypominały flagę olimpijską lub jakiś sport zimowy. Na kartce, na której układaliśmy "skrawki" kredek również powstaje wzór - stopiony wosk, który możemy wykorzystać do innej pracy.


Piątek „Mini quiz zimowy”
1. Teatrzyk kukiełkowy „Zwierzątka na zawodach” – według własnego pomysłu nauczycielki. Rozmowa na temat treści teatrzyku. Kto uczestniczył w zawodach? Jak główni bohaterowie mieli na imię? Jakie zawody urządziły zwierzątka? Co to takiego zawody sportowe? Wspólne wyciąganie wniosków i morału z opowiadania – czy warto oszukiwać? Czy zawsze się wygrywa? Jak zachowasz się gdy przegrasz, a jak gdy wygrasz?
2. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Na ślizgawce” oraz elementem biegu „Saneczki” do muzyki skocznej z płyty „Zabawy na 4 pory roku”.
3. Mini quiz zimowy:
- podział dzieci na grupy (dziewczynki – chłopcy),
- ustalenie reguł quizu – przyznawanie punktacji (przygotowanie guzików oraz po pojemniku na punkty dla każdej z grup),
- ustalenie między dziećmi kto jest liderem zespołu,
I – Zagadki – wykorzystanie zagadek tematycznych z gry „Zagadki smoka Obiboka” oraz zagadki Joanny Wasilewskiej (sanki, narciarz, łyżwiarka),
II – Ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach i wyrazach dźwiękonaśladowczych –przykładowe zadania dla grup:
- jazda na sankach (np.: szu szu),
- dzwonki sanek (np.:dzyń, dzyń),
- odgłos chodzenia po śniegu (np.: skrzyp, skrzyp) itp.
Grupa ma czas aby się naradzić i w końcowym efekcie wspólnie zaprezentować dany odgłos.
III – Pantomima – każda grupa dostaje zadanie do pokazania np.: jazda figurowa na lodzie lub zjeżdżanie z górki na nartach – grupy nawzajem przedstawiają pantomimę – punkty za odgadnięcie hasła przeciwników.
IV – Rzut śnieżką do kosza – każde dziecko z grupy ma kulę z gazety (ugniecionej samodzielnie) liczba punktów dla grupy odpowiada liczbie wrzuconych kul do kosza.
V – Zakończenie quizu – przeliczanie punktów ustalanie kto ma więcej i kto zwyciężył, a kto zajął drugie miejsce. Wręczenie dyplomów – gratulacje.

4. Ewaluacja zajęć:
- bardzo mi się podobało – buzia wesoła,
- raczej się nudziłem – buzia smutna,

III W sklepie

I Na straganie
1. Powitanie w kręgu „Iskierka”
2. Zaproszenie dzieci pod tablicę, gdzie znajdują się kolorowe koperty – dzieci wybierają kopertę i rozwiązują zagadkę, która się w niej znajduje. Po odgadnięciu wszystkich zagadek odkryta zostaje ilustracja z warzywami i straganem. Rozmowa na temat warzyw, jakie dzieci widzą warzywa, czy warzywa są zdrowe, jakie dzieci lubią jeść warzywa itp.
3. Teatrzyk kukiełkowy „Na straganie” na podstawie wiersza J. Brzechwy – pomoc kukiełki – rozmowa na temat treści teatrzyku: Jakie warzywa wystąpiły w tym wierszu? (pokazywanie i nazywanie warzyw występujących w wierszu) Jak skończyła się kłótnia warzyw?
4. Zabawa badawcza – „Poznawanie warzywa po zapachu” – I zespół cebula i II czosnek
5. Zabawa ruchowa „Gotowanie zupy” – zabawa przebiega według opowieści słownej nauczycielki (zawarta w konspekcie).
6. Klasyfikowanie warzyw według kształtu. Nauczyciel rozdaje dzieciom sylwety warzyw. - Włóż do jednego koszyka warzywa okrągłe, a do drugiego warzywa podłużne. Wytłumaczenie słowa „stragan”.
Umieszczenie warzyw w koszykach przypiętych do tablicy.
7. Dzielenie wyrazów warzyw na sylaby, wyodrębnianie pierwszej głoski.
8. Zajęcia rytmiczno-słuchowo- ruchowe przy piosence....
9. Spacer na pobliski targ miejski – zapoznanie dzieci z nowym miejscem. Wspólne zrobienie zakupów.

