X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29676
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Znamy pory roku - scenariusz zajęć

Cele ogólne:
• kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
• kształtowanie prawidłowego wypowiadania się na dany temat;
• utrwalanie wiadomości na temat pór roku – ich nazw, cech charakterystycznych;
• przyswajanie nazwy aktualnej pory roku;
• wyrabianie umiejętności dopasowania charakterystycznych elementów do odpowiedniej pory roku;
• kształtowanie umiejętności rozróżniania zdań prawdziwych i fałszywych;
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
• doskonalenie logicznego myślenia;
• ćwiczenie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej (opanowania emocji);
• przeliczanie w zakresie 7;
• wyodrębnianie głoski w nagłosie;
• utrwalanie podziału wyrazów na sylaby, przeliczanie liczby sylab;
• utrwalanie słów i melodii piosenki z dziecięcego repertuaru;
• ćwiczenie sprawności manualnej;
• wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń.

Cele operacyjne:
Dziecko:
• utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;
• logicznie odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza;
• zna i wymienia pory roku oraz cechy charakterystyczne;
• wie, jaka jest aktualna pora roku;
• rozróżnia zdania prawdziwe i fałszywe;
• klasyfikuje i przyporządkowuje obrazki do odpowiedniej pory roku;
• przelicza w zakresie 7;
• wyodrębnia głoskę w nagłosie;
• dzieli wyraz na sylaby oraz podaje liczbę sylab w wyrazie;
• wspólnie śpiewa piosenkę z dziecięcego repertuaru;
• sprawnie ustawia się w kole;
• słucha kolegów i uzupełnia ich wypowiedzi;
• stosuje zwroty grzecznościowe wobec swoich kolegów oraz osób starszych;
• doskonale rozumie i wykonuje złożone polecenia Nauczyciela.

Metoda:
• podająca – wiersz; słowna, oglądowa – pokaz, czynna - zadania stawiane dzieciom.

Formy pracy:
• Zbiorowa, indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:
• Karty pracy, obrazki pór roku, symbole pór roku, wiersz Władysława Zawistowskiego „Jak pory roku grają w berka”, buźki uśmiechnięte i smutne, płyta CD, pieczątki.


Przebieg zajęć:

1. „Misie szare...” – powitanie dzieci poprzez wspólny taniec do piosenki.

2. „Jak pory roku grają w berka” - słuchanie wiersza Władysława Zawistowskiego. Uważne słuchanie utworu. Określanie zjawisk przyrodniczych oraz sposobów spędzania czasu w trakcie kolejnych pór roku.

3. „ Z jakiej krainy?” – zabawa dydaktyczna. Wszystkie dzieci losują obrazki przedstawiające symbole pór roku. Po zapoznaniu się z obrazkiem dzieci określają, do jakiej pory roku należy jego obrazek. Dzieci dzielą nazwę obrazka na sylaby oraz wyodrębniają głoskę w nagłosie. Liczą ile sylab jest w wyrazie.

4. „Co tu nie pasuje" – wykonanie ćwiczenia w K2., 36. Wyszukiwanie wśród rysunków tych, które nie pasują do zimy, wiosny, lata, jesieni, otaczanie ich linią i kolorowanie pozostałych. Na dole kartki nalepianie obrazków w odpowiedniej kolejności: zima, wiosna, lato, jesień, zima...

5. „Bawimy się na śniegu” – improwizacja ruchowa.
Nauczycielka prosi dzieci, aby wyraziły ruchem i gestem, w jaki sposób wykonujemy następujące czynności:
- przypinamy narty,
- wchodzimy pod górkę, podpierają się kijkami,
- zjeżdżamy na nartach,
- zakładamy i zawiązujemy buty z łyżwami,
- jeździmy po lodowisku,
- ciągniemy wspólnie z kolegą sanki pod górę,
- zjeżdżamy z górki na sankach

6. „Prawda – fałsz” – zabawa dydaktyczna. Dzieci siedzą na dywanie , każde otrzymuje buźkę: uśmiechniętą ( prawda), smutną ( fałsz). Nauczycielka mówi następujące zdania, a dzieci określają czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, pokazując odpowiednią buźkę.
Teraz jest wiosna.
Wiosną jeździmy na sankach.
Latem lepimy bałwana.
Zimą kwiaty kwitną.
Zimą rzucamy śnieżkami.
W lecie są wakacje i kąpiemy się w morzu.
Wiosną kolorowe liście spadają z drzew.
Latem ubieramy choinkę.
Zimą lepimy bałwana.
Na zimę bociany zostają w Polsce.
Wiosną zbieramy grzyby.

7. „Pory roku” – wspólne śpiewanie piosenki.

8. Ocenienie przez N. pracy dzieci, wręczenie pieczątek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.