X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29495
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo - opiekuńczo - dydaktycznej na miesiąc czerwiec 5 - 6 latki

PLAN PRACY
WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZO-DYDAKTYCZNEJ
Przedszkole Publiczne nr 5 w Bogatyni
Rok szkolny 2014/ 2015
Grupa: V
Miesiąc czerwiec 2015
Opracowała: mgr Marzanna Michalska
Prowokacja tematyczna: Gdzie pojadę na wakacje?
Zadanie główne: Możliwość poznania przez dzieci różnych regionów Polski, w których można spędzić wakacje.
Cele operacyjne:- dziecko
1 nazywa środki lokomocji 7 gra na różnych przedmiotach
2 opowiada o wakacyjnych planach 8 chętnie przebywa i bawi się w ogrodzie przedszkolnym
3 rozróżnia krajobrazy 9 aktywnie uczestniczy w festynie rodzinnym
4 wie dlaczego groźne są góry 10 uczestniczy w zabawach naśladowczych i ortofonicznych
5 wie jak zachować się nad morzem 11 poprawnie trzyma przybory piśmiennicze
6 pamięta numer alarmowy policji 12 układa proste rytmy według wzoru

Metody: czynne: samodzielnych doświadczeń, własna działalność dziecka, oglądowe: osobisty przykład nauczyciela, pokaz, obserwacja, , rozwiązywanie zadań według własnego pomysłu, samodzielnych doświadczeń dziecka, słowne: opowiadania, zagadki, instrukcje i objaśnienia; elementy metody E. Zielińskiej i E. Gruszczyk –Kolczyńskiej, elementy metody pedagogiki zabawy, metoda Malowania Dziesięcioma Palcami, techniki relaksacyjne, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elem. metody Wintreberta

Formy: indywidualna, zbiorowa

Literatura: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego ,,Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Broda, wiersze J. Tuwima, opowiadanie B. Formy ,, O Izie, która nikogo nie słuchała”, opowiadanie E. Szelburg-Zarembiny ,,O Sobiepanku i Samolubku”, opowiadanie I. Salach ,,Pożar”, wiersz G. Majdańskiej ,,Ola i chustka”, wiersz W. Chotomskiej ,,Co słychać na wsi”, opowiadanie B. Formy ,,W przedszkolnym ogrodzie” ,,Podręcznik przedszkolanki’- D. Chuvel, D. Champagne, F. Wis- Loirat, ,,Antologia literatury dla najmłodszych” A. Ożyńska- Zborowska

Propozycje nauczyciela
(sytuacje edukacyjne) Końcowe umiejętności dziecka Pomoce dydaktyczne Propozycje
dzieci
Poziom I Poziom II Poziom III
1. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI POPRZEZ POROZUMIEWANIE SIĘ Z DOROSŁYMI I DZIEĆMI.
ZGODNIE FUNKCJONOWANIE W ZABAWIE I W SYTUACJACH ZADANIOWYCH.


1 Zachęcenie dzieci do wysłuchania opowiadania E. Szelburg- Zarembiny ,,O Sobiepanku i Samolubka’- uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania w życiu określonych zasad moralnych

2 ,,Podróż zabawek” – zabawa dydaktyczna, słuchanie poleceń wydawanych przez osobę dorosłą, zwracanie się o pomoc do osób dorosłych (w ogrodzie)

3 ,,Nasze podróże”- rozwijanie aktywności
twórczej z wykorzystaniem relaksacji wg koncepcji Wintreberta

4 ,,Rzucam piłkę do . utrwalenie imion kolegów i koleżanek, określanie swojego samopoczucia (w ogrodzie)


5. Zaproponowanie dzieciom udziału w zabawie z wykorzystaniem chusty animacyjnej ( elem pedagogiki zabawy) (w ogrodzie)

- umiej. wyrażania swojego zdania

- umiej przekazywania informacji osobom dorosłym

- doskonalenie umiej, zapamiętywania imion kolegów i koleżanek

- doskonalenie umiej. uczestniczenia w zabawach relaksacyjnych
Chusta animacyjna, piłka,
- wycieczka na łąkę

- zabawy w piaskownicy

- rysowanie kredą na placu zabaw

- wypełnianie kolorowanek

- zabawy piłką

- zabawy chustą animacyjną

- wycieczka do parku

2. KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH, NAWYKÓW HIGIENICZNYCH I KULTURALNYCH.
WDRAŻANIE DZIECI DO UTRZYMYWANIA ŁADU I PORZĄDKU.

