X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29547
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Od owieczki do skarpetki"- scenariusz zajęć z zakresu edukacji regionalnej w grupie dzieci 5-letnich

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI REGIONALNEJ

Grupa:5 latki
Temat kompleksowy: "Mieszkam w Beskidach"
Temat zajęcia: "Od owieczki do skarpetki" – poznanie etapów produkcji góralskich skarpet w oparciu o ilustracje oraz nowe eksponaty do kącika regionalnego: kołowrotek, druty dziewiarskie, wełna, skarpety.

CEL GŁÓWNY:
- poznanie procesu produkcji wełny i wełnianych skarpet

CELE OPERACYJNE Dziecko:
- potrafi nazwać region w którym mieszka
- opisuje etapy produkcji wełny i wełnianych skarpet przez górali
- dopasowuje zdanie do obrazka
- liczy wyrazy w zdaniach
- dokonuje syntezy głoskowej wyrazu
- wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazie
- liczy głoski w wyrazach
- liczy sygnały dźwiękowe
- przyporządkowuje liczbę głosek do liczby znaków graficznych
- rysuje drogę w labiryncie

METODY PRACY:
- słowna ( instrukcje), czynna (zadania do wykonania), metody oparte na aktywności dziecka (stwarzanie zadań do wykonania, działania dzieci, zabawy)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- kołowrotek, wełna, maskotka baranka, druty dziewiarskie, 4 ilustracje na tablicę- produkcja skarpet, 4 zdania na tablicę, obrazki do zagadek słuchowych (owca, baran, nożyce, wełna, druty, skarpety), kartoniki z kropkami-głoskami, podpisy do obrazków, emblematy z barankami dla dzieci, labirynty graficzne,flamastry dzwonek


PRZEBIEG:
1. Przywitanie dzieci siedzących w kole „Iskierką przyjaźn”. („Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg niech wróci do mych rąk”)
2. Rozmowa na temat kącika regionalnego znajdującego się w sali. oraz ukrytego pod narzutą nowego eksponatu do kącika..
Jaki to kącik? (regionalny)Jak nazywa się nasz region? (Beskidy) Co w nim gromadzimy? (Przedmioty związane z Beskidami) Jak nazywa się przedmiot, który dziś pojawił się w kąciku? ( odkrycie kołowrotka spod narzuty)Z czego jest zrobiony( z drewna).Do czego służył? ( wymyślanie przeznaczenia kołowrotka przez dzieci)
3. Wyjaśnienie przez nauczycielkę przeznaczenia kołowrotka. Poznanie etapów produkcji wełny i sposobu jej wykorzystania przez górali do robienia m. in. skarpet- elementu stroju góralskiego. Wykorzystanie ilustracji oraz prezentacja owieczki maskotki, wełny na kłębku i drutów dziewiarskich- umieszczenie tych przedmiotów w kąciku regionalnym.
4. Dopasowywanie podpisów- zdań czytanych przez nauczycielkę do odpowiednich ilustracji na tablicy, przeliczanie przez dzieci wyrazów w zdaniach:
-Góral strzyże owcę.
-Góralka przędzie wełnę.
-Tak robi się na drutach.
- Górale mają wełniane skarpety.
5. „Ile beczy baranków?”-zabawa ruchowa z elementem liczenia.(Dzieci otrzymują emblematy z barankami :jednym, dwoma, trzema lub czterema na emblemacie. Siedzą w ścisłym kole razem z nauczycielką na dywanie. Najpierw przeliczają ile mają baranków na swoich emblematach. Następnie nauczycielka tłumaczy ,że każdy baranek beczy tylko raz, kiedy powie „be” wstają dzieci, które mają jednego baranka i obiegają koło, wracając na swoje miejsce,”be,be”- obiegają koło dzieci z 2 barankami na emblemacie, „be, be, be”- z trzema, „be,be,be,be”- z czterema. Dzieci słuchają i liczą ile razy nauczycielka naśladuje głos baranka, następnie zgodnie z liczbą na emblemacie obiegają koło.

6. Dzieci z powrotem siedzą w półkolu przed tablicą. Nauczycielka wyjmuje kolejno obrazki (dzieci nie widzą co na nich jest) i dzieli nazwę przedstawionego przedmiotu na głoski. Dzieci odgadują, co jest na obrazku, dokonując syntezy słuchowej wyrazu, nauczycielka przypina obrazek na tablicy. Dzieci wyodrębniają pierwszą głoskę w wyrazie, a następnie wspólnie liczą kolejne głoski wypowiadane przez nauczycielkę i dopasowują pasek z kropkami w ilości odpowiadającej liczbie głosek (paski z kropkami są przymocowane na bocznej tablicy).Pod kropkami nauczycielka przypina podpis. Kolejne obrazki przedstawiają następujące przedmioty: wełna, druty, nożyce, góral, baran, owca
7. Nauczycielka poleca dzieciom zamknąć oczy i odgadnąć dźwięk (dzwonka dla owiec).Wyjaśnia do czego służy taki dzwonek i poleca dzieciom usiąść w zamkniętym kole, z rękoma za sobą. Jedno dziecko kuca w środku koła z zasłoniętymi oczyma, nauczycielka idąc na zewnątrz koła recytuje rymowankę: „Mały baranek zgubił się w lesie, echo dzwoneczka odgłos niesie”,
a następnie wkłada dzwoneczek, któremuś z dzieci do rąk. Dziecko potrząsa za plecami dzwonkiem , a dziecko w kole ma odgadnąć, kto ma dzwonek.
8. Przejście dzieci do pracy przy stolikach .Rysowanie flamastrami drogi w graficznym labiryncie „Góral szuka owieczki”
9. Sprawdzanie poprawności wykonania zadania Podsumowanie zajęć-nazwanie nowych eksponatów w kąciku regionalnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.