II Sklepy, w których robimy zakupy.

1. Powitanie – zabawa paluszkowa wg K. Sąsiadek.
2. „Co Uszatek kupił w sklepie” – opowiadanie „Sklep” Cz. Janczarskiego z: „Nowi przyjaciele Misia Uszatka” str. 12 opowiadanie z pomocą pacynki misia. Rozmowa na temat utworu: Kto wymyślił założenie sklepu, jaki to był sklep, co można było w nim kupić itp.
3. Zabawa ruchowa „Na zakupach” – przy podkładzie spokojnej muzyki dzieci poruszają się po sali imitując ruchy jakie wykonują klienci w sklepie – schylają się po produkty, stają na palcach by dosięgnąć, noszą ciężkie torby – gdy muzyka przestaje grać dzieci stoją w bezruchu.
4. „Jaki to sklep?” – dzieci otrzymują zestaw produktów (kosmetyki, odzież, spożywcze, zabawki) – na tablicy nauczycielka wywiesza witryny tych sklepów zadaniem dzieci jest odgadnięcie jakie to sklepy oraz przyklejenie do nich odpowiedniego produktu. Przeliczanie produktów, gdzie jest więcej?
5. Czytanie globalne napisu „sklep”. Wspólne projektowanie sklepu – układanie półek, żywności itp. – pomoc teczki tematycznej „W sklepie”.
6. Zajęcia gimnastyczne „W sklepie z zabawkami” zestaw nr wg K. Wlaźnik

III W sklepie z zabawkami

1. Powitanie muzyczne – N śpiewa „Wita Was...” dzieci kolejno śpiewają swoje imiona wg własnej melodii.
2. „W sklepie z zabawkami” opowiadanie na podstawie utworu Cz. Janczarskiego z: „Przygody i wędrówki Misia Uszatka” str.4 Rozmowa na temat utworu.
3. Czytanie globalne napisu „zabawki”.
4. Zabawa ruchowa „W sklepie z zabawkami” do muzyki M. Jeżowskiej. Dzieci zamieniają się w wybrane zabawki i siedzą na półkach. Nadchodzi noc i zabawki schodzą z półek nakręcają się i wykonują ruchy imitujące wybraną zabawkę, gdy muzyka milknie zabawki stoją nieruchomo by po chwili znowu się nakręcić i zamienić w inne zabawki.
5. Ile waży miś? Ile waży lalka? Zajęcia matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” str. 117
- wspólne konstruowanie wagi szalkowej,
- Ile waży pluszowy miś? – ważenie misia za pomocą klocków drewnianych oraz wagi szalkowej
- Ile waży lalka? – ważenie lalki i innych przedmiotów wybranych przez dzieci za pomocą wagi oraz klocków.
6. „Pieniądze” – wykonywanie pieniędzy: monet (okrągłe kartony) oraz banknotów (prostokątne kartony) według własnego pomysłu dziecka za pomocą kolorowych pieczątek.

IV W sklepie spożywczym

1. Powitanie w kręgu „Iskierka”.
2. „Sklep spożywczy” wiersz Cz. Janczarski z: „Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” str. 103 Przedstawienie wiersza z pomocą teczki tematycznej „W sklepie”.
3. Zabawa dydaktyczna segregowanie i układanie na półkach sklepu pojemników po żywności spożywczej przyniesionych przez dzieci.
4. Kim jest i czym się zajmuje ekspedientka? Jak powinniśmy się zachować w sklepie? Jakich zwrotów grzecznościowych używać? Rozmowa kierowana przez nauczycielkę.
5. Zabawa tematyczna „Sklep” zabawa w sklep: Wymiana towaru za wykonane dzień wcześniej pieniążki. Podział ról na: pracowników, ochroniarza oraz klientów (rodziny z dziećmi).
6. Zajęcia gimnastyczne

V Chory miś

1. Powitanie wg Klanzy „Wszyscy są witam Was”
2. „Gdzie się co kupuje” Cz. Janczarski z: „Nowi przyjaciele Misia Uszatka” str. 10 opowiadanie z pomocą kukiełki. Rozmowa z dziećmi na temat opowiadania: co się kupuje w sklepie spożywczym, a co w aptece. Pomoc z teczki tematycznej „W sklepie”.
3. Zabawa – wyliczanka „Poszedł Jarek na jarmarek ...”.
4. Teatrzyk kukiełkowy na podstawie wiersza M. Buczkównej „W aptece” z: „Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” str. 104
5. „Projektowanie sklepu” – malowanie farbami dowolnego sklepu, wycinanie i wyklejanie odpowiednich artykułów. (z zabawkami, z odzieżą itp.).
6. Ewaluacja zajęć.

