X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29186
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan współpracy z rodzicami. Grupa wiekowa: 3-latki Rok szkolny 2015/2016

Plan współpracy z rodzicami

Grupa I „Krasnoludki” 3-latki
Rok szkolny 2015/2016

Lp.
Formy współpracy i problematyka.
Termin

I.
Zebranie ogólne z rodzicami – organizacyjne:
Prezentacja grupy i zagadnień związanych z adaptacja dziecka w przedszkolu i wspólną integracją.
Przedstawienie organizacji pracy.
Omówienie zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.
Deklaracje, zgody i upoważnienia.
Określenie zasad i form współpracy.
Zapoznanie rodziców z „Podstawą programową” i wybranym programem dydaktyczno-wychowawczym.
„Charakterystyka rozwoju dziecka 3-letniego” - omówienie zagadnienia przez nauczycielkę, pedagogizacja rodziców.
Przyjmowanie zgłoszeń rodziców dotyczących indywidualnych preferencji dziecka.
Wybór trójki grupowej.
Wnioski do dalszej pracy, propozycje i uwagi rodziców.
IX.2015

II.
Kontakty indywidualne nauczycielek z rodzicami podczas przyprowadzania i odbierania dzieci:
Bieżące rozmowy dotyczące dziecka oraz wynikające z codziennej pracy przedszkola i grupy.
Poznawanie sytuacji rodzinnych, przybliżenie charakterystycznych zachowań i upodobań dzieci.
Prowadzenie wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
Dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka.
Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Cały rok szkolny

III.
Konsultacje indywidualne nauczycielek z rodzicami w umówionym terminie.
Cały rok szkolny wg potrzeb

IV.
Konsultacje indywidualne ze specjalistami.
Cały rok szkolny wg potrzeb

V.
Udostępnianie literatury pedagogicznej i dziecięcej.
Dzielenie się z rodzicami ciekawymi artykułami dotyczącymi rozwoju dziecka zamieszczanymi w pismach i książkach pedagogicznych.
Kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci itp.
Cały rok szkolny wg potrzeb

VI.
Prowadzenie „Kącika dla rodziców” na tablicy w szatni.
Aktualizowanie informacji o tematach kompleksowych i zadaniach wychowawczo-dydaktycznych na kolejne miesiące.
Bieżące ogłoszenia i informacje.
Pedagogizacja rodziców.
Wystawki prac dzieci.
Cały rok szkolny

VII.
Prowadzenie korespondencji e-mailowej z rodzicami dotyczącej działalności grupy i przedszkola.
Przesyłanie informacji o tematach kompleksowych i zadaniach wychowawczo-dydaktycznych na kolejne miesiące.
Bieżące ogłoszenia i informacje.
Pedagogizacja rodziców.
Cały rok szkolny

VIII.
Prowadzenie i aktualizowanie profilu przedszkola na portalu społecznościowym Facebook.
Bieżące ogłoszenia i informacje dotyczące działalności grupy i przedszkola.
Pedagogizacja rodziców.
Cały rok szkolny

IX.
Zapraszanie rodziców do współpracy. Angażowanie do udziału w życiu grupy oraz do wykonywania różnych prac społecznych na rzecz grupy i przedszkola.
Przygotowanie strojów i pomoc w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych.
Pomoc w przygotowaniu poczęstunku podczas uroczystości.
Zachęcanie rodziców do udziału w konkursach rodzinnych.
Pozyskiwanie sponsorów na wzbogacanie sali.
Udział w akcjach charytatywnych.
Cały rok szkolny

X.
„Wigilia w przedszkolu” - spotkanie integracyjne dla dzieci i rodziców.
Grudzień 2016

XI.
„Dzień Babci i Dziadka” - Współudział w zorganizowaniu uroczystości, przygotowanie strojów dla dzieci.
Styczeń 2016

XII
Zebranie grupowe z rodzicami i psychologiem podsumowujące I półrocze.
Przekazanie informacji na temat grupy.
Podsumowanie realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu.
Prelekcja psychologa na temat rozwoju dziecka, pedagogizacja rodziców.
Omówienie form współpracy przedszkola z instytucjami oraz możliwości pomocy dziecku i rodzinie.
Wnioski do dalszej pracy, propozycje i uwagi rodziców.
Rozmowy indywidualne.
Początek II półrocza

XIII.
Zachęcanie do czytania dzieciom bajek w przedszkolu przez rodzica – rozmowa na temat treści bajki, omówienie postępowania głównych bohaterów.
Cały rok szkolny

XIV.
Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu – rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
II półrocze

XV.
„Dzień Mamy i Taty” - Uroczystość z udziałem rodziców. Prezentacja programu artystycznego, wręczenie upominków wykonanych przez dzieci.
26.05.2016

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.