X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29650
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Człowiek i środowisko. Scenariusz lekcji biologii w klasie III gimnazjum

Dział programu: Człowiek i środowisko
Temat: Jaki wpływ ma człowiek na stan czystości wód?
Cel ogólny: Poznanie zanieczyszczeń wód i sposoby ich oczyszczania.
Cel szczegółowy: Rozwijanie przekonania o konieczności dbania o stan czystości wód.
Uczeń wie:
- jakie są źródła zanieczyszczeń wód słodkich i słonych
- ile jest klas czystości wód, wymienia je i określa sposób wykorzystania wody w zależności od klasy czystości
- jakie są metody oczyszczania wód
- czym są zakwity i jaki jest ich wpływ na ogólny stan wód
Uczeń umie:
- omówić sposoby ochrony wód
- scharakteryzować metody oczyszczania wód oraz ścieków
-wykazać związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza, a zanieczyszczeniem wód gruntowych

Środki dydaktyczne: zeszyt przedmiotowy, podręcznik szkolny, książki i broszurki o ochronie środowiska, zeszyt ćwiczeń, komputer, brystol, markery
Metody i techniki nauczania: pogadanka, ćwiczenie, prezentacja multimedialna
Formy pracy: -grupowa


Przebieg lekcji
1. Sprawy organizacyjne:
2. Powtórzenie:
Krótkie powtórzenie materiału poznanego przez ucznia na poprzedniej lekcji dotyczące czynników zanieczyszczających atmosferę?
3. Nawiązanie do tematu:
Zapoznanie uczniów z tematem, celami i zadaniami lekcji oraz umiejętnościami, które uczeń pozna.
4. Opracowanie nowego materiału:
- Pogadanka z użyciem prezentacji multimedialnej, wprowadzająca nowe pojęcia: woda słodka, woda słona, zakwity wody.
- Nauczyciel pyta uczniów czy słyszeli o katastrofach ekologicznych związanych z silnym zanieczyszczeniem wód słodkich/ słonych. Uczniowie podają przykłady. Nauczyciel ewentualnie uzupełnia wypowiedź w kolejne przykłady popierając zdjęciami z prezentacji multimedialnej.
-Nauczyciel pyta uczniów o negatywne skutki zakwitów wody.
-Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy aby wykonała poster tematyczny. Każda z grup ma do opracowania inne zagadnienie. (grupa 1- Zanieczyszczenie wód słonych, grupa 2- Zanieczyszczenia wód słodkich, grupa 3- Sposoby ochrony wód).

4. Utrwalenie wiadomości:
Uczniowie oddają wykonane postery. Nauczyciel z pomocą uczniów przyczepia je do tablicy. Liderzy grup prezentują to co wykonali z grupą. Nauczyciel po wystąpieniu poprawia ewentualne błędy bądź dodaje to co nie zostało zawarte w posterze.

5. Integracja wiedzy:
Uczniowie wraz z nauczycielem dokonują krótkiego podsumowania i powtórzenia poznanego materiału.

Julita Grabowska
Centrum Wiedzy Tukan
www.cwt.edu.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.