IV Oto ja!
I Czystość to zdrowie
1. Ćwiczenia poranne: Wielkoludy i krasnoludy.
2. ,,Przedszkolaczek mały, duży...” – recytacja wiersza; przypomnienie o mydle, wodzie, ręczniku. (nauka wiersza „Przedszkolaczek”J. Korczakowskiej)
3. Poznanie postaci Grzesia z wiersza Elżbiety Burakowskiej „Zmartwienie Grzesia” – wspólna wyprawa z Grzesiem do łazienki pokazanie Grzesiowi jak należy myć ręce.
4. Zabawa ruchowa przy wierszu „Kotek” – pokazywanie ruchem oraz zabawa przy piosence Fasolek „Mydło lubi zabawę”.
5. Działania w grupach: pranie ubranek dla lalek, mycie samochodu.
6. Zajęcia ruchowe - Elementy dramy ,,Co robimy w łazience” – bez słów.
7. Działanie według wyboru: Ręczniki – projektowanie wzorów z figur geometrycznych; Dobieranie przyjaznych par – odrysowywanie, wycinanie, naklejanie na kolorowy karton.
8. Synteza słuchowa wyrazów – mydło, woda, pasta, kubek, szczotka – wspólne sylabizowanie, klaskanie oraz przeliczanie sylab.
9. Zajęcia muzyczno-słuchowo-ruchowe przy piosence .......

II To jestem ja. (wg Gruszczyk-Kolczyńskiej)

Ćwiczenia poranne
1. Wysłuchanie recytacji wiersza Kamieńskiej A. „Ania” – ilustrowanie treści utworu pacynką dziewczynki.

2. Rozmowa na temat treści zawartych w wierszu. Zachęcanie dzieci do samodzielnych wypowiedzi związanych z wyglądem dziewczynki i ich samych.

3. Zabawa „Zgadnij, o kogo chodzi.”Jedno dziecko staje plecami do pozostałych, a ktoś inny (najpierw nauczycielka) opisuje jedno z dzieci z grupy. Dziecko stojące tyłem musi zgadnąć, o kogo chodzi. Kiedy zgadnie wybiera następną osobę, która ma się odwrócić. Trzeba pamiętać, aby opis dawał pozytywny obraz opisywanego dziecka.

4. Rozdanie lusterek dzieciom. Ustalanie koloru włosów i oczu:
- przyglądanie się swoim włosom w lusterku,
- określanie koloru,
- grupowanie dzieci ze względu na kolor włosów: bruneci, blondyni, szatyni, rudzi,
- oglądanie w lusterku swoich oczu,
- ustalanie ich koloru,
- grupowanie dzieci ze względu na kolor oczu.

5. Oglądanie w lusterku głowy i nazywanie części twarzy:
- głaskanie, dotykanie, określanie kształtu: czoła, brwi, powiek, rzęs, nosa, policzków, uszu, ust i brody.

6. Zwrócenie uwagi na symetrię twarzy:
- położenie obu dłoni na twarzy (dłonie stykają się na linii nosa),
- odsłonięcie jednej strony twarzy i spojrzenie w lusterko,
- ponowne zasłonięcie twarzy,
- odsłonięcie drugiej strony twarzy i popatrzenie w lusterko.

