X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29316
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Raz, dwa, trzy - marchewkowe ludziki i my. Scenariusz zajęć

Cele główne:
• Ćwiczenia narządów artykulacyjnych;
• Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 6;
• Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności odczytu zapisu graficznego liter;
• Doskonalenie orientacji w przestrzeni;
• Wzmacnianie więzi społecznościowych w grupie oraz z rodzicami.

Cele operacyjne:
Dziecko potrafi:
• zachować zasady bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw;
• stosować się do poleceń nauczyciela oraz wcześniej ustalonych zasad;
• dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych;
• współdziałać z pozostałymi członkami grupy w spokoju, wytrwałości oraz współpracy;
• przeskakiwać obunóż przez tor przeszkód zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami;
• stworzyć przy niewielkiej pomocy rodzica obrazek z liter;
• korzystając z wyobraźni stworzyć z pomocą rodziców przestrzennego marchewkowego ludzika i ozdobić go dostępnymi materiałami.

Metody:
• słowne
• pokazowe
• czynne
• aktywizujące (elementy Metody Dobrego Startu)

Formy:
• zespołowa
• indywidualna
• zbiorowa

Środki:
• obręcze, zapis graficzny liter, marchew, ozdoby (koraliki, wełna, plastelina, wykałaczki itp.), sztalugi, kartki, pisaki, kredki, kostka do gry, tacki, kasza manna, tablica z imionami dzieci, medale dla dzieci.


PRZEBIEG:
1. „Przywitajmy się” - zabawa zorganizowana wyzwalająca pozytywne emocje. Dzieci powtarzają słowa i ruchy nauczyciela.
2. „Lista obecności” – zabawa rozwijająca percepcję wzrokową. Nauczyciel odczytuje z tablicy imiona wszystkich dzieci, a zadaniem dzieci jest odnaleźć w rozsypance swoje imię i narysować przy nim uśmiechniętą buzię.
3. „Zagrajmy w literki” - zabawa matematyczna przy użyciu kostek do gry. Dzieci podzielone na dwie grupy grają w dużą grę planszową na dywanie. Przeskakują obunóż po polach oznaczonych zapisem graficznym liter „O”, „U”, „I”, „P”. Chętne dzieci wypowiadają słowo, wyraz, czynność na literę, na której stanęły.
4. „Rysujemy litery” – ćwiczenie Metodą Dobrego Startu. Każde z dzieci otrzymuje tackę z kaszą manną i ma za zadanie narysować w kaszy pierwszą literę swojego imienia, a następnie inną literę, która podaje nauczyciel.
5. „Ambo Sambo” - zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci podczas odśpiewywania piosenki rytmicznie wytupują oraz wyklaskują rytmy wskazane przez nauczyciela.
6. „Tajemnicze kształty” – ćwiczenie graficzne przygotowujące do pisania. Dzieci siadają przy stolikach. Każdy otrzymuje kartkę A4 podzieloną na 4 części. Dzieci rozwiązują zagadki nauczyciela i rysują dany kształt w tej części kartki, którą opisze nauczyciel (w prawym lub lewym górnym / dolnym rogu kartki). Dzieci najpierw rysują dany kształt w powietrzu palcem, później obiema rękami równocześnie, a na końcu flamastem na kartce.
- Jaki kształt mają góry? (^)
- Jaki kształt mają fale? (~)
- Jaki kształt ma muszla ślimaka? (spirala)
- Jaki kształt mają kuleczki na koralach z jarzębiny? (kółka)
7. „Stwórzmy coś razem” - praca plastyczna wzbogacająca wyobraźnię oraz umiejętność współpracy. Dzieci wspólnie z rodzicami podczas trwania nagrania muzycznego tworzą obrazki z liter umieszczonych na sztalugach w różnych miejscach kartki.
8. „Wietrznie dziś jest” - zabawa ruchowa przy użyciu chusty animacyjnej. Nauczyciel wrzuca na chustę animacyjną 6 piłeczek przeliczając je wraz z dziećmi. Dzieci określają kolory piłek dodatkowo przypisując je przedmiotom np.: czerwony jak serce itp. Na wyznaczony sygnał nauczyciela wspólnie z rodzicami dzieci rytmicznie potrząsają chustą tak, by zrzucić z niej umieszczone tam piłeczki.
9. „Zające na jesiennej łące” - zabawa ruchowa z elementem skoku. Zabawa wspólnie z rodzicami. Dzieci przeskakują przez przygotowany przez nauczyciela tor przeszkód. Po dotarciu do mety otrzymują od swoich rodziców marchewki, z którymi podążają do stołu. Dzieci siadają na podpisanych swoim imieniem krzesłach.
10. „Marchewkowe ludziki” - praca techniczna - przestrzenna. Wykonywanie wspólnie z rodzicami ludzików z marchewek przy użyciu dostępnych materiałów.
11. „Wystawa marchewkowych ludzików” - zabawa wzmacniająca poczucie więzi z rodzicami oraz poczucie obowiązkowości - wspólne wystawianie swoich prac na wcześniej przygotowanym przez nauczyciela miejscu w sali.
12. Pożegnanie - rozdanie dzieciom nagród wytrwałości podczas pracy na zajęciach pokazowych dla rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.