X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 291
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Plan pracy bibblioteki

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI UWAGI


I. PRACE ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE.

1.PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆOpracowanie rocznego planu pracy biblioteki.
Opracowanie projektu budżetu biblioteki na następny rok kalendarzowy.
Prowadzenie statystyki dziennej okresowej. Dokumentacja pracy.
Opracowanie semestralnego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki.2. ORGANIZACJA LOKALU Zorganizowanie kącika czytelniczego.
Zmiana dekoracji pomieszczenia biblioteki.
Uzupełnienie mebli i sprzętu bibliotecznego.
Zakup druków bibliotecznych bibliotecznych materiałów piśmiennych.3.GROMADZENIE, OPRACOWANIE I SELEKCJA ZBIORÓW Uzupełnianie zbiorów:
- zakup nowości książkowych
i multimedialnych,
- pozyskiwanie nabytków od sponsorów,
- uzupełnianie działu lektur
Ewidencja, opracowanie formalne,rzeczowe i techniczne nowych nabytków.
Selekcja wybranych działów.4. ORGANIZACJA WARSZTATU INFORMACYJNEGO Sukcesywne powiększanie księgozbioru podręcznego.
5. ORGANIZACJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW Uporządkowanie kartotek czytelników i kart katalogowych książek.
Aktualizacja wykazu lektur.
6. ORGANIZACJA WARSZTATU DYDAKTYCZNEGO
Zgromadzenie pomocy dydaktycznych.


II. PRACA PEDAGOGICZNA

1. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW


Wypożyczenia
Przesyłanie książek dłużej chorującym uczniom.
Wypożyczenia międzybiblioteczne.
Kierowanie uczniów do innych bibliotek.2. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I PORADNICTWO
W WYBORACH CZYTELNICZYCH. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych.
Szkolenie użytkowników
w wyszukiwaniu informacji.
Udzielanie porad w wyborach czytelniczych.
Propaganda biblioteki, książek
i innych dokumentów- plansze, przeglądy nowości, wykazy.
Gazetka biblioteczna, plakaty.3.PRZYSPOSOBIENIE CZYTELNICZE I INFORMACYJNE Pomoc w przygotowaniu
i przeprowadzeniu lekcji bibliotecznych.
Instruktaż indywidualny.
Wycieczka do biblioteki lub innych instytucji książki.
Sprawdzenie wyników przysposobienia czytelniczego.4. ROZWIJANIANIE KULTURY CZYTELNICZEJ UCZNIÓW, KSZTAŁTOWANIE POSTAW MORALNYCH ZGODNIE Z OGÓLNOLUDZKIMI WARTOŚCIAMI. Praca indywidualna z czytelnikiem:
- rozmowy na temat zainteresowań,
- otoczenie opieką uczniów stroniących od książki,
- indywidualny pomiar aktywności czytelniczej,5. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I POZA SZKOLNYM. Udzielanie pomocy nauczycielom przedmiotów, wychowawcom klas.
Udzielanie pomocy nauczycielom w zorganizowaniu lekcji bibliotecznych i innych form pracy z książką.
Współpraca z biblioteką publiczną.
Współpraca z biblioteką pedagogiczną.
Współpraca z innymi instytucjami ( muzeum, Miejski Dom Kultury, księgarnie).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.