X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29409
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych - udział w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach metodycznych i konferencjach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli dotyczących:- wspomagania rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych,- pracy z uczniem na pierwszym etapie edukacyjnym,- realizacji programów europejskich.__________________________________________________Udział w Targach Wydawnictw Edukacyjnych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim:- zapoznanie się z ofertą wydawnictw edukacyjnych prezentowaną na targach,- udział w warsztatach organizowanych w ramach targów.__________________________________________________Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi – wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych. Informowanie rodziców o wymaganiach, metodach pracy, zachowaniu i funkcjonowaniu uczniów w szkole oraz postępach edukacyjnych. Organizacja prelekcji dla rodziców – uwrażliwienie na potrzeby dzieci w zakresie profilaktyki zdrowia oraz bezpieczeństwa.__________________________________________________Współpraca ze szkołami i nauczycielami krajów europejskich w ramach „Programu eTwinning”. Włączenie się do realizacji międzynarodowych internetowych projektów promujących region, kulturę i tradycje partnerskich krajów.
Wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnej do współrealizacji „Programu eTwinning”. Umieszczanie materiałów na stronie internetowej www.etwinning.net.__________________________________________________Konstruowanie autorskich prezentacji do zajęć multimedialnych.__________________________________________________Korzystanie w pracy zawodowej z materiałów: scenariuszy zajęć, przepisów prawnych, porad zamieszczanych na stronach internetowych:- Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl),- Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl),- Kuratorium Oświaty w Łodzi (www.kuratorium.lodz.pl).__________________________________________________Publikacja artykułów o treści edukacyjnej na portalach internetowych dla nauczycieli (www.edux.pl, www.45minut.pl):- Plan rozwoju zawodowego,- Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole,- Ochrona praw dziecka w Polsce i na świecie.__________________________________________________Organizacja lekcji multimedialnych dla uczniów Ośrodka (zajęcia otwarte). Tematyka:- „Dary jesieni – zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie”,- „W naszym lesie – grzyby jadalne i trujące”,- „Polskie warzywa i owoce”,- „Wiosenne zagadki”,- „Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia”,- „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Prowadzenie prelekcji dla nauczycieli podczas zespołów samokształceniowych. Tematyka:- Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu,- Ochrona praw dziecka w Polsce i na świecie,- Uczeń z zaburzeniami lękowymi w klasie szkolnej.__________________________________________________Współorganizacja warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wraz z rodzicami z terenu miasta i powiatu (wychowanków przedszkoli i uczniów szkół miejskich). Zapoznanie rodziców z metodami pracy z dzieckiem autystycznym.__________________________________________________Prowadzenie zajęć otwartych:- dla nauczycieli,- dla studentów kierunku Pedagogika.
Opracowanie, wdrożenie i realizacja autorskiego programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 17 im. Janusza Korczaka w Piotrkowie Trybunalskim „Ja też będę dobrym uczniem”.__________________________________________________Kontynuacja realizacji autorskiego programu zajęć logopedycznych dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim.
Opracowanie arkusza Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty w Szkole Podstawowej nr 17 – arkusz z pytaniami z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej i matematycznej z kluczem odpowiedzi.__________________________________________________Promocja Ośrodka w środowisku poprzez: - współorganizowanie Pikników Integracyjnych,- współorganizowanie Integracyjnych Balów Karnawałowych, - współorganizowanie Dni Otwartych.__________________________________________________Współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem czynności dodatkowych.__________________________________________________Współorganizacja imprez integracyjnych dla uczniów klas autystycznych w SOS-W: - Święto Pieczonego Ziemniaka,- warsztaty plastyczne, - wycieczki.__________________________________________________Przygotowywanie uczniów do ogólnopolskich konkursów plastycznych – współpraca z Domami Kultury w całej Polsce.
Udział w pracach zespołów problemowych Ośrodka – zespół ds. Systemu Informacji Oświatowej.__________________________________________________Korzystanie z oferty usług instytucji kulturalno – oświatowych w mieście:· udział w lekcjach poglądowych organizowanych przez Ośrodek Działań Artystycznych,· oglądanie wystaw w Muzeum i Miejskiej Bibliotece Publicznej.__________________________________________________Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów – współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Stowarzyszeniem „Busola dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci” w Piotrkowie Trybunalskim:· udział w lekcjach teatralnych i przedstawieniach z cyklu „Czytam pierwsza klasa”,· udział w lekcjach bibliotecznych.__________________________________________________Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz właściwego odżywiania się.__________________________________________________
Rozpropagowanie idei Światowego Dnia Autyzmu „Zapal się na niebiesko” – współpraca z instytucjami wspomagającymi osoby z autyzmem i ich rodziny, wymiana informacji o możliwościach pomocy.
-------------------------------------------------------------
.Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej – wymiana informacji dotycząca sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.
Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego lub wychowawczego – studium przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.