7. Oglądanie rąk i nazywanie wyróżnionych części: palce, dłoń, nadgarstek, przedramię, łokieć, ramię

8. Oglądanie nóg i nazywanie wyróżnionych części: stopa, palce, pięta, kostka, łydka, kolano, udo.

9. Oglądanie całej sylwetki człowieka i nazywanie wyróżnionych części: szyja, ramiona, pierś, brzuch, plecy, pośladki.

III Co lubię jeść? .
1. Gimnastyka poranna.
2. Powitanie dzieci, które:
- lubią spacery, lubią jeść owoce i warzywa, lubią jeść mięso,
3. Ćwiczenia ortofoniczne.
4. Zapoznanie z utworem Stanisława Jachowicza „Chory kotek”- ukazanie dzieciom skutków objadania się – pomoc kolorowych ilustracji.
5. Zabawa ruchowa „Pułapka na myszy” wg. Klausa W. Vopela „Witajcie uszy”. (str.40)
6. „Co lubię jeść?” – wykorzystanie teczki „Zdrowie i higiena” – wspólne nazywanie pokarmów (kolorowe kartoniki). Wspólne układanie pokarmów do uśmiechniętego i smutnego talerzyka – analizowanie dlaczego dzieci nie lubią pewnych potraw i dlaczego lubią inne?
7. Zabawa dydaktyczna „Jestem zupką pomidorową” – wcielanie się w wybrany pokarm – zareklamowanie go (zjedz mnie jestem smaczna i zdrowa).
8. Praca plastyczna – plakaty: I – „To służy zdrowiu” oraz II „To szkodzi zdrowiu” – wycinanie z gazet, malowanie, naklejanie, odrysowywanie własnego ciała na dużych kartach papieru.
9. Ewaluacja zajęć.
IV Gimnastyka – dbam o ciało .
1. Gimnastyka poranna.
2. Muzyczne powitanie – zaśpiewanie własnego imienia z wykorzystaniem instrumentu muzycznego.
3. Zabawa ruchowa pt. „Słuchaj bębenka”. Dzieci tańczą do muzyki. Starają się poruszać zgodnie z tempem i dynamiką utworu. Gdy muzyka umilknie słychać bębenek, który zaczarowuje dzieci w: miłego kotka, złego psa, sennego misia. Muzyka i bębenek pojawiają się razem na przemian. Charakter muzyki zmienia się.
4. Dokończ zdanie. Uczestnicy zabawy siedzą w kręgu. Dokańczają zdanie: „Jestem wesoły, gdy...”
5. Zapoznanie dzieci ze słowami piosenki gimnastycznej ćwiczenia przy śpiewaniu.

„ Piosenka gimnastyczna”, muz. Cz. Aniołkiewicz, sł. I. Landau
Lew głośno ryczy, trąbi słoń.
Słuchaj orkiestry, plecy skłoń!
Czubkami palców dotknij stóp,
Teraz się już wyprostuj znów.
Ref. Musi się starać, kto chce być mocny.
Jeśli się zmęczysz, trochę odpocznij!
A teraz odchyl głowę w tył!
Ćwicz, jeśli chcesz mieć dużo sił!
Słoń głośno trąbi, ryczą lwy.
Może chcą ćwiczyć tak jak wy?
Więc teraz rozłóż ręce w bok,
Zrób szybko jeden długi krok!

6. Ubieranie sylwety postaci (pomoc z zestawu Rabe) – wyszukiwanie wszystkich części garderoby pasujących do postaci dziecka. Naklejanie wyciętych elementów (dz. 5 letnie samodzielnie wycinają), wyjaśnienie pojęcia „para” – wyszukiwanie par butów, rękawiczek. Wywieszenie prac.

7. Zabawy i ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu (według B. Formy):
- marsz za nauczycielką po wydeptanej ścieżce na śniegu.
- zabawa orientacyjno – porządkowa „Karmniki” N. Dzieli dzieci na kilka zespołów dla każdego zespołu wydziela koło „karmnik”. Które ptaszki (dzieci) przyfruną najszybciej, te wygrywają,
- ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Małe i duże bałwanki”. Na hasło „małe bałwanki” dzieci przechodzą do pół siadu podpartego, na hasło „duże bałwanki” dzieci wstają ręce kładą na biodrach i obracają się wokół własnej osi.
- ćwiczenia wieloznaczne „Jazda na nartach” dzieci uginają nogi w kolanach, pochylają się lekko do przodu i przenosząc ciężar ciała z prawej na lewą stronę naśladują narciarzy.
- ćwiczenia tułowia „Śnieżna zamieć” – dzieci przodem do N. Na hasło „wiatr wieje z przodu” dzieci wypychają biodra do tyłu i analogicznie „wiatr wieje z tyłu”.
- ćwiczenie równoważne – dzieci stawiają nogi w tym miejscu, w którym pozostawiła ślad N.
- „Śnieżna kula”- Zabawa ruchowa z elem. toczenia - marsz uspakajający

