X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2930
Przesłano:

Scenariusz zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasie I: Skrzydlaci przybysze z północy

I. Nazwa bloku kompleksowego: Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.
1. Temat dnia: Skrzydlaci przybysze z północy.

II. Cele ogólne.
- Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela i wypowiadania się na jego temat.
- Kształcenie umiejętności rozpoznawania ptaków przylatujących do nas na zimę: jemiołuszki i gila.
- Kształtowanie postaw opiekuńczych w stosunku do ptaków.
- Kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.
- Doskonalenie umiejętności dodawania kilku składników w zakresie 10.
- Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.

III. Przewidywane osiągnięcia ucznia.
- Uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i wypowiada się na jego temat.
- Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków zimujących w Polsce.
- Rozumie potrzebę dokarmiania ptaków w okresie zimy.
- Rozwiązuje proste zadania tekstowe.
- Potrafi dodać kilka składników w zakresie 10.
- Umie efektywnie współpracować w zespole.

IV. Metody pracy: pogadanka, obserwacja, prezentacja multimedialna, praca z tekstem, praca z kartą pracy.

V. Formy organizacyjne: zbiorowa, indywidualna jednolita, grupowa jednolita.

VI. Środki dydaktyczne: rozsypanka wyrazowa, podręcznik Wesoła szkoła kl.1, projektor multimedialny z laptopem, sylwetki ptaków, rysunek karmnika, karty pracy ucznia, karty z krzyżówką.

VII. Przebieg zajęć.
1. Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności oraz pracy domowej.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć. Nauczyciel odsłania kartoniki z liczbami i poleca ustawić liczby od największej do najmniejsze, a następnie odwrócić kartoniki i odczytać hasło – temat dnia. „Skrzydlaci przybysze z północy”.
Po odczytaniu hasła uczniowie starają się udzielić odpowiedzi na pytanie: O kim dokładniej będzie mowa na dzisiejszych zajęciach?
3. Czytanie przez nauczyciela wiersza pt. „Gil i jemiołuszka”.
4. Wypowiedzi uczniów na temat wiersza ukierunkowane pytaniami.
- O kim jest wiersz?
- Skąd przyleciały do Polski te ptaki?
- Jak wygląda gil, a jak jemiołuszka?
- W jaki sposób dzieci chcą pomóc przetrwać ptakom ten trudny dla nich okres?
5. Prezentacja slajdów przygotowanych przez nauczyciela w programie PowerPoint na temat gila i jemiołuszki. Po prezentacji wybrane dzieci umieszczają sylwetkę gila i jemiołuszki w karmniku. Następnie nauczyciel poleca przypomnieć dzieciom jakie inne ptaki z chęcią przylecą do karmnika (przy wyliczaniu dzieci wieszają w karmniku kolejne sylwetki ptaków: wróbel, sikorka, zięba).
6. Śpiewanie piosenki „W karmniku”.
7. Nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy.
- Wykonanie ćwiczenia 1. Połącz strzałką nazwy ptaków z odpowiednim obrazkiem. Następnie nauczyciel poleca otoczyć pętlą obrazki ptaków, które dzisiaj poznaliśmy. Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania następuje poprzez prezentację slajdu z poprawnie wykonanym ćwiczeniem.
- Układanie działania matematycznego do zadania przedstawionego przez nauczyciela. Zapisanie działania i uzupełnienie grafu (dodawanie dwóch składników). Wykonanie ćwiczenia 2 z karty pracy.
8. Podsumowanie zajęć poprzez rozwiązanie krzyżówki w trzyosobowych zespołach, poprzedzone instrukcją.

1. Wsypujesz do niego pokarm dla ptaków.
2. Ptak z czerwonym brzuszkiem.
3. Mówisz o niej ruda kitka.
4. Mroźna pora roku.
5. Ma igły. Na zimę zasypia.
6. Ten ptaszek uwielbia słoninkę.
7. Przylatują do karmnika.

9. Omówienie krzyżówki, odczytanie hasła i ocena pracy dzieci podczas zajęć. Dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela.
- O czym była mowa na dzisiejszej lekcji?
- Co w dzisiejszej lekcji podobało ci się najbardziej?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.