3. ,,Gdzie mam swoją półkę” czynności porządkowe po przyjściu ze spaceru, odkładanie swoich ubrań na miejsce, pomoc innym dzieciom

1. Czynności porządkowe po skończonej zabawie ,,odłóż zabawki na miejsce”

2. Wyrobienie nawyku systematycznego dbania o swoją czystość osobistą podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz w piaskownicy

- umiej pomagania innym dzieciom

- doskonalenie umiej. mycia rąk po przyjściu z podwórka

- umiej. pomagania młodszym w czynnościach samoobsługowych
- zabawki,
3. WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY DZIECKA.

1. Zapoznanie dzieci z wierszem ,,Wakacje’ uzmysłowienie nastania nowej pory roku i zbliżających się wakacji ( na wycieczce)

2. Zachęcania do udziału w zabawie ortofonicznej ,,odgłosy lasu” przećwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach ,,ku-ku”

3. Ćwiczenia oddechowe ,,wiatr i trawa” – umiarkowane dmuchanie na bibułkową trawę i kolorowe chustki (zabawy na świeżym powietrzu)

4 ,,Czym jedziemy na wakacje”- zabawa ortofoniczna naśladowanie odgłosów różnych pojazdów ( w ogrodzie)

5 ,,Mapa”- oglądanie map drogowych, próby odpowiedzenia na pytanie jakie jest ich przeznaczenie

6. ,,Dokąd na wakacje” rozmowa z chętnymi dziećmi dotycząca wakacyjnych planów- zwrócenie uwagi na stosowanie czasu przyszłego czasowników ( w ogrodzie)

7 ,,Jedziemy na wakacje”- zapoznanie z treścią wiersz Cz. Janczarskiego- bogacenie wiadomości o własnym kraju
- umiej. nazywania nowej pory roku

-doskonalenie umiej udziału w zabawach ortofonicznych i oddechowych

- doskonalenie umiej. swobodnych wypowiedzi dzieci

- umiej nazywania różnych regionów Polski

- bibuła, kolorowe chustki
- mapa Polski
4. WSPIERANIE DZIECI W ROZWIJANIU CZYNNOŚCI INTELEKTUALNYCH, KTÓRE STOSUJĄ W POZNAWANIU
I ROZUMIENIU SIEBIE I SWOJEGO OTOCZENIA.


1 Stawianie dzieciom zadań do wykonania podczas manipulowania klockami Dienesa ,,ułóż koła tak jak ja”- dodaj i policz ile jest

2 Opowieść ruchowa ,,Kaczki” – ( w ogrodzie)

3 Z chętnymi dziećmi korzystanie z układanek, układanie puzzli

- doskonalenie umiej. nazywania figur geometrycznych

- doskonalenie umiejętności naśladowania ruchem zwierząt domowych

- klocki Dienesa
- układanki, puzzle
5. WYCHOWANIE ZDROWOTNE I KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI.

1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg
Labana


2 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg K.
Wlaźnik z wykorzystaniem kolorowych chustek

3. Zestaw zabaw porannych wg zeszytu nauczyciela

4. ,,Kto do mnie rzuci piłkę – zabawa ruchowa z elementem rzutu ( w ogrodzie)


5 ,,Babki z piasku” zabawy w piaskownicy- wykorzystanie warunków pogodowych do przebywania na słońcu

6. Wakacyjne zabawy nad morzem- zabawy naśladowcze ( na świeżym powietrzu)

7. Zabawy na plaży- opowieść ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej
( w ogrodzie)

- umiej .korygowania swojej postawy

- doskonalenie umiej. ćwiczenia z przyborami

- doskonalenie umiej, wprowadzania radosnej atmosfery podczas ćwiczeń

- doskonalenie umiej rzucania do celu
- umiej. uczestniczenia w zabawach prowadzących do wyczucia czasu i ciężaru

- kółka od sersa,
- chusta animacyjna
- piłka
- zabawki do piasku
6. WDRAŻANIE DZIECI DO DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE ORAZ INNYCH.

1. Zaproponowanie wysłuchania opowiadania I. Salach ,,pożar”- ukazanie dzieciom skutków dziecięcych zabaw zapałkami

2. Zabawa dydaktyczna ,,jak bezpiecznie bawić się w wodzie”- uzmysłowienie dzieciom jak niebezpieczne jest morze czego należy unikać ( w ogrodzie)

3. Zaproponowanie dzieciom spaceru na łąkę- szukanie ciekawych roślin i motyli- zwracam uwagę na prawidłowe przechodzenie przez jezdnię

- umiej. zapamiętania numeru alarmowego do straży pożarnej

- umiej wskazywania zagrożeń związanych z wodą

- doskonalenie umiej. uczestniczenia w wycieczkach na skrzyżowanie

-umiej. uczestniczenia w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa
- obrazki
- ilustracje

7. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ – DZIECKO WIDZEM I AKTOREM.

