X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2961

Sprawdziany z historii i społeczeństwa kl. IV - VI

KARTKÓWKA – DZIEDZICTWO STAROŻYTNOŚCI, KL.V

1. W Atenach panował ustrój:
a) republikański
b) demokratyczny
c) despotyczny

2. W Rzymie istniała:
a) władza despotyczna
b) demokracja
c) republika i cesarstwo

3. Decyzje w Atenach zapadały:
a) na Akropolu
b) na zgromadzeniu ludowym
c) w senacie

4. W Rzymie rządzili:
a) najbogatsi obywatele
b) wybierani urzędnicy
c) zgromadzenie ludowe

5. Teatr narodził się:
a) w Grecji
b) w Rzymie
c) w Egipcie

6. Źródłem teatru były:
a) olimpiady
b) dionizje
c) dramaty

7. Igrzyska odbywały się :
a) co roku, w Olimpii
b) co cztery lata, na Olimpie
c) co cztery lata, w Olimpii

8. Pierwsza olimpiada miała miejsce:
a) w 776 r. p.n.e.
b) w 767 r. p.n.e.
c) w 676 r. p.n.e.

9. Porządki architektoniczne w kolejności chronologicznej:
a) koryncki, joński ,dorycki
b) joński, koryncki, dorycki
c) dorycki, joński, koryncki

10. Dziedzictwem starożytnego Rzymu są:
a) filozofia i architektura
b) architektura i prawo
c) matematyka i sztuka

11. Dziedzictwem starożytnego Wschodu są:
a) nauki matematyczne
b) wynalezienie prochu
c) papier

12. Hieroglify były pismem:
a) egipskim, obrazkowym,
b) obrazkowym, mezopotamskim
c) alfabetycznym, egipskim

13. Pismo Mezopotamii to:
a) pismo obrazkowe
b) pismo alfabetyczne
c) pismo klinowe

14. Alfabet wymyślili
a) Egipcjanie
b) Fenicjanie
c) Rzymianie

15. Alfabet polski pochodzi z:
a) greckiego
b) łacińskiego
c) fenickiego


Sprawdzian historia i społeczeństwo kl. V.
Świat cywilizacji starożytnych.

1.Jakie wydarzenie dzieli czas w historii na „przed naszą erą” i „naszą erę”
........................................

2.Uporządkuj chronologicznie daty 17r.p.n.e., 3000r.p.n.e.,150r, 2010r,667r.p.n.e., 1907r., 479r.p.n.e.
........................................

3.Podaj wiek wydarzenia
a)Upadek cesarstwa rzymskiego 476r .....................
b)Zjazd w Gnieźnie 1000r. ..............................
c)Koronacja Władysława Łokietka 1320r. ..........................
d)Pierwsze igrzyska olimpijskie 776 r.p.n.e........................
e)Bitwa Greków z Persami pod Salaminą 490r.p.n.e. .................
f Zburzenie Kartaginy przez Rzymian 146r.p.n.e. .....................

4.Wymień w kolejności chronologicznej epoki w dziejach ludzkości
........................................

5.Wyjaśnij pojęcie „cywilizacja”
........................................

6.Ze względu na rodzaj materiału do produkcji narzędzi wyróżniamy następujące epoki ........................................
7.Wymień cywilizacje
a) starożytnego Wschodu ........................................
b) basenu Morza Śródziemnego........................................
8. Wyjaśnij pojęcie „państwo”
........................................

9.Wymień trzy czynniki, które sprzyjały powstaniu pierwszych państw.
........................................

10.Wymień dwie zależności pomiędzy rozwojem cywilizacji starożytnego Wschodu a środowiskiem naturalnym
a) ........................................
b) ........................................


RZECZPOSPOLITA POLSKA NASZYM PAŃSTWEM, KL.VI

1.Podaj liczbę ludności i obszar terytorialny RP.

........................................
2.Wymień sąsiadów Polski.

........................................

3.Jaki jest podział administracyjny RP? Wymień jednostki od największej do najmniejszej.

........................................

4.Podaj położenie administracyjne Twojej miejscowości.

........................................
5.Gdzie zapisane są prawa i obowiązki obywateli? Z którego roku pochodzi ten dokument?

........................................
6.Podaj trzy przykłady praw obywatelskich i trzy obowiązków.

PRAWA........................................OBOWIĄZKI...........
7. Jak wygląda podział władzy RP? Podaj ich organy.
a)........................................b).....................
c)........................................

8.Wymień symbole Rzeczypospolitej Polskiej.

........................................

9.Wymień organy władz terytorialnych. Wykonaj schematy samorządu gminy, powiatu i województwa.

GMINA
POWIAT
WOJEWÓDZTWO

10.Wyjaśnij pojęcia:
•prywatyzacja ........................................
........................................
•gospodarka rynkowa........................................
........................................

11.Wymień minimum trzy pozytywne i negatywne skutki przemian gospodarczych w Polsce po roku 1989.
POZYTYWNE
a)........................................
b)........................................
c)........................................
NEGATYWNE
a)........................................
b)........................................
c)........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.