V Jem zdrowo i wesoło

1. Poranna gimnastyka
2. Ćwiczenia oddechowe „Serwetkowe dmuchawce”
3. „Przeziębienie Krzysia” – opowiadanie nauczycielki – pomoc kolorowych ilustracji tematycznych.
4. Działania dzieci syrop dla Krzysia z cebuli i buraka (mycie, obieranie, drążenie (dz 5 letnie), sypanie cukru).
5. Zabawy badawcze z solą, cukrem, wodą, cytryną (smak) wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
6. Zabawa ruchowa „Kalafior” wg Klausa W. Vopela „Witajcie uszy” (str. 61).
7. Praca manualna
„Zaczarowane serwetki”: ozdabianie serwetki bibułkowej twórczość własna dziecka (rozpływające się kontury).
Tworzymy „Album o zdrowej żywności” – rysowanie kart (mazaki, kredki, farby) wspólne spinanie kart albumu.

Literatura metodyczna:
1. E. Gruszczyk-Kolczyńska „Dziecięca matematyka”.
2. W. Gniewkowski K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne”.
3. St. Moliere „Metodyka wychowania fizycznego”.
4. K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”.
5. M. Bogdanowicz B. Krestel „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”.
6. A. Kalinowski „Ćwiczę i bawię się z dzieckiem”.
7. Forum nauczycieli „Wychowanie przedszkolne”.
8. Klaus W. Vopel „Witajcie uszy“.

Literatura dziecięca:
1. H. Kruk „Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu”
2. Cz. Janczarski „Nowi przyjaciele Misia Uszatka”.
3. Cz. Janczarski „Przygody i wędrówki Misia Uszatka”.
4. St. Jachowicz „Chory kotek”.

Wiersze i piosenki:
„Przedszkolaczek” J. Korczakowska
Przedszkolaczek mały , duży
wie, do czego mydło służy.
Płynie woda, plusk w łazience
i już czyste uszy, ręce.
Przedszkolaczek mały, duży
wie, do czego gąbka służy.
Gąbka, ręcznik, pasta, szczotka
i czyściejszy jest od kotka.
Przedszkolaczek, proszę pana,
chętnie zęby myje z rana.
Patrzy w lustro roześmiany,
bo ma białe wąsy z piany.

,,ZMARTWIENIE GRZESIA” Elżbieta Burakowska
Grzesiu !
Grzesiu, umyj buzię i szyję.
-Nie umyję.
Grzesiu, opłucz się dla ochłody.
-Nie lubię wody.
Grzesiu, jakie ty masz ręce!
Umyj, bo wstyd.
-Aż tak się nie poświecę!

Powiedział i znikł.
Ale wraca z podwórka Grześ
Rozmazując brudne smugi łez
I szlochając woła z daleka:
-Czemu każdy ode mnie ucieka?!
Mamo, powiedz dlaczego
Nie mam wcale kolegów?!

Wiersz na powitanie:
W kółeczku razem siadamy,
zabawę zaczynamy.
Będziemy razem ćwiczyli,
żebyśmy ładnie mówili.

Wiersz na pożegnanie:
W kółeczku razem stoimy,
Zabawę już kończymy.
Iskierkę posyłamy,
Niedługo się spotkamy.

„Piosenka gimnastyczna”, muz. Cz. Aniołkiewicz, sł. I. Landau
Lew głośno ryczy, trąbi słoń.
Słuchaj orkiestry, plecy skłoń!
Czubkami palców dotknij stóp,
Teraz się już wyprostuj znów.
Ref. Musi się starać, kto chce być mocny.
Jeśli się zmęczysz, trochę odpocznij!
A teraz odchyl głowę w tył!
Ćwicz, jeśli chcesz mieć dużo sił!
Słoń głośno trąbi, ryczą lwy.
Może chcą ćwiczyć tak jak wy?
Więc teraz rozłóż ręce w bok,
Zrób szybko jeden długi krok!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.