1 ,,Zgadnij czym wyruszam na wakacje”- próby naśladowania różnych pojazdów , którymi się poruszamy ( na łące)

2 ,,Ola i chusteczka”- teatrzyk kukiełkowy- rozumie konieczność noszenia nakrycia głowy

3. Zainicjowanie zabawy z elementami naśladowania zabaw wakacyjnych w różnych regionach Polski – nad morzem, w górach, nad jeziorem ( w ogrodzie)

4. Teatrzyk kukiełkowy ,,wyjazd Ani i Krzysia” – dokonanie wyboru przedmiotów najbardziej potrzebnych na wakacjach

- doskonalenie umiej. uczestniczenia w zabawach w teatr

- doskonalenie umiej. naśladowania ruchem i mimiką różnych sytuacji

- chustka
- walizka
8. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ – MUZYKA I ŚPIEW, PLĄSY I TANIEC.

1 ,,Nasza orkiestra” – zabawa muzyczna wydobywanie dźwięków o umiarkowanej sile z instrumentów perkusyjnych oraz różnych przedmiotów

2 ,,Jaka to melodia”- ćwiczenia słuchowe; rozpoznawanie piosenki po urywku melodii

3. Ćwiczenia i zabawy muzyczne tematycznie związane z wodą- rozwijanie wyobraźni twórczej ( w ogrodzie)

4. Ćwiczenia i zabawy ruchowe tematycznie związane z latem

- doskonalenie umiej. wydobywania dźwięków z różnych przedmiotów znajdujących się na sali

- doskonalenie umiej. udziału w zabawach, śpiewach i tańcach grupowych
- doskonalenie umiej. ilustrowania krótkich opowiadań dźwiękami wydobytymi z różnych przedmiotów
- instrumenty perkusyjne
-klocki
- chusteczki,
- kartoniki z gwiazdą i słońcem

9 WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ – RÓŻNE FORMY PLASTYCZNE.

1 ,,Moja rodzina”- wykonanie wystawy z okazji ,,festynu rodzinnego”

2 Zajęcia na powietrzu- rysowanie kredą na płytach chodnikowych, rysowanie patykiem po ziemi, budowanie z piasku, układanie kompozycji z materiału przyrodniczego
( patyczki, trawa)

3 Malowanie farbami plakatowymi na temat ,,Kwiaty” zainspirowane oglądaniem rabat kwiatowych podczas spaceru do parku

4 ,,Korale dla lalki- wykonywanie korali
poprzez nawlekanie na sznurek ( w ogrodzie)

- umiej. przygotowania i aktywnego uczestniczenia w różnorodnych uroczystościach

- umiej. wykonywania rzeźby z piasku

- doskonalenie umiej. posługiwania się pędzlem i farbami

- doskonalenie umiej. rozwijania sprawności manualnych

- kolorowa kreda
- farby plakatowe
- guziki
- koraliki
10. WSPOMAGANIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO DZIECI POPRZEZ ZABAWY KONSTRUKCYJNE,
BUDZENIE ZAINTERESOWAŃ TECHNICZNYCH.

1 ,,Gdzie możemy się bawić w ogrodzie
przedszkolnym”- poprawne korzystanie z urządzeń ogrodowych

2 ,, Jestem kierowcą autobusu” zabawa z wykorzystaniem kółek od sersa ( na trawie)

3 Rozmowa z dziećmi na temat wiersza B. Formy ,,Traktor” omówienie budowy traktora

4 Zabawa w kącikach zainteresowań- konstruowanie, kącik lalek, zabawki mechaniczne- spontaniczne przetwarzanie wcześniejszego planu na konkretne działania

- doskonalenie umiej. uczestniczenia w zabawach przypominających środki lokomocji

- doskonalenie umiej. działań konstrukcyjnych

- zabawki
- kolorowe kółka
- ilustracja traktora
11. POMAGANIE DZIECIOM W ROZUMIENIU ISTOTY ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH I W UNIKANIU ZAGROŻEŃ.

1 ,,Ola i chustka” wysłuchanie wiersza G. Majdańskiej – rozumienie konieczności noszenia nakrycia głowy jako ochrony przed słońcem ( w ogrodzie)

2 ,,Zabawa na plaży” uzmysłowienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z oddalania się od dorosłych

3 ,,Dlaczego góry są niebezpieczne” rozmowa z chętnymi dziećmi na podstawie ilustracji

4 ,,Nareszcie lato” wysłuchanie wiersza U. Kozłowskiej pożegnanie się z dziećmi i przypomnienie zasad bezpiecznego wyjazdu na wymarzony wypoczynek wakacyjny

- umiej. ochrony głowy i całego ciała przed słońcem

- doskonalenie umiej nie oddalania się od opiekunów

- doskonalenie umiej. zachowania ostrożności w różnych sytuacjach

- umiej pokazania sposobów ochrony przed nadmiernym przegrzaniem
- chustka
- ilustracje
12. WYCHOWANIE DLA POSZANOWANIA ROŚLIN I ZWIERZĄT.

