X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29359
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mikołaj spełnia marzenia - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich

Temat zajęcia: Mikołaj spełnia marzenia.

Czas trwania zajęcia: 30 min

Cele ogólne:
- Stwarzanie sytuacji do wypowiedzi na określony temat.
- Wdrażanie do uważnego słuchania.
- Rozwijanie myślenia logicznego.
- Doskonalenie umiejętności opisywania postaci.
- Poznanie historii o prawdziwym Mikołaju.
- Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
- Rozwijanie sprawności manualnych.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- potrafi uważnie słuchać czytanego tekstu,
- potrafi opisać postać Świętego Mikołaja,
- zna historię o prawdziwym Mikołaju,
- formułuje krótkie wypowiedzi,
- potrafi bawić się w grupie,
- wykonuje poprawnie polecenia nauczyciela,
- potrafi uzupełnić rysunek własnymi pomysłami,
- potrafi dostosować się do tempa pracy reszty grupy.

Metody pracy:
- aktywizująca
- czynnościowa
- pokazowa

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa.

Środki dydaktyczne:
- sylweta Mikołaja, ilustracja choinki, koperta z listem, ilustracja do wiersza, kartki papieru, kredki, globus, zabawki.


Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci. Dzieci siedzą w półkolu przed tablicą, na której umieszczona jest postać Świętego Mikołaja, zasłonięta dużą choinką z papieru. Nauczyciel wita się z dziećmi.

2. Wprowadzenie do tematu zajęć. Nauczycielka zadaje dzieciom zagadkę:
„Co to za gość Święty
Co przynosi dzieciom prezenty?”
MIKOŁAJ
Gdy dzieci odgadną zagadkę, nauczycielka odsłania na tablicy sylwetę Świętego Mikołaja.

3. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat Mikołaja, jego wyglądu, miejsca zamieszkania itp. Pokazanie dzieciom na globusie skąd pochodzi Święty Mikołaj. Zapoznanie z prawdziwą historią o świętym Mikołaju.

4. Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Orszak Mikołajowy” i rozmowa na jego temat. Nauczyciel czyta wiersz i po kolei odsłania fragmenty obrazka, umieszczonego na tablicy.

5. Zabawa ruchowa z elementem biegu „Prezenty”. Dzieci otrzymują różne zabawki: lalki, samochody, klocki, misie i siadają w kole na podłodze. N. wywołuje poszczególne dzieci- zabawki, które robią jedno okrążenie wokół koła i stają na swoich miejscach. Na hasło: „PREZENTY” wszyscy zmieniają miejsca.

6. Zabawa „Zapraszam do siebie tych, którzy...”:
- lubią święta Bożego Narodzenia,
- lubią śpiewać kolędy,
- chcą dostać od Mikołaja „gwiazdkowy” prezent,
- itp. Dzieci siadają w półkolu.

7. Przeczytanie listu od św. Mikołaja.

8. Zajęcia plastyczne „Mój wymarzony prezent”. Dziewczynki otrzymują kartki z obrysowanymi skarpetami na prezenty, chłopcy – but Mikołaja. Wycinają skarpety i buty, przyklejają na białą kartkę i dorysowują wystający prezent, który chciałyby dostać. Następnie robią wystawę swoich prac.

9. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.