1 ,,W ogrodzie zoologicznym”- nazywanie zwierząt spotykanych o zoo

2 ,,Wakacje u mojej babci na wsi”- przypomnienie nazw zwierząt hodowlanych w gospodarstwie domowym

3 Słuchanie wiersza W. Chotomskiej ,,Co słychać na wsi” rozpoznawanie odgłosów charakterystycznych dla wsi

4 Wysłuchanie opowiadania B. Formy ,,W przedszkolnym ogrodzie” budzenie poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu, obserwowanie roślin ( w ogrodzie)

5 ,,Morze i wydmy” rozmowa z dziećmi na temat roślin chronionych występujących nad morzem

- umiej. nazywania niektórych zwierząt żyjących w różnych środowiskach np. zoo

- doskonalenie umiej. dbania o przyrodę

- umiej. określenie stadia rozwoju żaby i motyla
- ilustracje

13. WSPOMAGANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO DZIECI WRAZ Z EDUKACJĄ MATEMATYCZNĄ.

1 Zaproszenie dzieci do zabaw paluszkowych ,,bawiły się dzieci paluszkami” i inne – przeliczanie palców rąk i stóp ( w ogrodzie)

2. ,, Raz, dwa, trzy, cztery ....podejmowanie prób nauki wierszyków z elementami liczenia
( w ogrodzie)

3 Stawianie dzieciom zadań w zabawie pt ,,klocki” manipulowanie figurami geometrycznymi układanie prostych rytmów według wzoru

- doskonalenie umiej. liczenia na palcach w różnych sytuacjach
- doskonalenie umiej. układania rytmów

- klocki
- płyta CD z piosenkami

14. KSZTAŁTOWANIE GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA.

1 ,,Moje wakacje z przyjacielem”- zabawy z wykorzystaniem pacynek, swobodne kreacje dzieci

2 Rysowanie patykiem po ziemi- ćwiczenie ręki wiodącej

3 ,,Ołóweczek” zabawa w rysowanie na zawołanie z wykorzystaniem wiersza L. Wiszniewskiego ( na podwórku)

4 ,,Koperta”- składanie kopert z papierowych kwadratów- doskonalenie sprawności manualnych palców

- doskonalenie umiej. uczestniczenia w zabawach pacynkami, kukiełkami

- doskonalenie umiej kształtowania sprawności manualnych ręki wiodącej


- książeczki
-patyki
- ołówki
- papierowe kwadraty

15. WYCHOWANIE RODZINNE, OBYWATELSKIE I PATRIOTYCZNE.

1 Z kim wyjeżdżam na wakacje- swobodne wypowiedzi dzieci na temat wakacyjnych planów


2 Festyn rodzinny w ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia mamy taty i dziecka, zorganizowanie wystawy ,,Moja rodzina”


4 Góry czy morze” – oglądanie widokówek i folderów turystycznych, opisywanie co przedstawiają

- doskonalenie umiej opowiadania o członkach swojej rodziny

- doskonalenie umiej. okazywania szacunku najbliższym
w różnych formach

Widokówki
- turystyczne foldery
ZAGADNIENIA ZAWARTE W KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

1 Zachęcanie rodziców do udziału w organizacji uroczystości przedszkolnych.

2 Kontynuowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

3 Przestrzeganie procedury „Bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu”

4 Dobre kontakty interpersonalne i dobry przepływ informacji

ZAGADNIENIA Z ROCZNEGO PLANU PRACY PRZEDSZKOLA

1 Zdobywanie wiedzy na temat różnych ekosystemów poprzez udział
w spacerach i wycieczkach.

2 Kontynuacja ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

3 Współpraca z Radą Rodziców.

4 Przekazywanie materiałów na stronę internetową przedszkola.

5 Współpraca z lokalnymi mediami:
- ArtRadio
- Telewizja Kablowa
- Biuletyn informacyjny „Bogatynia”

Ewaluacja
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

........................................
Podpis nauczyciela

........................................ ........................................
Podpis dyrektora

PRACA Z DZIECKIEM Z TRUDNOŚCIAMI – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI

Imię i nazwisko dziecka Umiejętność doskonalona Ćwiczenia Ewaluacja

PRACA Z DZIECKIEM UZDOLNIONYM – AKTYWIZACJA
Imię i nazwisko dziecka Umiejętność doskonalona Ćwiczenia Ewaluacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.